ERTHYGLAU DIWEDDARAF

New resource lets pupils practice their Welsh language skills from home
Mae adnodd arbennig wedi’i greu sy’n caniatáu i ddisgyblion a rhieni gael gafael ar adnoddau Cymraeg defnyddiol, er mwyn iddyn nhw barhau i...
Covid 19
Mae’r nodyn hwn yn ddiweddariad i’r wybodaeth oedd yn y blog yma ddoe (26.3.20). Prif negeseuon heddiw • Rydym ni’n lleihau’r nifer o bobl gaiff...
Scams
Wrth i ni i gyd ddod i’r arfer efo ffyrdd newydd o fyw a gweithio, a llai o gyswllt agos gyda’n teulu, cymdogion...
home schooling
Bydd llawer ohonoch chi rŵan yn dechrau ar yr ail wythnos o addysgu yn y cartref neu addysgu yn yr ysgol dan amgylchiadau...
Library
Fel y gwyddoch, oherwydd COVID 19, mae llyfrgelloedd Wrecsam ar gau hyd nes clywir yn wahanol. Fodd bynnag, os ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell...