North Wales

Dweud eich dweud ar sut mae Gogledd Cymru yn cael ei blismona

Mae pobl ledled Gogledd Cymru yn cael eu hannog i gynorthwyo creu glasbrint newydd ar gyfer y ffordd y caiff y rhanbarth ei blismona a chynorthwyo i...
Wels

Galwadau nad oeddynt yn rhai brys yn cynrycholi bron i chwarter y galwadau 999...

Mae Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn parhau’n brysur iawn yn dilyn datgan Digwyddiad Parhad Busnes yr wythnos ddiwethaf lle’r oedd y galw’n goresgyn y gallu i ymateb. Y...
Mae Covid yn lotri

Nodyn briffio Covid-19 – byddwch yn saff ac ewch am frechiad er mwyn i...

Dyma adroddiad gan newyddion ITV. Cafodd ei ffilmio mewn ysbyty mewn ardal arall o’r DU, ond mae’r neges yn berthnasol i bawb..... lle bynnag rydach chi’n byw....
Covid-19 testing

Uned profi symudol yn Johnstown bob dydd Llun – anogir preswylwyr lleol heb symptomau...

Bydd uned brofi symudol yn agor yng nghymuned Johnstown, Wrecsam, i’w gwneud yn haws i bobl sy’n byw a gweithio yn yr ardal i gael prawf Covid-19. Bydd...
Covid-19 vaccination in North Wales

Clinigau brechu symudol i agos yn Sir y Fflint a Wrecsam

Erthygl Gwadd gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio clinigau brechu symudol ar draws ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam. Bydd y...
Ewch i gael eich brechlyn. Byw bywyd i’r eithaf.

Nodyn briffio Covid-19 – ewch i gael eich brechlyn i fyw bywyd i’r eithaf

Os nad ydych chi wedi cael cyfle i gael eich brechlyn eto, trefnwch i fynd cyn gynted â phosibl (bydd arnoch chi angen dau ddos). Mae’n debyg y...
LLIF UNFFORDD

Fferyllfeydd i ddarparu profion llif unffordd

Os nad oes gennych symptomau Covid ond eich bod angen gwirio os ydych yn asymptomatig yna gallwch gasglu dyfais prawf llif unffordd o’ch fferyllfa leol yn ogystal...
Get vaccinated

Cael eich bywyd yn ôl – mynnwch frechlyn

Erbyn hyn, Wrecsam sydd â’r ail gyfradd uchaf o Coronafeirws yng Nghymru, ac mae’r amrywiolyn Delta yn ymledu’n gyflym. Mae nifer yr achosion mewn ysbytai yn parhau’n...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – ewch am frechiad (er mwyn i ni gael dychwelyd i’r...

Gofynnir i bobl Gogledd Cymru gadw pellter cymdeithasol, cael brechiad, a hunanynysu a chael prawf os ydyn nhw’n dangos symptomau. Cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru neges ddoe, wrth i...

Gwasanaeth Safonau Masnach Wrecsam yn rhybuddio am wefannau ffug sy’n copïo rhai gwreiddiol ac...

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Wrecsam yn rhybuddio’r cyhoedd i fod yn ofalus wrth wneud cais am wasanaethau ar-lein rhag iddyn nhw gael eu camarwain gan wefannau ffug...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
14.7 ° C
16.4 °
13.2 °
92%
5.1kmh
75%
Sad
19 °
Sul
18 °
Llu
15 °
Maw
16 °
Mer
19 °
- Hysbysebu -