Ydych chi awydd defnyddio deunyddiau ecogyfeillgar a deunyddiau wedi’u hailgylchu i greu gwaith celf?

Ymunwch â ni bob dydd Gwener i beintio gyda deunyddiau ecogyfeillgar a deunyddiau wedi’u hailgylchu. Dewch i ddatblygu eich gwybodaeth am ailddefnyddio eitemau a lleihau eich gwastraff...
family friendly arts and crafts

Clwb celf a chrefft newydd sy’n gyfeillgar i deuluoedd!

Oes gennych chi blant sydd wrth eu boddau gyda chelf? Ydych chi am ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich dychymyg gyda’ch plant? Wel, dyma’r dosbarth i chi! DERBYNIWCH...
Common Purpose

Pwrpas Cyffredin Wrecsam i ddod â buddsoddiad pellach i Wrecsam

Yr wythnos nesaf gofynnir i’n Bwrdd Gweithredol arnodi gweledigaeth i Wrecsam sydd wedi cael ei rhoi at ei gilydd gan grŵp o Arweinwyr Dinesig o amryw o...
work

Gall busnesau Wrecsam gymryd mantais o gefnogaeth am ddim i’w helpu i gael y...

Mae Busnes Cymru yn cynnal gweithdai mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru sy’n cynnwys testunau fel Optimeiddio Peiriannau Chwilio i dyfu eich busnes, gwerthu mwy gyda chyfryngau...
Plastic Waste Riello

Cwmni Lleol yn Gosod Esiampl â Chynlluniau Gwastraff Plastig

Mae aelodau staff cwmni gwneuthurwyr cyflenwadau pŵer di-dor lleol, Riello UPS, yn gosod esiampl drwy frwydro i ostwng gwastraff plastig. Mae’r busnes yn Wrecsam, sy’n cyflenwi cynnyrch pŵer...
Free Parking in Wrexham

Gallai canol y dref weld parcio am ddim ar ôl 2pm 🙂

Cynigion i gynnig parcio am ddim ar ôl 2pm yn y rhan fwyaf o feysydd parcio canol tref sy’n eiddo i’r cyngor yn cael ei gynnig i’r...

Y tai newydd fydd cartrefi cyntaf y cyngor i gael eu hadeiladu ers bron...

Mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad tai i adeiladu cartrefi cyntaf y cyngor yn Wrecsam ers 1991. Rydym yn cydweithio â datblygwyr Liberty i adeiladu cartrefi newydd y...
virtual dementia tour bus

Mae’r Bws Taith Ddementia Rhith yn dychwelyd i Wrecsam fis Chwefror 2020!

Dyfeisiwyd y Daith Ddementia Rhith ugain mlynedd yn ôl i roi cyfle i bobl ag ymennydd iach brofi sut beth ydi dementia. Mae’n rhoi cyfle i bobl...
one tipped every minute

Tipio un bob munud!

Mae cyfwerth â lori bin llawn plastig yn cael ei dipio i foroedd y byd bob munud! Ond rydym yn dibynnu cymaint ar blastig fel nad ydym yn...

Testun Ychwanegol BBN

Pan fyddwch yn cerdded i fewn i dafarn yn Wrecsam ac yn gweld yr arwydd Braf Bob Nos, mae'n golygu eich bod newydd gamu i mewn i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
7 ° C
8.3 °
5.6 °
93%
1.5kmh
75%
Wed
10 °
Thu
8 °
Fri
8 °
Sat
6 °
Sun
5 °
- Hysbysebu -