Construction

Digwyddiad Gyrfaoedd Adeiladu Treftadaeth ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd

Gwahoddir rhieni a myfyrwyr ysgolion uwchradd o flynyddoedd 8, 9, 10 ac 11 i fynychu digwyddiad Gyrfaoedd Adeiladu Treftadaeth yng Ngholeg Cambria, Ffordd y Bers ddydd Mercher...

Gwiriad treth newydd ar gyfer y diwydiant tacsis, cerbydau hurio preifat a metel sgrap

Erthyl Gwadd – Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) Mae’r llywodraeth yn rhoi gofynion treth newydd ar waith ar gyfer ceisiadau am drwyddedau penodol. Ategir hyn gan wasanaeth...
Traditional Building Skills

Cofrestrwch rŵan ar gyfer cyrsiau sgiliau adeiladu traddodiadol sydd ar gael ym mis Tachwedd.

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i sicrhau fod gan y diwydiant adeiladu’r sgiliau sydd eu hangen i ofalu a chynnal ein hen adeiladau, gallwn gynnig cyrsiau sgiliau...
Ysgol Bodhyfryd

Rydym yn chwilio am Bennaeth ar gyfer Ysgol Bodhyfryd

Rydym yn chwilio am Bennaeth ymroddedig a brwdfrydig ar gyfer Ysgol Bodhyfryd, sy’n ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg fawr ar gyrion canol tref Wrecsam. Mae’r ysgol wedi hen ennill...

Rhagor o Gyrsiau Sgiliau Adeiladu Traddodiadol i Chi Fanteisio Arnynt

Mae’n bleser gennym  allu cynnig rhagor o hyfforddiant sgiliau adeiladu traddodiadol fel rhan o'n rhaglen i alluogi cyflogwyr a gweithwyr lleol i chwarae rhan fawr mewn diogelu...
Wedding rings

Swyddog Cofrestru – allwch chi wneud y swydd hon?

Ydych chi eisiau swydd lle gallwch chwarae rhan ym momentau mwyaf pwysig ym mywydau pobl bob dydd? Os ydych, ewch i gael golwg ar y cyfle swydd hwn. Rydym...
A package

Mae pecyn wedi cyrraedd – ac mae’n golygu pethau mawr ym myd addysg

Yn gynharach eleni derbyniodd Cyngor Wrecsam becyn – nid pecyn bach mohono chwaith, ac yntau’n cynnwys 2,230 o liniaduron Chromebook! Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, wrth i...
Social care

Gall myfyrwyr a graddedigion gofal cymdeithasol gwrdd â’n tîm yn y ffair yrfaoedd hon...

Mae ein Tîm Gofal Cymdeithasol yn cymryd rhan mewn ffair yrfaoedd dros y we i roi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion sydd â diddordeb ddysgu am y...
HMRC

Mae CThEM yn annog busnesau moduron bach a phobl sy’n selog dros geir yng...

Erthyl Gwadd - Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn annog busnesau bach a selogion yn y sector cerbydau i fod yn...
City of Culture

Wrecsam drwodd i rownd nesaf cystadleuaeth Dinas Diwylliant

Mae Wrecsam yn mynd drwodd i rownd nesaf y gystadleuaeth i fod yn Ddinas Diwylliant y DU. Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Rydw i wrth fy...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15.9 ° C
16.6 °
14.3 °
80%
8.1kmh
100%
Thu
15 °
Fri
13 °
Sat
12 °
Sun
11 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -