Business

Ydych chi’n chwilio am gefnogaeth a/neu gyllid i’ch busnes?

Yn dilyn eu clinig llwyddiannus diwethaf ym mis Rhagfyr, mae Banc Datblygu Cymru, Tîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Wrecsam, a Hwb Menter Wrecsam wedi dod at ei...
Shopping in Wrexham

Parhau â chynlluniau i adfywio canol tref Wrecsam

Parhau â chynlluniau i adfywio canol tref Wrecsam yn cynnwys cyhoeddiadau am gyllid cychwynnol ac amserlenni yn rhan o Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru Yn dilyn cyfarfod cadarnhaol...

Amser ychwanegol! Dyddiad cau wedi’i ymestyn ar gyfer ceisiadau rheolwr prosiect yn amgueddfa bêl-droed...

Rydym wedi ymestyn ein dyddiad cau ar gyfer ceisiadau rheolwr prosiect tan 31 Ionawr, gan roi amser ychwanegol i chi gael cyflwyno ceisiadau. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf...

Ydi eich busnes yn masnachu gydag Ewrop?

Daeth rheolau newydd ar gyfer busnesau sy’n masnachu gydag Ewrop i rym ar 1 Ionawr 2021. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws Os nad ydych wedi gwneud...

Sesiynau chwaraeon yn cael eu darlledu’n fyw yn eich cartref.

Bod yn heini yn ystod y cyfnod clo gyda Taekwando, gymnasteg, dawns stryd a llawer o sesiynau chwaraeon eraill sydd yn cael eu darlledu’n fyw yn eich...
ty pawb

Eisiau bod yn fasnachwr bwyd/diod yn Tŷ Pawb?

Ydych chi’n chwilio am leoliad unigryw, bywiog yng nghanol tref Wrecsam i agor eich busnes bwyd a diod eich hun? Mae gan Tŷ Pawb gyfle newydd cyffrous i...
video

Addysg Gymraeg – y gorau o ddau fyd 👩‍🎓👨‍🎓

Mae tua thri chwarter o boblogaeth y byd yn siarad mwy na dwy iaith. Mae siarad mwy nag un iaith yn cynnig dewis ehangach o weithgareddau cymdeithasol ac...

Ymunwch â’r gwasanaeth olrhain cysylltiadau a helpwch i achub bywydau…a allech chi wneud hyn?

A hoffech chi gael swydd hollbwysig sy’n helpu i achub bywydau? Efallai mai hon fydd eich swydd bwysicaf erioed... Os ydych chi’n chwilio am swydd werthfawr, gallai ymuno...
Business

Busnesau lleol yn rhoi sêl bendith ar ddigwyddiad Cymorth i Fusnesau

Mae’n gyfnod anodd dros ben i fusnesau ar hyn o bryd ond yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus (ar-lein wrth gwrs!) a fydd, gobeithio, yn newid lwc busnesau...

Rhoi Hwb i Sgiliau Arwain a Sgiliau Bywyd Merched trwy Raglen Bêl-droed Arloesol

Dewiswyd ysgol uwchradd yn Wrecsam i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar draws Cymru o raglen arloesol sydd wedi’i dylunio i annog merched i gymryd rhan mewn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
7.2 ° C
7.2 °
7.2 °
97%
0.9kmh
100%
Fri
8 °
Sat
2 °
Sun
2 °
Mon
0 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -