ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Scams
Rydym wedi derbyn adroddiadau newydd o bobl yn derbyn negeseuon testun neu alwadau ffôn sy’n cynnig ad-daliad iddynt ar Dreth y Cyngor. Twyll ydi’r...
Wrexham Lager in Japan
Mae’r ailagor hir ddisgwyliedig lletygarwch dan do wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac wedi’i groesawu gan gwsmeriaid a busnesau ym mhobman. Ond rydym i...
climate change
Ym Medi 2019 bu i ni ddatgan Argyfwng Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ac ers hynny rydym wedi bod yn gweithio ar ein Cynllun...
3G football pitches
Yn ystod cyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol bydd yr aelodau yn ystyried cymeradwyo creu caeau 3G yn Ysgol Rhosnesni ac Ysgol y Grango. Mae’r...
Could you apply to the UK Community Renewal Fund?
Mae sefydliadau sy’n cefnogi sgiliau, busnesau, cymunedau a chyflogaeth yn Wrecsam yn cael eu hannog i edrych ar Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae’r...