#UseMyViews

Panel #DweudDyDdweud

Bydd cynghorwyr o bob rhan o Gymru yn siarad ag ymgyrchwyr ifanc am yr effaith y gall llywodraeth leol ei gael ar faterion sy'n bwysig i bobl...
coun

Cyngor Wrecsam – Datganiad ynghylch cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol

Mae’r Maer ac Arweinwyr Grwpiau yn cydnabod yr angen i gael trafodaeth gyhoeddus o safon uchel yng nghyfarfodydd y Cyngor sydd yn parchu gwahanol safbwyntiau ac unigolion,...
Mobile testing

Bydd uned brofi dan do ym Mhlas Madog yn darparu profion PCR o ddydd...

Bydd uned brofi dan do ym Mhlas Madog yn darparu profion PCR o ddydd Llun (Ionawr 17) Ar gael i unrhyw breswylwyr lleol sydd â symptomau Bydd uned brofi...
Get vaccinated

Nodyn briffio Covid-19 – ewch am eich brechiad atgyfnerthu, creu gwrthgyrff, cadw’n ddiogel

Os nad ydych chi wedi cael eich brechiad atgyfnerthu eto, ewch cyn gynted ag sy’n bosibl. Nid yw dau ddos yn unig o frechlyn Covid-19 yn cynnig amddiffyniad...

Gwiriad treth newydd ar gyfer y diwydiant tacsis, cerbydau hurio preifat a metel sgrap

Erthyl Gwadd – Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) Mae’r llywodraeth yn rhoi gofynion treth newydd ar waith ar gyfer ceisiadau am drwyddedau penodol. Ategir hyn gan wasanaeth...
Global watchdog warns of scammers stockpiling counterfeit goods

Gwnewch Adduned Flwyddyn Newydd i fod yn saff a diogel

Efallai y byddwch eisiau talu sylw at y cyngor hwn gan Safonau Masnach Wrecsam: Os ydych chi’n bwriadu gwneud adduned newydd yn y Flwyddyn Newydd, gwnewch un sy’n...
Gwybodaeth

Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro

Bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o 6am Ddydd San Steffan ymlaen i helpu i ddiogelu Cymru. Gofyniad cyffredinol i gadw pellter cymdeithasol o 2m ym...
winter fiel

£100 at filiau tanwydd cartref- ydych chi’n gymwys?

Os ydych chi o fewn oedran gweithio ac yn byw yn Wrecsam, mae’n bosib bod gennych hawl i daliad untro o £100 i helpu gyda’ch biliau tanwydd...
diogelu Cymru'r Nadolig yma

Nodyn briffio ar Covid-19 – diogelu Cymru’r Nadolig yma

Cael y ddau frechlyn, a’r brechlyn atgyfnerthu pan gewch chi wahoddiad (mae bellach yn bosibl archebu eich brechlyn atgyfnerthu ar-lein). Cyfyngu ar eich cysylltiadau. Mae’n fwy diogel y tu...
Covid

Nodyn briffio Covid-19 – rhowch hwb i’r Nadolig (trefnwch i gael eich pigiad atgyfnerthu)

Dros y dyddiau nesaf, bydd cannoedd o staff GIG a gwirfoddolwyr ychwanegol yn ymuno â’r ymdrech frechu yng Ngogledd Cymru. Y nod yw cynnig pigiad atgyfnerthu i bob...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
5.4 ° C
7 °
2.4 °
82%
1kmh
40%
Sun
6 °
Mon
8 °
Tue
7 °
Wed
8 °
Thu
8 °
- Hysbysebu -