dementia

Llongyfarchiadau: Gwaith Wrecsam ar dementia yn cael ei gydnabod

Mae Cyngor Wrecsam wedi cael ei gydnabod am ei waith i anelu i fod yn awdurdod sy’n deall dementia. Mae’r Cyngor wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Alzheimer's am...
Ysgol Bryn Alyn pupils on their recent trip to Denmark

Myfyrwyr o Wrecsam yn ymweld â Denmarc fel rhan o brosiect ‘celf’

Mae Ysgol Bryn Alyn yn cynnal prosiect cyffrous sy’n golygu gweithio gyda nifer o ysgolion ar draws Ewrop i edrych ar ffyrdd gwell o ennyn brwdfrydedd myfyrwyr....
lan

Ydych chi’n landlord preifat sy’n darparu llety yn Wrecsam?

Os ydych, hoffem eich gwahodd i’n Fforwm Landlordiaid lle gallwch gael cyngor a chymorth gwerthfawr ar ystod o destunau. Mae gennym siaradwyr yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar:...
Business Support Admin roles jobs

Swyddi gweinyddol, cyfle i drydanwr a gwaith ym myd addysg…mwy o’n swyddi diweddaraf

Trydanwr Ydych chi eisiau bod yn rhan o adran flaengar, arloesol sydd bob amser yn rhoi'r cwsmer yn gyntaf gydag agwedd “ei wneud un waith a’i wneud yn...
d

A ydych chi erioed wedi ystyried sut beth fyddai colli’r gallu i siarad?

Ydych chi’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn Wrecsam?  A fyddech yn hoffi deall sut i allu cyfathrebu’n well gyda phobl sy’n byw...
Borras Park School Planet Eco Council

Mae disgyblion yn Wrecsam yn ceisio helpu ein planed…ac maent yn eich herio chithau...

Mae’r Cyngor Eco yn Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, Wrecsam, yn gobeithio y byddant, drwy osod esiampl gyda’u gwaith amgylcheddol, yn annog eraill i gamu ymlaen a...
Children’s author Eloise Williams visits Wrexham schools

Yr awdur plant Eloise Williams yn ymweld ag ysgolion Wrecsam

Aeth Eloise Williams i ymweld â nifer o ysgolion Wrecsam yn ystod y mis diwethaf, wrth i’r awdur llyfrau plant helpu disgyblion i rannu syniadau, creu cymeriadau...
D

Myfyrwyr Darland yn dathlu llwyddiant cynnar mewn Mathemateg

Mae myfyrwyr Ysgol Uwchradd Darland eto yn dathlu llwyddiant gyda 20 o fyfyrwyr yn cyrraedd y graddau uchaf yn eu TGAU Mathemateg. Rhyngddynt, cyflawnodd y myfyrwyr 36 gradd...
Students Ysgol Clywedog Cambridge

Ymweliad â Phrifysgol Caergrawnt yn ysbrydoli disgyblion Wrecsam i gyrraedd eu nod

Bu i Esther Abelian, myfyrwraig feddygaeth yn un o brifysgolion mwyaf clodfawr y DU, groesawu pump o ddisgyblion MAT Blwyddyn 11 Ysgol Clywedog i Brifysgol Caergrawnt yn...
Old Roof Tiles Building House

Ydych chi’n syrfëwr adeiladu sy’n chwilio am her newydd?

Mae’r Adran Tai ac Economi yn chwilio am Syrfëwr Adeiladu... ai hon yw’r swydd i chi? Mae’n gyfle gwych i unigolyn deinamig ac egnïol weithio yn ein Tîm...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
5.4 ° C
7.2 °
3.3 °
81%
9.8kmh
40%
Tue
7 °
Wed
5 °
Thu
8 °
Fri
6 °
Sat
9 °
- Hysbysebu -