ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed y newyddion am bobl ddigartref yn Wrecsam. Mae llawer yn gwybod am ddefnydd presennol safle’r Groves, ac...

Beth sydd i ginio?

School Meal service
Ydych chi eisiau gwybod beth mae eich plentyn yn ei gael i ginio? Pa un ai yw eich plentyn yn yr ysgol gynradd neu...
Bydd gwaith i newid arwydd sydd wedi torri ar gylchfan Croesfoel yn cael ei wneud gyda’r nos ddydd Iau 24 Awst. Mae’r arwydd yn...
Rydym i gyd wedi edrych ar eu gwefan a’u tudalen Facebook a darllen eu negeseuon trydar a’u negeseuon fforwm, felly beth sy’n gwneud...
Birthday cake
Wel, rydyn ni'n cychwyn ar bumed wythnos y gwyliau haf ac mae yna'n dal lawer i'w fwynhau ar draws y sir. Dyma bum peth...