ERTHYGLAU DIWEDDARAF

video
Trawsgrifiad o Gyfweliad Rosemarie a Pat  LG: Helo bawb. Mae’n ail ddiwrnod Wythnos Weithredu Dementia ac mi gawsom ni ddechrau da i’r wythnos ddoe a...
video
Mae profiad arloesol o siopa wedi agor yn Ninbych a Wrecsam gan roi cyfle i gynhyrchwyr bwyd a diod Gogledd Cymru arddangos eu...
Athrawon Nofio sy’n siarad Cymraeg
Mae Freedom Leisure, sy'n rhedeg ein holl ganolfannau hamdden a gweithgareddau, yn chwilio am Athrawon Nofio brwdfrydig sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'r...
wi-fi
Mae gan Openreach broblemau yn ardaloedd cod post LL11, LL12, LL13 ac LL14, sydd yn effeithio ar ffonau, Wi-Fi a rhyngrwyd yn benodol. Fe...
Jiwbili
Bydd casgliadau biniau yn digwydd fel yr arfer ar ŵyl y banc y Jiwbilî (dydd Iau 2 Mehefin a dydd Gwener 3 Mehefin). Gwyddwn...