ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Yn ôl ffigyrau Cyngor Wrecsam mae nifer yr ymwelwyr i ganol y dref wedi cynyddu dros 50% ddechrau mis Chwefror. O’u cymharu â ffigyrau'r...
Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am Wrecsam Ifanc Hoffet ti gyfrannu at wefan Wrecsam Ifanc? Mae Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam...
Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror) a bydd yr aelodau yn ystyried gwaith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor yn...
Mae prosiect treftadaeth pwysig, sy’n edrych ar wella asedau diwydiannol a chynhanesyddol gorau Wrecsam, wedi derbyn newyddion da iawn sy’n golygu y gallan...
Gyda chymorth Menter Iaith Fflint a Wrecsam bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ddydd Iau, 1 Mawrth. Yn ogystal â’r orymdaith...