video

Mae Melin y Nant yn hudol… dyma daith fer

Mae Wrecsam yn llawn o barciau gwledig gwych ond efallai mai hwn yw’r gorau..... Os hoffech ddysgu am hanes Dyffryn Clywedog, treulio amser gyda’ch teulu ymysg golygfeydd godidog...
Brynkinalt Country Parkvideo

Ai’r parc gwledig hwn yw un o’n cyfrinachau gorau?

Y tro nesaf yr ydych yn ardal Y Waun, ewch i ymweld â’r trysor cudd nad ydych yn debyg o fod yn ymwybodol ohono.. Mae Parc Gwledig Brynkinalt...

Mwy o gerddoriaeth fyw gwych ar y ffordd i wrecsam

Gyda sîn cerddoriaeth lleol bywiog, nifer o leoliadau amrywiol a digwyddiadau rheolaidd, mae Wrecsam yn le gwych i wylio cerddoriaeth fyw. Mae'r perfformiad hwn sydd i ddod yn...
video

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn lleoliad gwych i ymweld ag o

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn lleoliad hyfryd i dreulio’r dydd... Mae rhywbeth yn y parc i bawb – y rhai sy’n hoffi cerdded (yn bell neu'n agos!),...
video

Eich siop un stop os ydych dan 25…

Beth ydi’r Siop INFO? Eich siop un stop os ydych dan 25... Mae'r Siop INFO yn siop wybodaeth am ddim a chyfrinachol i bobl ifanc rhwng 11 a 25...
Sharon McIntyrevideo

Ydi eich plant yn mynd i’r ysgol uwchradd ym mis Medi?

Fel rhiant, mae’n siŵr y byddwch yn pryderu pan fydd eich plant yn symud o’u hysgol gynradd i ysgol uwchradd. Ond, mae digonedd o gymorth ar gael os...

Hoffi gerddoriaeth fyw? Edrychwch ar hwn!

Ers agor ym mis Ebrill, mae Tŷ Pawb wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau cerddorol byw gwych. Mae'r cyngerdd sydd yn ddod i fynu ar ddiwedd y mis yn...
video

Mae Parc Bellevue yn arbennig

Weithiau mae’n hawdd anghofio’r llu o bethau bendigedig sydd gennym ar garreg drws... O fewn pellter cerdded hawdd o ganol y dref, mae Parc Bellevue yn le gwych...
Purple Orchids Wrexhamvideo

GWYLIWCH: “NID pensiynwyr ydym ni, rydym ni’n ifanc ein hysbryd”!

Mae grŵp i bobl dros 50 oed sydd yn cwrdd yng Nghanolfan Adnoddau Acton yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf. Mae Purple Orchids yn grŵp i ddynion a merched...
video

Eisiau gweld sut ddiwrnod sydd i’w gael yn Nyfroedd Alun?

Mae Wrecsam yn llawn o barciau gwych, ac nid yw Parc Gwledig Dyfroedd Alun yn eithriad. Dyma fideo byr i ddangos un ffordd o dreulio diwrnod yn Nyfroedd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
4.9 ° C
6 °
4 °
93%
2.6kmh
0%
Wed
17 °
Thu
18 °
Fri
11 °
Sat
13 °
Sun
12 °
- Hysbysebu -