ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Ydio'n hanner tymor yn barod?? Mae ond yn teimlo fel ychydig funudau ers i ni groesawi 2019 ond yn siŵr iawn mae egwyl ysgol...
Gyda hanner tymor ar y gweill, ydych chi’n pendroni am ffyrdd o ddiddanu'r plant? Mae gennym newyddion da i chi! Cynhelir y rhaglen nofio am...
Wrexham council news, nursery applications 2019, nursery schools Wrexham
Y diwrnod olaf y gellir ymgeisio am le ysgol feithrin i’ch plentyn fydd dydd Gwener nesaf, Chwefror 22, 2019. Mae llefydd mewn ysgolion meithrin...
Mae’r Baneri sy’n perthyn i gyn-filwyr o’r Wythfed Fyddin, y rhai a ymladdodd yn Rhyfel Corea, milwyr Seren Byrma a’r rhai a oroesodd...
Mae gennym newyddion gwych am y caffi sy’n eiddo i’r cyngor ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun. O Ebrill 1 bydd y caffi yn cael...