Crematorium

Bydd gwaith yn dechrau ar ddydd Llun, Ionawr 28, i wella’r ardal cafn blodau ar yn yr Ardd â Chlawdd at Amlosgfa Pentrybychan, ac ni fydd yr ardal hon ar agor i ymwelwyr yn ystod y gwaith.

Mae’r cafnau blodau mewn cyflwr gwael ac mae’r ardal yn cael ei huwchraddio i ddarparu cyfleuster gwell i ymwelwyr i’r Amlosgfa.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Gan y bydd angen tynnu’r holl flodau a’r eitemau coffa o’r ardal cafn yn yr Ardd â Chlawdd er mwyn galluogi’r gwaith i gael ei wneud, byddem yn ddiolchgar pe gellid symud unrhyw eitemau personol erbyn dydd Gwener, Ionawr 25, fan pellaf.

Bydd unrhyw eitemau coffa sydd heb eu casglu erbyn y dyddiad hwn yn cael eu gosod yn fynedfa’r Ardd â Chlawdd i’w gasglu.

Ar ôl i’r gwaith cael ei gwblhau – o gwmpas Mawrth 2019 – bydd yr ardal yn cael ei ailagor i’r cyhoedd.

I gysylltu â’r Amlosgfa, galwch 01978 840068.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR