Cam iach ar y blaen!

Mae dau ddigwyddiad yn dod i Lyfrgell Wrecsam a allai eich rhoi chi gam ar y blaen ar eich addunedau byw’n iach yn y Flwyddyn Newydd! Ewch i...

Mae Sêl Top Fwrdd Tŷ Pawb yn ôl!

Byddant yn gyfle i chi gipio bargen neu waredu unrhyw eitemau diangen. Os nad ydych wedi bod o’r blaen, ystyriwch y peth fel sêl cist car dan do!...
J

Gweithio gyda phlant, swyddi pwysig a gwaith rhan amser…dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf

Dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf i chi gael golwg arnynt :-) Swyddog Arholiadau – Ysgol Maelor Ydych chi’n swyddog arholiadau profiadol? Rydym yn chwilio am rywun cyfrifol gyda sgiliau...

Canolbwyntio ar ein Perfformiad – sut ydym ni’n perfformio?

Rydym wedi llunio adolygiadau blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd, gan edrych ar bob maes gwaith y cyngor – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i...
Building Skills Officer job

Mwy o swyddi diweddaraf y cyngor yma! Ydy un o’r rhain i chi?

Efallai mai eich swydd nesaf fydd gweithio i Gyngor Wrecsam? Mae mwy o swyddi wedi eu hychwanegu i’n tudalen swyddi gwag diweddaraf, felly os nad ydych wedi...

Ein Rhaglen Gyfalaf: Beth sy’n cael ei wario, ac ymhle?

Mae’n rhaid i ni wneud llawer o benderfyniadau ynglŷn â’n sefyllfa ariannol, a sut rydym ni’n mynd i wario a buddsoddi yn y dyfodol agos. Rydym wedi amlinellu...

Meddwl am gychwyn eich busnes cyntaf? Gallwn ni helpu

Os ydych chi'n barod i gychwyn eich busnes eich hun ond angen help llaw, yna gallai hyn fod yn ddelfrydol i chi. Mae Tŷ Pawb a Hwb Menter...

Dysgwch sut i ddarganfod y straeon cudd y tu ôl i wrthrychau canoloesol…

Hoffech chi ddysgu mwy am adnabod a chofnodi darnau arian a seliau canoloesol? Efallai bod gennych chi rai gwrthrychau rydych chi wedi'u cael eich hun ac yr hoffech...

Dod yn gymuned gyfeillgar i ddementia – Holt

Bu i berchnogion busnes lleol, staff, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac aelodau o’r gymuned gymryd rhan yn y sesiwn ffrindiau Dementia yn Peal O’Bells yn Holt...

Mae Freedom Leisure yn codi hwyl wrth godi arian ar Ddiwrnod y Byd Ar...

Bydd nifer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu cynnal yng nghanolfannau hamdden Wrecsam yr wythnos hon. Bydd digwyddiadau elusennol er budd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
5.9 ° C
9.4 °
3.3 °
93%
1kmh
20%
Fri
12 °
Sat
10 °
Sun
11 °
Mon
11 °
Tue
10 °
- Hysbysebu -