Gwiriad treth newydd ar gyfer y diwydiant tacsis, cerbydau hurio preifat a metel sgrap

Erthyl Gwadd – Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) Mae’r llywodraeth yn rhoi gofynion treth newydd ar waith ar gyfer ceisiadau am drwyddedau penodol. Ategir hyn gan wasanaeth...
Schools

Cyngor yn croesawu adborth gan Estyn wrth i ysgol wneud cynnydd

Mae Cyngor Wrecsam wedi croesawu’r newyddion nad yw ysgol gynradd leol bellach yn gorfod cael ei monitro. Yn 2019, rhoddwyd Ysgol Sant Dunawd ym Mangor-Is-y-Coed dan adolygiad...
Online learning

Bydd ysgolion yn Wrecsam yn symud i ddysgu o bell o ddydd Llun (20...

Bydd ysgolion ledled Wrecsam yn symud i ddysgu o bell o ddydd Llun nesaf (20 Rhagfyr) i helpu i gadw pawb yn ddiogel wrth nesáu at y...
Victorian Christmas Market in Wrexham

Cefnogi canol tref Wrecsam y Nadolig hwn

Anogir pobl i alw heibio canol tref Wrecsam y mis hwn a gwneud y mwyaf o’r digwyddiadau dros gyfnod yr ŵyl, siopa a pharcio’n rhad neu am...
Ysgol Clwedog

Disgyblion Ysgol Clywedog yn camu i’r llwyfan yn TEDx talks

Wrth i COP26 nesáu, camodd ddisgyblion Ysgol Clywedog ar lwyfan yr enwog Tedx Talks, lle cawsant eu gwahodd i fynegi eu pryderon am newid hinsawdd a dyfodol...

Dyma brentisiaeth TGCh sydd yn gyfle rhy dda i’w golli

Efallai eich bod chi eisoes yn gwybod sut beth yw gyrfa ym maes technoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Fel sawl swydd, mae wedi creu stereoteip penodol dros amser,...
Christmas

Y Goeden Nadolig wedi ei goleuo ac yn barod ar gyfer y Nadolig diolch...

Mae hi wir yn dechrau teimlo fel y Nadolig erbyn hyn gan fod y goeden yn Sgwâr y Frenhines wedi ei gorffen ac wedi ei goleuo –...
12-15

Clinig Brechu Galw Heibio i bobl ifanc 12 -15 oed ar y Penwythnosau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnal clinig brechu Covid-19 bob dydd Sadwrn a dydd Sul ar gyfer bobl ifanc yn y grŵp oedran 12-15 oed...

Cefnogi Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n ariannu GOGDdC i ddarparu’r gwasanaeth gofalwyr ledled Wrecsam, ac yn cydweithio i sicrhau bod cynifer o ofalwyr â phosib yn cael eu...

Arweinydd Tîm – Ystadau…allwch chi wneud y swydd hon?

Ydych chi’n frwdfrydig am arwain tîm, gydag ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid? Ydych chi’n flaengar, yn arloesol ac yn meddu ar agwedd gadarnhaol? Oes gennych...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
5.9 ° C
7.1 °
5.2 °
91%
1.9kmh
100%
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
8 °
Wed
9 °
Thu
8 °
- Hysbysebu -