Y Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror)

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror) a bydd yr aelodau yn ystyried gwaith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor yn ogystal â chanlyniadau arolwg...

Ateb tymor byr neu broblem hir dymor?

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi treulio misoedd yn ymgyrchu i gael y llywodraeth i atal cwmnïau rhag gwerthu diodydd egni i bobl ifanc o dan 16...

Rhywun eisiau SWS?

“Rydym yn gadael y label wrth y drws. Mae pwyslais ar yr hyn y gallwn ei wneud NID ar yr hyn na allwn ei wneud.” Dyma yw mantra...

Gwerthwyr digroeso

Mae swyddogion Safonau Masnach yn pryderu am alwyr digroeso yn cynnig gwerthu nwyddau fel matresi a dodrefn wedi ei glustogi gan ein bod wedi cael cwynion yn...

Cyhoeddi Bod Prif Leisydd Supergrass, Gaz Coombes i Fod yn un o brif Berfformwyr...

‘…mae Coombes, prif leisydd Supergrass yn wefreiddiol ar gyrion hysteria’ The Guardian ‘Dyfeisgar drwyddi draw The Times‘perfformiwr unigol gwych’ NME Mae FOCUS Wales yn falch o gyhoeddi Gaz...

Oes gennych chi ddiddordeb yn y celfyddydau, marchnadoedd, diwylliant?

Mae 6 rôl wedi’u hysbysebu ar hyn o bryd ar gyfer Bwrdd Cynghori Tŷ Pawb – rolau a fydd yn allweddol wrth helpu i nodi blaenoriaethau’r cyfleuster...

“Prosiect Gwych a Thrawiadol Iawn”

Mae Tŷ Pawb, cyfleuster celfyddydau a marchnad newydd a chyffrous Wrecsam wedi derbyn llawer o ymwelwyr yn ddiweddar wrth i’r gwaith adeiladu ddod i ben, ac ymwelodd...

Clywch!

Yn dilyn problemau gyda system sain Siambr y Cyngor rydym ni o’r diwedd wedi archebu microffonau newydd ac o 13 Chwefror byddwch yn gallu ein clywed ni’n...

Ydych chi’n chwilio am rwybeth i’w wneud yr Hanner Tymor Hwn?

Gyda hanner tymor Chwefror 2018 bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau sy’n rhoi gwybodaeth am y nifer...

Cymryd Eich Busnes i’r Lefel Nesaf

Ydych chi’n berchen ar fenter fach neu ganolig yng Wrecsam? Hoffech chi ddatblygu’ch busnes ymhellach? Os felly, mae gennym ni’r union beth i chi. Os hoffech chi fod...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
4.7 ° C
5 °
4 °
60%
6.2kmh
20%
Sat
2 °
Sun
1 °
Mon
1 °
Tue
1 °
Wed
-2 °
- Hysbysebu -