video

Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

Yn ystod yr amser heriol hwn, mae'n bwysig iawn ein bod yn gofalu am ein hunain ac eraill. A dyna'r achos dim ots ble rydych chi'n byw. ...
Safeguarding

Neges gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gofyn i bawb edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu’r rheiny sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod. Mae’r neges hon...
COVID

Cyfreithiau newydd a sut fyddant yn cael effaith arnoch chi a’ch busnes yn ystod...

Mae ein Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn atgoffa trigolion a busnesau am effaith y cyfreithiau newydd a gaiff eu cyflwyno gan y Llywodraeth er mwyn helpu i...

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn lansio ymateb Cymunedol i Goronafeirws yn Wrecsam

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd cynllunio yn Wrecsam i ddelio â’r epidemig Coronafeirws a’r pwysau ar draws y gwasanaethau Iechyd, mae Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol...
Wrexham residents receive loft insulation phone calls…is it a scam

Trigolion Wrecsam yn derbyn galwadau ffôn am insiwleiddiad atigau…ai twyll ‘di hyn?

Mae nifer o drigolion pryderus Wrecsam wedi rhoi gwybod i ni eu bod nhw wedi derbyn galwadau ffôn anarferol gan bobl yn honni eu bod yn gweithio...
Covid 19 scam alert

Diweddariad – Sgamiau Covid – 19

Diweddariad (19.03.20) Yn anffodus mae’n rhaid i ni ddiweddaru’r neges hon gan fod Safonau Masnach mewn man arall yn y wlad wedi cael adroddiadau bod pobl yn cymryd...
#TakeFiveWeek encourages you stay safe from fraud

#TakeFiveWeek yn eich annog i gadw’n ddiogel rhag twyll

Ddydd Llun, 9 Mawrth, lansiwyd #TakeFiveWeek – ymgyrch genedlaethol i’ch annog chi i stopio a rhoi digon o amser i chi’ch hun beidio â chael eich twyllo. Mae...
Police crackdown on mobile phone use behind the wheel

Ymgyrch yr Heddlu ar dargedu defnyddio ffôn symudol wrth yrru

Mae ymgyrch wedi ei lansio ar draws Cymru er mwyn targedu gyrwyr sy’n peryglu bywydau drwy ddefnyddio’i ffôn symudol wrth yrru. Heddlu De Cymru sy’n arwain yr ymgyrch,...

Cŵn synhwyro ar Sgwâr y Frenhines

Ar 11 Mawrth, bydd cŵn synhwyro ar waith ar Sgwâr y Frenhines pan fydd ASH Cymru a Dim Smygu Wrecsam yn ymuno i siarad am roi'r gorau...
Digital hero

Bydd y swydd TGCh hon yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc. Efallai y...

Er eich bod yn gweithio mewn TGCh nid yw hynny’n golygu mai gweithio yn Silicon Roundabout Llundain yw’r swydd o’ch breuddwydion :-/ Os ydych yn weithiwr TGCh proffesiynol...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
4.8 ° C
7.2 °
2.2 °
87%
2.6kmh
0%
Mer
15 °
Iau
14 °
Gwe
14 °
Sad
13 °
Sul
8 °
- Hysbysebu -