video

Beth yw HWB Cymraeg yn FOCUS Wales?

Wedi’i gefnogi gan Gyngor Wrecsam bydd HWB Cymraeg yn cynnal ystod o ddigwyddiadau, gweithgareddau, artistiaid a bandiau Cymraeg ar Sgwâr y Frenhines fel rhan o ŵyl Focus...
Great Big Green Week

Byddwch yn rhan o’r Wythnos Fawr Werdd 2021

Mae’r Wythnos Fawr Werdd yn digwydd rhwng 18 a 26 Medi, ble bydd cymunedau ar draws y wlad yn dod at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad...
NHS young Covid videovideo

Pobl ifainc yn siarad am y pwysigrwydd o gael y brechlyn

Mae’r fideo newydd hwn gan y GIG yn annog pobl i gael eu brechu. Sonnir am rai ystadegau sydd ond yn berthnasol i Loegr, ond mae’r neges yn...
video

Clos Nant Silyn yn nodi dychweliad i adeiladu tai Cyngor yn Wrecsam

Yn ddiweddar rydym ni wedi cwblhau adeiladu ein datblygiad cyntaf o dai cyngor ers 1991. Wedi saib o 30 mlynedd roeddem yn gallu dechrau adeiladu gyda chyllid o’r...
Senedd yr Ifancvideo

Senedd yr Ifanc yn edrych am aelodau newydd

A ydych yn adnabod unigolyn ifanc a fyddai â diddordeb mewn cael dweud eu dweud am bethau sy’n effeithio arnyn nhw, eu ffrindiau a’u teuluoedd? Yna dylech eu...
Flood Damagevideo

Gwaith trwsio ffordd gyswllt bwysig drwy Newbridge yn dal yn uchel ar yr agenda

Mae trwsio’r difrod a achoswyd gan Storm Christoph yn gynharach eleni yn dal yn flaenoriaeth i ni ac mewn ymweliad diweddar â’r safle i weld y difrod...
video

ARTIST YN DATGELU EI BROSIECT CELF DIWEDDARAF SY’N DATHLU GOFALWYR MAETH LEDLED CYMRU

Mae’r artist o Gymru, Nathan Wyburn, am ddenu sylw at waith gofalwyr maeth , wrth i adeiladau yn cynnwys Y Guildhall yn Wrecsam yn gael ei oleuo’n...
video

Neges o undod i’n cymunedau amrywiol yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych

“Mae arnom angen ein gilydd, a gallwn ddysgu cymaint oddi wrth ein gilydd hefyd. Gallwn fod yn wahanol gyda’n gilydd.” Daw’r geiriau hyn o’r ffilm fer newydd Amrywiol...

Sicrhewch eich bod yn barod i bleidleisio ar 6 Mai

Gyda dim ond 10 diwrnod nes y bydd pleidleiswyr yn Wrecsam a De Clwyd yn bwrw eu pleidlais ar 6 Mai, rydym yn annog pleidleiswyr i fod...
Misinformation screenshotvideo

Gwahaniaethu rhwng gwybodaeth a chamwybodaeth

Mae’n haws nag erioed i bobl dderbyn gwybodaeth yn gyflym, gyda newyddion ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau digidol yn hawdd eu cyrraedd, ond gan fod nifer o'r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15.9 ° C
16.6 °
14.3 °
80%
8.1kmh
100%
Thu
15 °
Fri
13 °
Sat
12 °
Sun
11 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -