Primary

Disgyblion ysgol gynradd a’u rhieni yn meithrin sgiliau maeth am oes

Erthyl gwadd: BIPBC Mae disgyblion Ysgol Gynradd Brynteg, Wrecsam a'u rhieni, neu eu neiniau a'u teidiau wedi cymryd rhan mewn cwrs coginio arloesol a ddatblygwyd gan dîm Deieteg...
video

Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty?

Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty? Erioed wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg? Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy. Ceisiadau’n cau ar 17eg Chwefror.

Adfywio Treftadaeth Canol y Ddinas

Efallai y byddwch wedi sylwi ar y gwaith adnewyddu sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd yn un o adeiladau mwyaf eiconig canol dinas Wrecsam. Casgliad bin...

Siarcod arian anghyfreithlon yn cymryd mantais ar bwysau costau byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng...

Pam bydd Neuadd y Dref am gael ei oleuo’n porffor 27/01/2022 rhwng 5-8yp

Dydd Gwener, 27 Ionawr yw Diwrnod Cofio’r Holocost. Ar y diwrnod hwn, mae gofyn i ni gymryd ennyd i dalu teyrnged i’r rhai a gafodd eu herlid...

Saith cartref gofal yn Wrecsam yn ennill gwobrau am ddefnyddio meddalwedd hel atgofion

Mae saith cartref gofal yn Wrecsam wedi ennill gwobrau yn ddiweddar am y gwaith maen nhw’n ei wneud gyda RITA – meddalwedd therapi hel atgofion ac adfer...

Tŷ Pawb i dderbyn grant gan y Gronfa Gelf

Mae Tŷ Pawb wedi’i ddewis yn un o 45 o amgueddfeydd ac orielau i dderbyn grant Reimagine gan Gronfa’r Gelf, elusen genedlaethol y DU ar gyfer celf. Mae...
crown buildings

Gwaith adnewyddu Adeiladau’r Goron yn ennill gwobr genedlaethol

Mae Adeiladau’r Goron a adnewyddwyd ar Stryt Caer, Wrecsam, wedi ennill Gwobr Ystadau Cymru. Mae’r gwobrau Ystadau Cymru blynyddol yn ddathliad o reoli asedau ar y cyd...
swimming

Teuluoedd yn cael nofio am ddim eto y Nadolig hwn

Eleni gellir mynd i nofio am ddim eto dros wyliau’r Nadolig yn y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Byd Dŵr. Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg...
Unimaq

Unimaq – cwmni o Wrecsam ac arweinydd byd-eang

Pan mae’n dod i beiriannau sy’n gwneud caniau diod dyma gwmni sy’n cael ei gydnabod yn fyd-eang fel yr “Enw o Ddewis” ac mae wedi’i leoli yma...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
10.2 ° C
10.8 °
8.9 °
82%
2.6kmh
75%
Sat
9 °
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
4 °
Wed
4 °
- Hysbysebu -