Covid Pass

Atgoffa ynglŷn â’r Pás Covid

Os ydych yn mynd allan i’r dref y penwythnos hwn cofiwch lawrlwytho eich Pás Covid cyn i chi adael. Mae bellach yn anghenraid cyfreithiol i ddangos eich statws...
Bus Services

Amhariad ar Wasanaethau Bws Arriva Midland

Mae Arriva Midland wedi rhoi gwybod am amhariad sy’n effeithio ar eu gwasanaethau bws a fydd yn effeithio ar wasanaeth bws Croesoswallt i Wrecsam gan olygu na...

Gwiriad treth newydd ar gyfer y diwydiant tacsis, cerbydau hurio preifat a metel sgrap

Erthyl Gwadd – Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) Mae’r llywodraeth yn rhoi gofynion treth newydd ar waith ar gyfer ceisiadau am drwyddedau penodol. Ategir hyn gan wasanaeth...
Pas Covid

Sut i gael eich Pàs Covid os ydych chi’n mynd am noson allan

I fynd i glwb nos neu ddigwyddiad mawr yn Wrecsam a phob cwr o Gymru mae’n rhaid ichi bellach fedru dangos eich statws brechu neu ganlyniad negyddol...
Ruabon Station

Gwaith yn parhau yn ddi-oed i sicrhau mynediad heb risiau yng Ngorsaf Rhiwabon

Yn dilyn y newyddion yn gynharach eleni y bydd Gorsaf Rhiwabon yn gallu cael mynediad heb risiau o’r diwedd mae lawer o waith wedi bod yn digwydd...

Beth sy’n eich gwneud chi’n falch o Wrecsam? Rhannwch eich barn am statws dinas...

Yn yr un modd â threfi eraill ar draws y DU, mae gan Wrecsam gyfle i ymgeisio am statws dinas fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y...
Guildhall flags at half mast

Wrecsam yn talu teyrnged i Syr David Amess AS

Mae Cyngor Wrecsam wedi estyn eu cydymdeimladau dwysaf i deulu ac etholwyr Syr David Amess a gafodd ei lofruddio. Cafodd Syr David ei drywanu wrth gwrdd â thrigolion...
Trefnwch eich Pàs Covid os ydych yn mynd allan

Nodyn briffio Covid-19 – trefnwch eich Pàs Covid os ydych yn mynd allan

I fynd i glwb nos neu ddigwyddiad mawr yn Wrecsam a phob cwr o Gymru mae’n rhaid ichi bellach fedru dangos eich statws brechu neu ganlyniad negyddol...
Cymrwch y frechiad

Nodyn briffio Covid-19 – sut i leihau eich siawns o fynd i’r ysbyty gyda...

Mae’n syml. Ewch i gael eich brechu, da chi. Brechiadau atgyfnerthol Covid a brechiadau ffliw Mae’r rhai sy’n gymwys yn cael eu hannog i gael brechiadau atgyfnerthol Covid a...

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael eu brechiadau rhag...

Erthyl Gwadd - Iechyd Cyhoeddus Cymru Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pob person cymwys yng Nghymru i gael eu brechlynnau ffliw a phigiadau atgyfnerthu COVID-19 am ddim...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15 ° C
16.1 °
13 °
81%
7.9kmh
100%
Gwe
13 °
Sad
12 °
Sul
11 °
Llu
11 °
Maw
10 °
- Hysbysebu -