ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Diwrnod y Cyfrifiad nesaf yw dydd Sul, 21 Mawrth, gyda’r arolwg unwaith-y-ddegawd wedi cael ei gynnal bob deng mlynedd ers 1801, ac eithrio...
School pencils
Mae ysgolion ar draws Wrecsam yn dal i gynllunio a pharatoi, wrth i fwy o blant ddychwelyd yn raddol i’r ystafelloedd dosbarth. Mae disgyblion...
green bin
Rydym wedi bod yn cysylltu â chwsmeriaid sydd wedi tanysgrifio i'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd taladwy yn ddiweddar, i'w hysbysu o’n cynlluniau ar...
Council Tax
Rydym newydd gymeradwyo ein cyllideb ar gyfer 2021/22 oedd yn cynnwys cynnydd o 6.95% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer eiddo Band D...
Gofynnir i gartrefi ar draws Wrecsam gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021. Diwrnod y cyfrifiad yw Mawrth 21, ond bydd cartrefi nawr yn derbyn llythyrau...