little boy in sensory room

Canolbwynt Lles newydd Wrecsam i agor yn swyddogol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Wrecsam ac AVOW wedi dod at ei gilydd i greu Canolbwynt Lles newydd yng nghanol tref Wrecsam. Nod y Canolbwynt Lles...
Adult Learning

Arolwg Estyn Cadarnhaol ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Mae Estyn wedi cyhoeddi adroddiad ar Ddarpariaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar gyfer Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam a Sir y Fflint. Cynhaliwyd yr Arolwg...
carer pouring a cup of

Gofalwyr di-dâl – dweud eich dweud

Ydych chi’n ofalwr di-dâl? Dewch i grŵp ffocws arbennig i ddweud eich dweud am y gwasanaethau a’r wybodaeth sydd ar gael i chi yn Wrecsam. Grŵp Ffocws i...

CANLYNIADAU TGAU 2022 – Llongyfarchiadau i’n holl fyfyrwyr

Hoffem longyfarch ein holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw. Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Dylai pob disgybl sy’n cael eu canlyniadau TGAU heddiw...
hands holding

Cwrs Dehongli Dementia – Rhaid archebu lle

Ydych chi’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn Wrecsam?  A fyddech yn hoffi deall sut i allu cyfathrebu’n well gyda phobl sy’n byw...
microphone

Mae noson gomedi Tŷ Pawb yn ôl!

Mae’n argoeli i fod yn noson gomedi wych a fydd yn sicr o wneud i chi chwerthin a theimlo ar ben eich digon! Mae Nosweithiau Comedi Tŷ Pawb...
image of the quilt, red, blue and brown in colour with a men depicted with animals

Ymwelwch â Tŷ Pawb i weld un o’r esiamplau gorau sydd wedi goroesi o...

Mae The Tailor’s Tale yn dod ag ymatebion artistig i Gwilt Teiliwr Wrecsam a grëwyd gan James Williams rhwng 1842 a 1852 ynghyd. Mae’r cwilt, sydd bellach...
Barth Cefnogwyr

Pethau’n prysuro wrth baratoi dau Barth Cefnogwyr Cwpan y Byd yn Wrecsam

Pan fydd Cymru’n chwarae yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 bydd y cefnogwyr yn medru ymuno yn y cyffro mewn nid un ond...
School Uniform

Ymgeisiwch rŵan am Grant Datblygu Disgyblion 2022

Mae Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru ar gael i helpu gyda chostau gwisg ysgol a phethau eraill i blant ysgol o deuluoedd ag incwm isel. Ydw i’n gymwys...
children's arts and craft equipment

Cymorth gyda chostau gofal plant ar gyfer rhieni plant 3 i 4 oed sy’n...

Gall mwyafrif rhieni plant 3 i 4 oed sy’n gweithio gael cymorth y llywodraeth gyda chostau gofal plant. O dan y Cynnig Gofal Plant i Gymru, gallwch hawlio...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
moderate rain
8.8 ° C
10 °
7 °
93%
5.9kmh
100%
Mer
13 °
Iau
15 °
Gwe
13 °
Sad
14 °
Sul
15 °
- Hysbysebu -