Wrexham Chester Shrewsbury

Newyddion gwych wrth i Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd gymeradwyo gwasanaeth pob 30 munud ar Lein...

Mae Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd wedi cyhoeddi y bydd gwelliannau i wasanaeth lein Wrecsam i Bidston yn cael ei deimlo gan Drafnidiaeth Cymru a GB Railfreight. Roedd angen adolygiad...
Renting your home?

Yn rhentu eich cartref? Fe allai Tystysgrif Perfformiad Ynni (TPY) â sgôr da helpu...

Os ydych chi’n rhentu eich cartref - neu’n ystyried rhentu - gofynnwch i’r landlord ddangos y Dystysgrif Perfformiad Ynni (TPY) ar gyfer yr eiddo i chi. Bydd TPY...
Focus Wales

FOCUS Wales yn cyhoeddi’r 60 artist cyntaf ar gyfer mis Mai 2023

Fe fydd FOCUS Wales yn croesawu 20,000 o gefnogwyr a bydd dros 250 o actau o Gymru a phob cwr o’r byd yn cyrraedd Wrecsam ar gyfer...

Cymorth ar gael i’r rhai sy’n ei chael yn anodd talu am wasanaethau ffôn...

Wyddoch chi os ydych yn derbyn budd-daliadau gan y llywodraeth, gallwch fod yn gymwys am becynnau ffôn a band eang cost isel o’r enw Tariffau Cymdeithasol? Cânt eu...
20mph

Terfyn cyflymder o 20mya yn cychwyn yn Nghymru y flwyddyn nesaf

Ym mis Medi 2023, bydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno’r terfyn cyflymder is o 20mya ar hyd a lled Cymru. Darllenwch ymlaen i gael gwybod pam wnaed y penderfyniad...
football fans

Gôl!! Mae Maethu Cymru Wrecsam yn ymuno ag ymgyrch ledled y DU i recriwtio...

Mae Maethu Cymru Wrecsam yn ymuno ag awdurdodau lleol o ledled y DU i greu tîm rhithwir newydd ar gyfer Cwpan y Byd gyda’r nod o gyflawni...
Wrexham Shopmobility

Cadw’n gynnes tra’r ydych yn aros yn Shopmobility Wrecsam!

Erthygl gwestai o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam O’r 28 Tachwedd, gall aelodau o’r cyhoedd alw i mewn i Shopmobility Wrecsam i gynhesu, i gael diod gynnes a siarad...
pencil

Oes gennych chi blentyn yn y dosbarth derbyn?

Oeddech chi’n gwybod bod modd i bob plentyn yn y dosbarth derbyn yn ysgolion cynradd Wrecsam gael prydau ysgol am ddim bob dydd? Enw’r cynllun yw ‘Prydau Ysgol...
Welsh Blood

Goroeswr canser y gwaed yn cwrdd â’r dyn a achubodd ei fywyd

Erthyl Gwadd - Gwasanaeth Gwaed Cymru Fe wnaeth Robert Morgan oresgyn canser diolch i rodd mêr esgyrn a achubodd ei fywyd gan ddieithryn llwyr, Tom Heaven. Fe wnaeth...
recruitment event

Llwyddiant mawr i ddigwyddiad gwybodaeth a recriwtio gyda dros 100 o bobl yn mynychu

Yr wythnos hon, cynhaliwyd digwyddiad gwybodaeth a recriwtio arbennig yn Nhŷ Pawb. Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd gan y Bwrdd Iechyd Lleol mewn partneriaeth â Chymunedau am...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
5.7 ° C
7.4 °
4.9 °
89%
2.1kmh
40%
Sun
4 °
Mon
5 °
Tue
5 °
Wed
3 °
Thu
2 °
- Hysbysebu -