New resource lets pupils practice their Welsh language skills from home

Meddalwedd iaith ar gael am ddim i helpu gydag addysgu a gweithio gartref yn...

Datganiad i'r wasg gan Brifysgol Bangor Mae Cysgliad, pecyn meddalwedd sy'n cynnwys gwirydd iaith a gramadeg Cymraeg, yn awr ar gael i'w lwytho i lawr am ddim yn...
Solihull

Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i rieni a darpar rieni yn Wrecsam

Mae Tîm Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi buddsoddi mewn trwydded aml-ddefnyddiwr ar gyfer 4 cwrs ar-lein sydd wedi ennill gwobrau, sydd â nod...

Tŷ Pawb: Hanner tymor mis Mai ar y we

Mae'r gweithgareddau hanner tymor yr wythnos hon i gyd wedi'u hysbrydoli gan arddangosfa gyntaf un Tŷ Pawb 'Is This Planet Earth?’', arddangosfa a oedd yn dychmygu beth...
Diolch i Athrawon

Mae’n Ddiwrnod Diolch i Athrawon

Heddiw ydi Diwrnod Diolch i Athro ac rydym ni'n gofyn i chi ymuno â ni i ddiolch i'ch athrawon, cymorthyddion dysgu, gofalwyr a’ch rhieni am eu gwaith...
Wrexham Companies

Cwmnïau Wrecsam yn camu i’r adwy i ateb yr alwad am gymorth

Er bod y mwyafrif ohonom yn dilyn y canllawiau i aros adref ac arbed bywydau, mae rhai o gwmnïau Wrecsam wedi bod yn camu i’r adwy i...
Well done Lenka! Wrexham pupil is Overall Winner in Creative Competition

Da iawn Lenka! Disgybl o Wrecsam yw’r Enillydd Cyffredinol mewn Cystadleuaeth Greadigol

Cafodd Lenka Mbaye, disgybl o Ysgol Gynradd Parc Borras yn Wrecsam, ei choroni yn ddiweddar fel Enillydd Cyffredinol Cystadleuaeth Greadigol Show Racism The Red Card ar ôl...
free childcare

Nodyn atgoffa – gofal plant di-dâl i weithwyr hanfodol

1. Ydych chi’n dal i fynd i’r gwaith? 2. Ydych chi’n cael eich ystyried gan eich cyflogwr fel gweithiwr hanfodol? 3. Oes gennych chi blant oed cyn-ysgol? Os ydych yn...
home schooling

Rhagor o syniadau ar gyfer addysgu o gartref

Mae’n wythnos arall o addysgu o gartref ac rydym wedi casglu ychydig o awgrymiadau isod ar eich cyfer chi a’ch plentyn i’ch helpu drwy gydol yr wythnos. Dywedodd...
Karen Evans

Prif swyddog newydd i arwain gwasanaethau addysg

Hoffem gyhoeddi penodiad prif swyddog newydd i arwain ein gwasanaethau Addysg ac Ymyrraeth Gynnar. Ian Roberts sy’n gwneud y swydd ar hyn o bryd, a chyhoeddodd fis Rhagfyr...
wild lockdown

Really Wild Lockdown – Cymerwch ran yn Aseiniad Creadigol cyntaf Celf Cartref Tŷ Pawb

Byddwch yn rhan o'n rhaglen ddogfen gydweithredol! Yn ystod y mis diwethaf rydym wedi bod yn unedig fel rhywogaeth, gan newid ein hymddygiad a mynd i gyfnod o...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
14.8 ° C
16.1 °
13.3 °
73%
2.2kmh
100%
Wed
11 °
Thu
14 °
Fri
13 °
Sat
8 °
Sun
13 °
- Hysbysebu -