Register to Vote

Peidiwch ag Oedi. Cofrestrwch Heddiw

Os nad ydych chi wedi ymateb i'r llythyrau ynglŷn â’r canfasiad blynyddol yna fe allwch chi golli cyfle i ddweud eich dweud ar bwy fydd yn eich...
ty pawb

Mae Tŷ Pawb bellach yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau teuluol am ddim â’n...

Fel rhan o’n hailagor yn raddol, mae Tŷ Pawb bellach yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau teuluol am ddim â’n horiel! Mae’r slotiau hyn ar gael ar gyfer...

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam

Hoffech chi ddatblygu eich hyder neu ydych chi angen cymorth i oresgyn y rhwystrau sy'n eich hatal rhag dysgu? Ydych chi’n 16 neu’n hŷn ac angen cymorth i...
Ryan Reynolds

Croeso i Wrecsam Ryan Reynolds a Rob McElhenney

Ar ran Cyngor Wrecsam mae'r Arweinydd a'r Prif Weithredwr yn croesawu Ryan Reynolds a Rob McElhenney i fod yn rhan o ddyfodol Clwb Pêl-droed Wrecsam a Wrecsam. Dywedodd...
A483 Rossett to Gresford

Oedi tebygol yn sgil goleuadau traffig Cylchfan Ffordd Grosvenor

O ddydd Gwener ymlaen bydd oedi tebygol ger cylchfan Ffordd Grosvenor. Bydd contractwyr sy’n gweithio i Comex 2000, ar ran FibreSpeed - menter Llywodraeth Cymru, yn gosod cwndid...
Light up Wrexham

Ydych chi’n bwriadu gwneud ychydig o siopa Nadolig ar-lein eleni? Os felly, darllenwch hwn…

Wrth i ni nesáu at y ras olaf o siopa Nadolig cyn y diwrnod mawr, mae’n debyg mai eich bwriad fydd gwneud llawer o’ch siopa ar-lein. Mae tîm...

Cefnogaeth wych ar gyfer ein gofalwyr maeth yn Wrecsam

 “O’r cyswllt cyntaf rydw i wedi cael cefnogaeth lawn gan y tîm maethu yn Wrecsam.” Alison, Gofalwr Maeth gyda Chyngor Wrecsam   Ydych chi erioed wedi ystyried bod yn...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Nodyn Briffio’r Cyhoedd Covid-19 – A gaf i? A ddylwn i?

Gan fod y cyfnod clo byr bellach wedi dod i ben, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni ystyried beth ddylem ni ei wneud... nid beth y...
glyndwr

Cydweithio i Gefnogi ein Cymunedau.

Nawr, yn fwy nag erioed mae’n hanfodol ein bod yn cydweithio i gyflawni'r gwaith, a chadw ein cymunedau yn ddiogel. Mae’r timau o fewn y Gwasanaethau Tai...
video

Negeseuon Diwrnod Y Cadoediad

Neges gan Maer Wrecsam Cynghorydd Rob Walsh https://youtu.be/3bBYyjj-X4o Neges gan Cynghorydd David Griffiths https://youtu.be/lFANoNXI9DE Seiren cyrch awyr i swnio ar ddiwrnod y cadoediad Diogelu'r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
11.4 ° C
12.2 °
10 °
70%
3.1kmh
100%
Tue
11 °
Wed
6 °
Thu
7 °
Fri
6 °
Sat
4 °
- Hysbysebu -