ERTHYGLAU DIWEDDARAF

hands holding
Ydych chi’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn Wrecsam?  A fyddech yn hoffi deall sut i allu cyfathrebu’n well...
Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Dylai disgyblion sy’n cael eu canlyniadau heddiw fod yn falch iawn o’u cyflawniadau. “Hoffwn estyn fy...
Question marks
Nid yw pawb yn gwirioni ar strategaethau, ond cofiwch y gallai strategaethau Cyngor Wrecsam effeithio arnoch chi am flynyddoedd. Mae Strategaeth gyfranogi Cyngor Wrecsam...
bellevue bandstand
Mae Meysydd Chwarae Cymru yn dathlu parciau’r genedl ac mae dau o barciau Wrecsam wedi’u henwebu! Mae Parc Haywards a’r Parciau ymhlith y 364...
Screengrab of Wrexham Council news blog home page
Efallai y byddwch chi wedi sylwi ar yr eicon bach yma yng nghornel uchaf yr ochr dde ar wefan Cyngor Wrecsam a’r blog...