Estyn yn cydnabod “rhagoriaeth” yn ysgolion cynradd Wrecsam

Rydym yn falch o gyhoeddi bod rhai o’n hysgolion cynradd ymysg ysgolion o bob rhan o Gymru sydd wedi derbyn gwobr am ragoriaeth gan y corff cenedlaethol...

Newyddion da wrth i’r Loteri Genedlaethol gymeradwyo nawdd o £1.52 miliwn ar gyfer gwaith...

Mae gennym newyddion da iawn. Nôl yn haf 2018, fe gyhoeddom ni ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn nawdd rownd gyntaf gan y Loteri Genedlaethol ar...

Darganfyddwch y ffeithiau a’r ffantasi o hanes Wrecsam

Dydd Sadwrn 16 Tachwedd – 11.00am-12.30pm Dechrau a gorffen yn nerbynfa Tŷ Pawb Am ddim O’r dref farchnad i Terracottapolis, dewch o hyd i ffeithiau a ffantasi Wrecsam hanesyddol ar...
Admin administration Job Vacancy

Rhoi cymorth gweinyddol, cynllunio a darparu gweithgareddau neu gefnogi teuluoedd…mwy o’n swyddi diweddaraf!

Eisiau gweld mwy o’n swyddi diweddaraf? Iawn, dyma bedair swydd arall a allai fod o ddiddordeb i chi :-) Cymhorthydd Cefnogi Busnes Os ydych yn wych am weinyddu, â...

Ymwelwyr arbennig i weld Dyfrbont Godidog Telford

Roedd grŵp arbennig o ymwelwyr rhyngwladol yn Wrecsam yr wythnos hon wedi dod o Himeji, Japan, a bu iddynt ymweld â Dyfrbont Pontcysyllte a Chapel Tea Rooms...

Mae Bargen Dwf Gogledd Cymru wedi cyrraedd carreg filltir nodedig

Mae Bargen Dwf Gogledd Cymru, sy’n werth sawl miliwn o bunnau, wedi gwneud cynnydd trwy lofnodi Penawdau Telerau gyda Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Uchelgais...
video

Dod â chenedlaethau ynghyd yn Wrecsam

Gwelwyd llawer o fewn cyfryngau prif ffrwd ar ymchwil i ofal pontio’r cenedlaethau - yr arfer o ddod â’r bobl ifanc a’r bobl hŷn ynghyd drwy gyflwyno...
Engineer Environment Job Vacancy

Swydd lle mae pob diwrnod yn wahanol…saernïwch eich dyfodol gyda’r cyfle gwaith hwn!

Ydych chi erioed wedi meddwl am gael swydd lle mae pob diwrnod yn wahanol? Mae’n braf cael amrywiaeth yn eich gwaith, ac mae cael swydd lle gallwch chi...

Storïau gan gymuned Bortiwgaleg Wrecsam mewn print

Mae cymuned Bortiwgaleg Wrecsam (CLPW) wedi lansio llyfryn newydd o straeon. Mae’r llyfryn yn cynnwys straeon am eu bywydau nhw a’u hoffter o fyw yn Wrecsam. Mae hefyd...
Acton Park View Scenery Bench

Darparu prosiectau, helpu pobl leol a bod yn greadigol i ddysgu…mwy o’n swyddi diweddaraf!

Ydych chi wedi edrych ar ein tudalen swyddi gwag yn ddiweddar? Dyma bedair o’n swyddi diweddaraf i roi dewis byr o’r hyn sydd ar gael :-) Swyddog Prosiect...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
6 ° C
8 °
3.9 °
75%
6.7kmh
75%
Fri
7 °
Sat
8 °
Sun
7 °
Mon
5 °
Tue
5 °
- Hysbysebu -