Cold Call Scam Phone

Y wybodaeth ddiweddaraf: Twyll Amazon Prime

Ers i ni gynnwys ein blog diweddar ‘Rhybudd ynghylch twyll newydd Amazon Prime’, yn anffodus rydym wedi darganfod bod gwraig hŷn wedi dioddef twyll a throsglwyddo £10,000...
Chirk

Y diweddaraf: Digwyddiad yn Y Waun 16.01.20

Mae’r gwasanaeth tân ac achub yn parhau ar y safle yn Y Waun gan ymdrin â'r mannau gwaethaf a'r gobaith yw y bydd y gwaith o fynd...
Scam Amazon Prime Fraud

Rhybudd ynghylch twyll newydd Amazon Prime

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus o dwyll Amazon Prime ar ôl cael adroddiadau ar ddiwedd yr wythnos diwethaf. Mae’r adroddiadau yn dangos...
Holocaust Memorial Day

Diwrnod Cofio’r Holocost, Arddangosfa #75MemorialFlames

Mae murlun, sydd wedi’i greu gan grwpiau cymunedol ar draws Wrecsam fel rhan o arddangosfa “75 Memorial Flames” Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost, wedi’i ddadorchuddio am y tro...

Enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymru i arwain diwrnod cerddoriaeth fyw am ddim yn Tŷ Pawb

Bydd enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Cymru yn arwain digwyddiad cerddoriaeth fyw am ddim diwrnod o hyd yn Tŷ Pawb. Mae Adwaith yn rhan o fil serol o fandiau gorau...
Bellevue Park Walking Bandstand

Trechwch Felan y Flwyddyn Newydd…mae’n hawdd

Mae hi’n flwyddyn newydd, sy'n golygu y bydd nifer ohonom yn meddwl am ein haddunedau blwyddyn newydd... Un o’r addunedau mwyaf cyffredin yw bod yn iachach ac yn...
Investment Scam Property Money

Gwnewch Adduned Flwyddyn Newydd i fod yn saff a diogel

Efallai y byddwch eisiau talu sylw at y cyngor hwn gan Safonau Masnach Wrecsam: Os ydych chi’n bwriadu gwneud adduned newydd yn y Flwyddyn Newydd, gwnewch un sy’n...
one tipped every minute

Tipio un bob munud!

Mae cyfwerth â lori bin llawn plastig yn cael ei dipio i foroedd y byd bob munud! Ond rydym yn dibynnu cymaint ar blastig fel nad ydym yn...

Cofiwch am y Prosiect Tirlun Darluniadwy yn Tŷ Pawb

I ddathlu 10 mlynedd ers yr arysgrif ar Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte ac 11 milltir o gamlas fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae nifer o brosiectau celf...

Dan 18? Meddwl am noson allan feddwol yn Wrecsam? Meddyliwch eto!

Mae llawer o bobl yn mwynhau diod alcoholaidd ar noson allan ond ychydig iawn sy’n gwybod beth yw gwir beryglon a chanlyniadau yfed gormod. Beth ydym ni’n ei...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity shower rain
3.6 ° C
5.6 °
1.7 °
80%
7.2kmh
40%
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
5 °
Wed
6 °
Thu
5 °
- Hysbysebu -