newidiadau i gyfyngiadau

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi newidiadau i gyfyngiadau yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog wedi nodi ei gynlluniau i Gymru symud i Lefel Rhybudd 0 drwy ymlacio rhai, ond nid pob un, o’r cyfyngiadau sydd mewn grym i...

Rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol yn arwain at gyfle am brentisiaeth.

Mae’r cyrsiau sgiliau adeiladu traddodiadol wedi’u trefnu gan Raglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol Wrecsam ac fe’u cynhelir ar safle Ffordd y Bers Coleg Cambria. Mae’r cyrsiau yn rhad...

Fyddwch chi’n teithio ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr? Sicrhewch eich bod...

Mae Prif Weinidog Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford wedi nodi cynlluniau ar gyfer Cymru i symud i Lefel Rhybudd 0 ym mis Awst trwy lacio rhai – ond...

RHYBUDD DIOGELWCH DEFNYDDWYR

Disgiau Llif Gadwyn ar gyfer Peiriannau Llifanu Ongl. Perygl o anaf difrifol neu farwolaeth Byddwch yn wyliadwrus o ddisgiau llif gadwyn a gaiff eu gwerthu fel atodiadau i...
School praises scheme that gives students employability skills

Ysgol yn canmol cynllun sy’n rhoi sgiliau cyflogadwyedd i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Clywedog yn Wrecsam wedi meithrin sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, diolch i fenter sy’n hwyluso perthynas waith rhwng ysgolion a busnesau. Nod y cynllun Dosbarth...
PCR

Dylai unrhyw un gyda Symptomau Covid archebu prawf PCR

Os oes gan unrhyw un, gan gynnwys plant, symptomau Covid, dylent archebu prawf PCR, a dylent hwy ac aelodau o’u haelwyd hunan-ynysu tan i’r canlyniadau prawf gyrraedd. Ni...
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy

Mae Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn cynnig llwybr o Ddirwasgiad Covid i Dwf Gwyrdd...

Erthyl gwadd - Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy Cyhoeddodd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, sy’n cynrychioli buddion economi unigryw trawsffiniol, gweithredol Sir y Fflint a Wrecsam yng Ngogledd Cymru...

Amgueddfa Bêl-droed i Gymru – Tîm Dylunio Wedi’i Gyhoeddi

Mae gwireddu Amgueddfa Bêl-droed i Gymru yn Wrecsam wedi dod gam yn nes gyda phenodiad y tîm dylunio. Bydd Haley Sharp Design (hsd), ynghyd â'r penseiri Purcell a...
Wrexham Chester Shrewsbury

Cais am gyllid i wella lein Wrecsam-Bidston

Gall cais diweddar am £30 miliwn i Gronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU arwain at welliannau hir ddisgwyliedig i lein Wrecsam-Bidston, sy’n cludo teithwyr i ac o...

Mae MYFYRIWR wedi cychwyn ar yrfa yn y diwydiant adeiladu ar ôl cyfarfod ei...

Ymunodd Drew Davies â  Semper Plastering fel prentis ar ôl gwneud argraff dda arnyn nhw pan oedd o ar gwrs Sgiliau Adeiladu Traddodiadol yng Ngholeg Cambria. Dewch...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.7 ° C
15.2 °
12.2 °
96%
5.1kmh
75%
Sat
19 °
Sun
18 °
Mon
15 °
Tue
16 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -