Cynnig gofal plant allai fod ar gael i chi?

Os ydych chi’n rhiant sy’n gweithio ac mae gennych chi blentyn neu blant rhwng 3 a 4 oed, fe allwch chi fod yn gymwys i gael gofal...

Fydda i ddim yn gwneud hynna!

“Fydda i ddim yn gwneud hynna!” yw’r ateb fyddech chi’n ei gael mwyaf tebyg pe baech chi’n gofyn i rywun a wnaethon nhw ollwng sbwriel yn fwriadol! Does...

Oriel Annibynnol Wrecsam yn chwilio am gefnogaeth

Mewn cornel fechan ym Marchnad y Cigyddion yng nghanol y dref fe ddowch o hyd i Oriel Annibynnol Wrecsam (tWIG). Mae’r oriel yn cael ei rhedeg yn gyfan...

Blue Planet II yn Effeithio ar Blant yn Wrecsam

Mae’r lluniau trawiadol o blastigau yn difrodi moroedd y byd a ddarlledwyd gan dîm Blue Planet II ar eu pennod olaf wedi gwneud i’r rhan fwyaf ohonom...

Sut fath o rôl mae’r sector gwirfoddol yn chwarae mewn argyfwng? Darllenwch hon…

Pan fo argyfwng, rydym i gyd yn disgwyl i’r heddlu, gwasanaeth tân a gwasanaethau iechyd chwarae rhan fawr. Mae’r cyngor lleol yn aml yn chwarae rhan fawr...

Arwyr yn dychwelyd i Wrecsam

Mae Wrecsam yn ymbaratoi ar gyfer dychweliad Comic Con y penwythnos nesaf, pan fydd arwyr ar draws y bydysawd cyfan yn glanio unwaith yn rhagor yng Nglyndŵr...

A oes gennych ddiddordeb lle gall datblygu ddigwydd yn y dyfodol? Edrychwch ar hyn

Rydym wedi datblygu ein Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sy’n gynllun defnydd tir hirdymor a datblygu sy’n edrych ar beth ellir ei adeiladu a lle y gellir ei...

Help i gyn-aelodau’r lluoedd arfog glywed yn well

Mae cyn aelod o’r Gwarchodlu Cymreig wedi galw ar gyn-aelodau’r lluoedd arfog sy’n dioddef o golled clyw i ofyn am gefnogaeth gan wasanaeth newydd sy’n cael ei...

Hysbysebion Hoci Wrecsam sy’n Anelu at Lwyddiant y Gymanwlad

Dros y blynyddoedd mae Wrecsam wedi meithrin rhai o bencampwyr chwaraeon gorau Cymru, ac nid yw 2018 yn wahanol. Yr wythnos hon mae Gemau’r Gymanwlad yn cael eu...

Pryderu am Alabama Rot?

Os ydych yn berchennog ci, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen hwn. Rydym wedi cael sawl ymholiad dros yr wythnos ddiwethaf lle mae perchnogion cŵn pryderus wedi...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
11 ° C
12 °
10 °
66%
7.2kmh
40%
Iau
10 °
Gwe
8 °
Sad
6 °
Sul
9 °
Llu
10 °
- Hysbysebu -