video

Clos Nant Silyn yn nodi dychweliad i adeiladu tai Cyngor yn Wrecsam

Yn ddiweddar rydym ni wedi cwblhau adeiladu ein datblygiad cyntaf o dai cyngor ers 1991. Wedi saib o 30 mlynedd roeddem yn gallu dechrau adeiladu gyda chyllid o’r...
Senedd yr Ifancvideo

Senedd yr Ifanc yn edrych am aelodau newydd

A ydych yn adnabod unigolyn ifanc a fyddai â diddordeb mewn cael dweud eu dweud am bethau sy’n effeithio arnyn nhw, eu ffrindiau a’u teuluoedd? Yna dylech eu...
Flood Damagevideo

Gwaith trwsio ffordd gyswllt bwysig drwy Newbridge yn dal yn uchel ar yr agenda

Mae trwsio’r difrod a achoswyd gan Storm Christoph yn gynharach eleni yn dal yn flaenoriaeth i ni ac mewn ymweliad diweddar â’r safle i weld y difrod...
video

ARTIST YN DATGELU EI BROSIECT CELF DIWEDDARAF SY’N DATHLU GOFALWYR MAETH LEDLED CYMRU

Mae’r artist o Gymru, Nathan Wyburn, am ddenu sylw at waith gofalwyr maeth , wrth i adeiladau yn cynnwys Y Guildhall yn Wrecsam yn gael ei oleuo’n...
video

Neges o undod i’n cymunedau amrywiol yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych

“Mae arnom angen ein gilydd, a gallwn ddysgu cymaint oddi wrth ein gilydd hefyd. Gallwn fod yn wahanol gyda’n gilydd.” Daw’r geiriau hyn o’r ffilm fer newydd Amrywiol...

Sicrhewch eich bod yn barod i bleidleisio ar 6 Mai

Gyda dim ond 10 diwrnod nes y bydd pleidleiswyr yn Wrecsam a De Clwyd yn bwrw eu pleidlais ar 6 Mai, rydym yn annog pleidleiswyr i fod...
Misinformation screenshotvideo

Gwahaniaethu rhwng gwybodaeth a chamwybodaeth

Mae’n haws nag erioed i bobl dderbyn gwybodaeth yn gyflym, gyda newyddion ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau digidol yn hawdd eu cyrraedd, ond gan fod nifer o'r...
video

Prosiect Catalyddion Cymunedol i wella’r cymorth sydd ar gael i bobl hŷn ac anabl

Rydym yn gweithio gyda Chatalyddion Cymunedol a phartneriaid lleol eraill ar brosiect menter gymunedol sy'n cael ei gynnal am ychydig llai na 2 flynedd i wella cymorth...
video

Dy bleidlais di a neb arall

Mewn unrhyw etholiad, ti sydd biau dy bleidlais P’un a wyt yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, drwy’r post neu drwy ddirprwy, dy benderfyniad di yw hwn. Mae’n...
video

‘Cadwch yn Bwyllog, Cadwch yn Agos, Cadwch yn Lân’ er mwy ein hamgylchedd

Mae Senedd yr Ifanc Wrecsam wedi cynhyrchu ffilm fer bwerus yn cynnwys ei haelodau yn siarad am y ffyrdd gwahanol y gall pobl ofalu am yr amgylchedd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.7 ° C
15.2 °
12.2 °
96%
5.1kmh
75%
Sat
19 °
Sun
18 °
Mon
15 °
Tue
16 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -