video

‘Cadwch yn Bwyllog, Cadwch yn Agos, Cadwch yn Lân’ er mwy ein hamgylchedd

Mae Senedd yr Ifanc Wrecsam wedi cynhyrchu ffilm fer bwerus yn cynnwys ei haelodau yn siarad am y ffyrdd gwahanol y gall pobl ofalu am yr amgylchedd...
Foundation Phase

Diweddariad Covid-19 – mae’r cyfyngiadau yn dal ar waith wrth i ddisgyblion y cyfnod...

Bydd disgyblion y cyfnod sylfaen yn dychwelyd i ysgolion Wrecsam ddydd Gwener ac rydym ni’n ddiolchgar iawn i rieni a gofalwyr sydd wedi gwneud gwaith penigamp yn...
video

Parhewch i gadw at y rheolau – Atal y Lledaeniad

Anogir cymunedau ledled gogledd Cymru i atal y lledaeniad a helpu i gadw'r rhanbarth yn ddiogel. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws Wrth i amrywiolion newydd, mwy...
video

Beth fyddai cymorth i dalu am gostau gofal plant yn ei olygu i’ch teulu...

A ydych chi’n gweithio ac yn rhiant i blentyn 3 neu 4 oed? Ydych chi’n ennill llai na £100k? Gall y rhan fwyaf o rieni sy’n gweithio sydd...
Bangor on Dee from the air

Gwaith adfer yn mynd rhagddo ym Mangor Is-Coed yn dilyn llifogydd

Mae gwaith adfer yn mynd rhagddo ym Mangor Is-Coed ar ôl i’r pentref ddioddef llifogydd yn ystod Storm Christoph. Yn dilyn glaw llifeiriol a lefelau afon digynsail, cyhoeddwyd...
video

Addysg Gymraeg – y gorau o ddau fyd 👩‍🎓👨‍🎓

Mae tua thri chwarter o boblogaeth y byd yn siarad mwy na dwy iaith. Mae siarad mwy nag un iaith yn cynnig dewis ehangach o weithgareddau cymdeithasol ac...
video

Rhoddwr plasmafferesis cyntaf Cymru yn cefnogi galwad am fwy o roddwyr yng Nghymru i...

Erthygl gwestai gan “Gwasanaeth Gwaed Cymru" Mae'r rhoddwr cyntaf yng Nghymru i roi plasma drwy broses 'plasmafferesis' newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru, yn galw ar ddynion eraill sydd wedi...
video

🎄 Siopa hwyr yn Wrecsam a helfa corachod drwg 🎄

Bydd y Nadolig yma cyn i ni droi rownd. Cynhelir siopa hwyr yn Wrecsam rhwng 5 ac 8pm ar nos Iau y trydydd, y degfed a’r ail ar...
video

Stori Kerry. YMDDYGIAD SY’N RHEOLI AC YMDDYGIAD CYMHELLOL – SUT I ADNABOD YR ARWYDDION...

Rydym i gyd yn gyfarwydd gyda trais domestig a cam-drin geiriol neu gorfforol ond gall ymddygiad sy’n rheoli ac ymddygiad cymhellol fod yn fwy anos i’w hadnabod. Mae’n...
video

A fyddech chi’n gwybod os oedd rhywun yn destun camfanteisio? Darllenwch yr isod i...

Mae pobl ifanc sy’n destun camfanteisio yn amlwg iawn yn y newyddion ar hyn o bryd ac mae rheswm da dros hynny. Gall cam-fanteisio gymryd sawl ffurf, troseddol,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
1.5 ° C
3.3 °
0 °
93%
1.5kmh
100%
Llu
13 °
Maw
10 °
Mer
12 °
Iau
12 °
Gwe
13 °
- Hysbysebu -