wi-fi

Problem gyda’r ffôn, rhyngrwyd a Wi-Fi yn LL11, LL12, LL13 a LL14

Mae gan Openreach broblemau yn ardaloedd cod post LL11, LL12, LL13 ac LL14, sydd yn effeithio ar ffonau, Wi-Fi a rhyngrwyd yn benodol. Fe allai’r broblem effeithio ar...
pestsmartvideo

Byddwch yn ddoeth a chefnu ar y chwynladdwyr: #Pestsmart

Rydym ni’n cefnogi cynllun #PestSmart @DwrCymru i helpu diogelu pobl, dŵr a’r amgylchedd rhag cemegion mewn plaladdwyr. Cyflwynwyd y cynllun am fod rhaglen fonitro dŵr arferol @DwrCymru wedi...
Shine a Light

Taflu Goleuni ar Ddiwrnod Niwroffibromatosis y Byd ar 17 Mai (Yfory)

Rydym yn falch o gael ymuno â Nerve Tumors UK i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o Niwroffibromatosis, sef un o’r cyflyrau niwro-enetig mwyaf cyffredin, sy’n achosi i...
Freedom

Byd Dŵr Wrecsam yn Codi £700 i Elusen

Erthygl gwadd: Byd Dŵr Diolch o galon i’n haelodau, ein cydweithwyr a’r cyhoedd a ddaeth i Fyd Dŵr Wrecsam a seiclo’n ddi-fwlch am 15 awr i godi £700...
demn

Mae’r Bws Dementia Rhithiol yn ôl ar daith o gwmpas Wrecsam ym mis Mehefin!

Dyfeisiwyd y Daith Ddementia Rithiol ugain mlynedd yn ôl i roi cyfle i bobl ag ymennydd iach brofi sut beth ydi dementia. Mae’n rhoi cyfle i bobl...
Claim What's Yours

Ydych chi’n colli allan ar fudd-daliadau? Mynnwch Gymorth i Hawlio’r Hyn sy’n Ddyledus i...

Gyda chyllidebau aelwydydd yn ei chael hi’n anodd dal i fyny gyda’r cynnydd mewn costau byw, rydym ni’n annog pawb i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r...
Kinder recall

Ferrero yn ymestyn adalwad o ddetholiad o gynnyrch Kinder – posibilrwydd eu bod wedi’u...

Mae Fererro yn ymestyn eu cam rhagofalus o alw detholiad o gynnyrch Kinder yn ôl oherwydd y gallent fod wedi’u halogi â Salmonela. Mae’r alwad hon yn...
Uncontested

A ydych yn gwybod os mai dim ond un ymgeisydd sydd yn eich ward?...

Cynhelir etholiadau lleol yn Wrecsam ar 5 Mai, pan fyddwch yn gallu pleidleisio ar gyfer pwy hoffech chi fel cynghorydd lleol. Ond beth os mai dim ond...

Newydd droi’n 16 oed? Pleidleisio am y tro cyntaf? Ddim yn siŵr lle i...

Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd Katie a Scarlett, sydd ill dwy’n 16 oed, wrthym ni pam eu bod yn teimlo bod pleidleisio mor bwysig. Ond os mai...
Tax Credits

2.1 miliwn o becynnau credydau treth blynyddol i gael eu cyflwyno

Bydd oddeutu 2.1 miliwn o gwsmeriaid credydau treth yn dechrau cael eu pecynnau adnewyddu blynyddol yr wythnos hon oddi wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM). Bydd y pecynnau’n...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
16.1 ° C
19.1 °
14.9 °
88%
4.3kmh
100%
Mon
15 °
Tue
14 °
Wed
16 °
Thu
16 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -