ICT Apprentice Job Vacancy Computers

Mae mwy i’n prentisiaethau TGCh na syllu ar sgrin cyfrifiadur

Yn debyg i nifer o swyddi eraill, mae gyrfa mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu wedi creu ystrydebau penodol dros amser, ac nid ydynt bob amser yn rhai...

Tŷ Pawb i arddangos gwaith celf graddedigion

Unwaith eto’r haf yma bydd Tŷ Pawb yn arddangos y gorau o’r dalent artistig sy’n deillio o ysgolion celf y rhanbarth. Estynnwyd gwahoddiad i artistiaid o ysgolion celf...

Llwyddiant Lefel A ac AS i Ysgolion Wrecsam

Mae disgyblion Wrecsam yn dathlu heddiw wrth gael eu canlyniadau Lefel A. Hoffai Cyngor Wrecsam longyfarch pob myfyriwr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Lefel A ac...

Sut mae’r cynnig gofal plant 30 awr di-dâl yn gweithio a sut ydw i’n...

Oes gennych chi blant tair neu bedair oed? Ydych chi’n gwybod os ydych yn gymwys i’r cynnig gofal plant di-dâl 30 awr? Ydych chi’n gwybod sut i ymgeisio? Wel, peidiwch...
Job search latest vacancies

Ydych chi wedi edrych ar swyddi diweddaraf y cyngor?

Wel, ydych chi? Os ydych chi’n meddwl am newid gyrfa, mae’n werth cadw llygad ar ein tudalen swyddi diweddaraf gan fod swyddi newydd yn codi bob amser. Yn...

Sinema 73 yn Lansio’n Swyddogol yn Tŷ Pawb

Bydd rhaglen sinema newydd sbon gan 73 Degree Films yn dechrau fis Medi. Mae Sinema 73 yn rhaglen sinema a arweinir gan y gymuned. Bob yn ail dydd...

Cwmni lleol yn cytuno i noddi arddangosfa chwarae Tŷ Pawb

Mae Diwrnod Chwarae 2019 yma! Fel rhan o ddigwyddiadau dathlu chwarae, a phwysigrwydd sicrhau bod gan blant le i chwarae, bydd arddangosfa newydd Tŷ Pawb - GWAITH-CHWARAE -...

Gwobr Medal AUR i Tŷ Pawb yn yr Eisteddfod Genedlaethol!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y tîm y tu ôl i ddyluniad Tŷ Pawb wedi ennill y Fedal Aur fawreddog am Bensaernïaeth yn Eisteddfod Genedlaethol...

Gosod sylfaen i ddefnyddio calch mewn cwrs am ddim

Ydych chi wedi bod yn dilyn ein rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol? (Os nad ydych chi, mae mwy o wybodaeth yn yr erthygl yma) Mae ein sesiynau hyfforddi nesaf ar...

Masnachwr marchnad yn dathlu 50 mlynedd o fusnes

Mae ein marchnadoedd yn rhan enfawr o’n hanes. Maent yn rhan enfawr o fywyd dyddiol yn Wrecsam, ac maent yr un mor bwysig fel mannau i bobl gwrdd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
13.3 ° C
14 °
13 °
87%
6.2kmh
81%
Llu
14 °
Maw
15 °
Mer
17 °
Iau
17 °
Gwe
20 °
- Hysbysebu -