video

Safonau Masnach yn atafaelu dros 30,000 o sigaréts anghyfreithlon

Yr wythnos ddiwethaf atafaelodd swyddogion Safonau Masnach gyda chymorth Heddlu Gogledd Cymru swm sylweddol o faco anghyfreithlon o wahanol ardaloedd yn Wrecsam. Atafaelwyd dros 30,000 o sigaréts, swm...
video

20 mlynedd o ailgylchu yn Wrecsam – rydym wedi dod yn bell, nawr gadewch...

Y mis hwn (Gorffennaf 2022), bydd yn 20 mlynedd ers sefydlu gwasanaeth casglu deunydd ailgylchadwy wrth ymyl y ffordd yn Wrecsam. Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf rydym wedi...
video

Gwyliwch: Wythnos Gweithredu dros Ddementia (Cyfweliad Rosemarie a Pat)

Trawsgrifiad o Gyfweliad Rosemarie a Pat  LG: Helo bawb. Mae’n ail ddiwrnod Wythnos Weithredu Dementia ac mi gawsom ni ddechrau da i’r wythnos ddoe a dw i’n gwybod y...
video

GWYLIWCH: Wythnos Gweithredu Dros Ddementia (Cyfweliad Sally Lindsay)

Trawsgrifiad o Gyfweliad Sally Lindsay LG: Helo bawb. Luke sydd yma eto ar gyfer Wythnos Gweithredu Dementia a dwi wrth fy modd yn gallu dweud fod gennym ni...
video

GWYLIWCH: Wythnos Gweithredu Dros Ddementia (Cyfweliad Alwyn Jones)

Trawsgrifiad Cyfweliad Alwyn Jones LG: Helo eto bawb. Luke sy’ ‘ma unwaith eto ac mae Wythnos Gweithredu Dros Ddementia’n parhau. Rwyf yma gyda chyfweliad arall ar eich cyfer...
pestsmartvideo

Byddwch yn ddoeth a chefnu ar y chwynladdwyr: #Pestsmart

Rydym ni’n cefnogi cynllun #PestSmart @DwrCymru i helpu diogelu pobl, dŵr a’r amgylchedd rhag cemegion mewn plaladdwyr. Cyflwynwyd y cynllun am fod rhaglen fonitro dŵr arferol @DwrCymru wedi...
video

Cyflwynwyd Achos Busnes i atgyweirio’r B5605 Ffordd Newbridge

Rydym yn falch o gadarnhau fod achos busnes i atgyweirio’r B5605 Ffordd Newbridge bellach wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn dilyn arolygon geo-dechnegol cymhleth a...
Are you 16?

Ydych chi’n 16 oed? Beth yw eich dewisiadau?

Ddim yn siŵr beth i’w wneud ar ôl gadael yr ysgol eleni? Oedd gennych chi gynllun ar gyfer gadael yr ysgol? Teimlo fel bod y pandemig wedi amharu...

Diwrnod Hawliau’r Gymraeg: dathlu’r ‘newid byd’ ym mhrofiadau siaradwyr Cymraeg

Ar 7 Rhagfyr bydd sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn cynnal un ymgyrch fawr i godi ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. https://youtu.be/rZV-rAJP188 Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol...
Ysgol Clwedog

Disgyblion Ysgol Clywedog yn camu i’r llwyfan yn TEDx talks

Wrth i COP26 nesáu, camodd ddisgyblion Ysgol Clywedog ar lwyfan yr enwog Tedx Talks, lle cawsant eu gwahodd i fynegi eu pryderon am newid hinsawdd a dyfodol...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
moderate rain
8.8 ° C
10 °
7 °
93%
5.9kmh
100%
Mer
13 °
Iau
15 °
Gwe
13 °
Sad
14 °
Sul
15 °
- Hysbysebu -