ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Night out
Bydd llawer o dafarndai yng nghanol y dref ac mewn ardaloedd gwledig yn agor eu drysau i gwsmeriaid allu mwynhau diod tu mewn...
Scams
Rydym wedi derbyn adroddiadau newydd o bobl yn derbyn negeseuon testun neu alwadau ffôn sy’n cynnig ad-daliad iddynt ar Dreth y Cyngor. "Twyll ydi’r...
Alyn Waters
Yn ystod y cyfnod clo mae nifer o ymwelwyr parciau lleol wedi bod yn addurno cerrig er mwyn eu hychwanegu at nadroedd cerrig...
Gallwn bellach gadarnhau y bydd Gwasanaeth Cofrestru Wrecsam yn ail-ddechrau cofrestru genedigaethau ar ddydd Iau 3 Awst 2020, ar gyfer babanod sy’n cael...
Parcio Am Ddim
Mae parcio am ddim ym mhob maes parcio’r cyngor yng nghanol y dref tan ddiwedd Medi er ein bod yn gofyn i ymwelwyr...