#bywhebofn

Mae’n hawdd cymryd yn ganiataol mai lle diogel yw eich cartref. Yn anffodus, nid hyn yw'r achos i rai pobl. Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod,...
video

Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

Yn ystod yr amser heriol hwn, mae'n bwysig iawn ein bod yn gofalu am ein hunain ac eraill. A dyna'r achos dim ots ble rydych chi'n byw. ...
video

GWYLIWCH: Coronafeirws – Diogelu eich hun ac eraill

Golchwch eich dwylo’n amlach. Defnyddiwch ddŵr a sebon am 20 eiliad. Neu defnyddiwch hylif diheintio. Mwy o wybodaeth ar gael yma
video

GWYLIWCH: Disgyblion o Wrecsam ac o ysgol Sbaenaidd yn dod at ei gilydd i...

Yn ddiweddar, ymunodd Tasglu Eco-weithredu Ysgol Clywedog yn Wrecsam â Colegio Enriquez Soler yn Melilla i greu fideo wych sy’n tynnu sylw at y problemau mae gwastraff...
Bus Passes

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am...

Erthygl gwestai gan “Trafnidiaeth Cymru” Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud...
video

GWYLIWCH: Gofalwyr maeth yn dweud wrthym beth yw’r pethau gorau wrth faethu

Mae’r cwpl rhyfeddol hyn wedi bod yn maethu ers dros 16 mlynedd. Gwyliwch nhw’n siarad am y pethau gorau ynghylch bod yn ofalwr maeth. Rhagor o wybodaeth Os...
fost

Allech chi fod yn ofalwr maeth? Atebion i’ch cwestiynau …

Ydych chi erioed wedi ystyried bod yn ofalwr maeth? Os ydych chi erioed wedi meddwl am y peth, yna gallai’r cwestiynau cyffredin yma am faethu eich helpu i...
Recycling Bins In Cab Technologyvideo

Mae’r dechnoleg hon yn ein helpu pan rydym yn gwagu ein biniau ac yn...

Oeddech chi’n gwybod fod gan bob lori biniau a cherbydau ailgylchu dechnoleg yn y cab a theledu cylch cyfyng 360 gradd? Mae cael hwn ar gael ar bob...
video

Ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth o staff yn ein canolfannau ailgylchu

Ynghyd ag FCC Environment, ein partner rheoli gwastraff yn Wrecsam, hoffem atgoffa pobl na fyddwn yn goddef unrhyw fath o gamdriniaeth o staff yn ein canolfannau ailgylchu. Ni...
video

GWYLIWCH: Taliadau Uniongyrchol – Eich gofal, eich dewis!

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt yn cael cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol, gallwch wneud cais am Daliadau Uniongyrchol. Mae’r rhain yn gadael i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
14.8 ° C
16.1 °
13.3 °
73%
2.2kmh
100%
Wed
11 °
Thu
14 °
Fri
13 °
Sat
8 °
Sun
13 °
- Hysbysebu -