Noson cosplay yn Nhŷ Pawb

Disgwylir i filoedd o ddilynwyr cosplay, comics a ffantasi a ffuglen wyddonol gyrraedd yn llu yn Comic Con Cymru y penwythnos hwn. I ategu’r holl ddigwyddiadau ym Mhrifysgol...

“Gall y Gymraeg agor drysau yn y gweithle”

Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn y gweithlu yng Nghymru, gyda chyflogwyr yn rhoi mwy a mwy o bwyslais ar sgiliau iaith Gymraeg wrth...

Allwn ni weithio i chi?

Allan o waith? Os ydych yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf, mae rhywun wrth law fydd yn cynnig cyngor un i un i’ch helpu i gael gwaith,...

Mwy o ddigwyddiadau galw heibio wedi eu trefnu ar gyfer Cynllun Tai Gofal Ychwanegol

Mae’r ymateb wedi bod mor dda i ddatblygiad tai gofal ychwanegol newydd yn Wrecsam felly trefnwyd digwyddiadau diwrnod galw heibio ychwanegol i helpu pobl wybod mwy. Rydym eisoes...

Gwaith beirniadu i sêr chwaraeon Wrecsam yng Ngemau’r Gymanwlad

Llun: Y Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldedb dros Hamdden, a hyfforddwr Clwb Gymnasteg Olympus Paul Edwards. Fel y gwelsom ni drwy lwyddiant athletwyr Cymru - yn...

Nofelau graffig AM DDIM mewn pryd at Comic Con Cymru!

Ydych chi’n edrych ymlaen at Comic Con Cymru? Ydych chi wrth eich bodd â nofelau graffig? Wel, os ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell leol, gallwch gael gafael ar nofelau...

Cynlluniau ar ddangos ar gyfer dyfodol yr ystad dai hon..

Gwahoddir tenantiaid y Cyngor i ddigwyddiad gwybodaeth am welliannau fydd yn cael eu gwneud i’w cartrefi. Rydym ni ar hyn o bryd yn moderneiddio cannoedd o gartrefi ar...

Mae Tŷ Pawb ar agor!

Stondinau bwyd, stondinau marchnad, arddangosfa newydd sbon; a dim ond y dechrau ydi hyn. Agorodd Tŷ Pawb yn swyddogol dros y penwythnos, gyda digwyddiad enfawr ddydd Llun y...

Parc Hamdden Gwifren Wib newydd wedi’i gynnig ar gyfer cyn safle glofa Gresffordd

Mae syniad ar gyfer atyniad parc antur amlddefnydd newydd yn cael ei ystyried ar gyfer cyn safle’r domen Wilderness yng Ngresffordd, Wrecsam. Mae ‘Go Below’, cwmni presennol a...

Meddwl nad ydi llyfrgelloedd i chi? Mae Llyfrgell y Waun am brofi eich bod...

Mae Llyfrgell y Waun yn paratoi ar gyfer diwrnod agored a fydd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn yma, 7 Ebrill rhwng 10am a 2pm. Meddai’r Cynghorydd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
11 ° C
12 °
10 °
66%
7.2kmh
40%
Iau
10 °
Gwe
8 °
Sad
6 °
Sul
9 °
Llu
10 °
- Hysbysebu -