ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Football on 3G pitch
Yr ysgol wedi cau am y gwyliau… neu ddim? Mae llwyth o weithgareddau llawn hwyl yn digwydd yn ysgolion Wrecsam yn ystod yr...
Consultation
Hoffwn glywed gennych chi am ddyfodol ein gwasanaeth llyfrgell symudol a dros dro. Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein. Yn ôl yn Hydref 2020, cafodd...
Mae Covid yn lotri
Dyma adroddiad gan newyddion ITV. Cafodd ei ffilmio mewn ysbyty mewn ardal arall o’r DU, ond mae’r neges yn berthnasol i bawb..... lle...
Covid-19 testing
Bydd uned brofi symudol yn agor yng nghymuned Johnstown, Wrecsam, i’w gwneud yn haws i bobl sy’n byw a gweithio yn yr ardal...
green bin
Hoffem atgoffa preswylwyr bod posib iddyn nhw ymweld â www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd i dalu am eu casgliadau gwastraff gardd ar gyfer 2021/22. Dyma’r ffordd fwyaf...