Cherry Hill

Meithrinfa Ddydd Cherry Hill yn derbyn dyfarniad Lleoliad Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy

Mae Meithrinfa Ddydd Cherry Hill wedi derbyn Dyfarniad Cenedlaethol Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy gan Lywodraeth Cymru. Drwy dderbyn y wobr mae Meithrinfa Ddydd Cherry Hill wedi llwyddo...
Carbon

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn cynnal ei ddigwyddiad dathlu cyntaf ar ôl gweithdy lleihau...

Aeth eco-gyngor o 4 ysgol gynradd yn Wrecsam i Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! ar gyfer digwyddiad dathlu i gydnabod y gwaith a wnaed mewn Gweithdai Lleihau Carbon...
video

PROFIAD DIGIDOL O SIOPA AR STRYD FAWR DINBYCH A WRECSAM YN AGOR!

Mae profiad arloesol o siopa wedi agor yn Ninbych a Wrecsam gan roi cyfle i gynhyrchwyr bwyd a diod Gogledd Cymru arddangos eu cynnyrch. Derbyniwch newyddion a gwybodaeth...
Athrawon Nofio sy’n siarad Cymraeg

Siaradwr Cymraeg gydag angerdd dros ddysgu? Yna efallai mai hon yw’r swydd i chi…

Mae Freedom Leisure, sy'n rhedeg ein holl ganolfannau hamdden a gweithgareddau, yn chwilio am Athrawon Nofio brwdfrydig sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'r tîm cyfeillgar a phroffesiynol. Allech...
demn

Mae’r Bws Dementia Rhithiol yn ôl ar daith o gwmpas Wrecsam ym mis Mehefin!

Dyfeisiwyd y Daith Ddementia Rithiol ugain mlynedd yn ôl i roi cyfle i bobl ag ymennydd iach brofi sut beth ydi dementia. Mae’n rhoi cyfle i bobl...

Cynllun Lleoedd Diogel

Mae’r erthygl hwn yn rhan o gyfres o erthyglau blog sy’n cael eu cyhoeddi’r wythnos hon i gefnogi Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd 2022. Mae’r cynllun Lleoedd Diogel...

Mae gennym sawl cyfle cyffrous ar gyfer swydd yn gweithio o fewn Gofal Cymdeithasol...

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rydym yn canolbwyntio ar sicrhau perthnasau rhagorol! Gan fanteisio ar ein cryfderau, mae meithrin perthnasau o fewn y sefydliad gyda phartneriaid a rhwng...
man writing by a computer

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr a gall helpu i leihau’r gorbryder i unigolion gydag awtistiaeth a’u helpu i gael profiad cadarnhaol wrth ymweld â busnesau a...
Jasmine at her desk working

Beth yw Your Space?

Yn rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth y Byd fe fyddwn ni’n rhannu cyfres o flogiau am y gwaith yn ein cymunedau i wneud Wrecsam yn Ymwybodol...

Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd 2022

Rhwng 28 Mawrth – 2 Ebrill, mae’n Wythnos Derbyn Awtistiaeth, ac mae’r dathliad yn 60 oed eleni. Yn ystod yr wythnos, byddwn yn amlygu rhai o’r prosiectau gwych...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
13.5 ° C
14.8 °
12.4 °
85%
5.5kmh
100%
Sat
17 °
Sun
17 °
Mon
18 °
Tue
17 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -