Nine Acre Field consultation

Sgam: Rhybudd ynghylch negeseuon testun ynglŷn â grant Covid-19

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn ymwybodol o negeseuon testun twyllodrus ynglŷn â grantiau Covid-19. Mae’r negeseuon twyllodrus, sy’n honni eu bod yn cael eu hanfon gan y...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – yn ôl i’r dechrau? Dim diolch

Mae pethau’n gwella Mae’r cyfnod clo yn cael effaith ac mae achosion yn gostwng yn gyflym. Ond (ac mae’n “ond” enfawr)... Mae Wrecsam yn parhau â’r ail lefel uchaf...
Covid-19

Nodyn Briffio Covid-19 – mae achosion yn parhau i fod yn uchel yn Wrecsam

Mae Wrecsam yn parhau i fod â’r lefelau uchaf o’r coronafeirws yng Nghymru (199 achos i bob 100,000 o’r boblogaeth (ar sail treigl saith diwrnod). Er bod y...
Bom Dia Cymru

“Bom Dia Wrecsam!” Rydym yn anfon mwy o Becynnau Celf i’n cymuned leol ….

Erthygl gwestai gan - Tŷ Pawb Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i chwilio am ffyrdd y gallwn estyn allan i’n cymunedau lleol a helpu pobl...
Gwyl 2021

Pedair Gŵyl Gelfyddydol Fwyaf Cymru yn Ymuno i Gyflwyno Gŵyl 2021, Gŵyl ar-lein am...

Erthygl gwestai gan “FOCUS Wales" Mae pedair o hoff wyliau Cymru – Gŵyl y Llais, FOCUS Wales, Lleisiau Eraill Aberteifi a Gŵyl Gomedi Aberystwyth – wedi dod ynghyd...
AVOW

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (CMGW) yn cyhoeddi ‘Pasbort Gwirfoddoli’ i Dîm Ymateb Cymunedol Wrecsam

Yn dilyn yr ymateb rhyfeddol gan wirfoddolwyr COVID-19, mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn sefydlu Tîm Ymateb Cymunedol Wrecsam. Mae CMGW wedi bod yn llwyddiannus wrth gael arian...
Rae Pritchard with Councillor Mark Pritchard

Diolch o galon i’r bobl leol a helpodd yn ystod y llifogydd

Fe wnaeth y cyngor, gwasanaethau brys a phartneriaid eraill ymateb yn wych i’r llifogydd yn Wrecsam yr wythnos ddiwethaf. Ond fe wnaeth nifer o drigolion lleol chwarae...

Rhybudd Safonau Masnach Wrecsam ynghylch negeseuon e-bost twyllodrus ynglŷn â Brechlyn Covid-19

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn ymwybodol o negeseuon e-bost twyllodrus ynglŷn â brechlyn Covid-19. Mae’r e-bost yn honni ei fod yn cael ei anfon gan y GIG...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 — os na fyddwn ar ein gwyliadwraeth rŵan, bydd ein holl...

Mae pethau’n gwella (yn araf)...ond peidiwch â chael eich temtio i dorri’r rheolau Yn Wrecsam y mae’r gyfradd coronafeirws uchaf yng Nghymru o hyd (438 am bob 100k...
Covid-19 vaccination

Y Cyngor yn dweud bod y ganolfan frechu yn hwb pwysig i Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi croesawu agor y Ganolfan Frechu Leol gyntaf yng Ngogledd Cymru. Mae’r cyngor wedi bod yn pwyso am ganolfan o’r fath yn y fwrdeistref sirol...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
5.1 ° C
6 °
3.9 °
87%
1.5kmh
90%
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
6 °
Sun
7 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -