Beth fydd ein stori…#Wrecsam2025

Mae dod yn Ddinas Diwylliant y DU yn galluogi cymunedau nad yw’n arferol yn cael y siawns i rannu eu stori i gael llwyfan. Da ni isio’r cyfle...
Vaccine

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Erthyl Gwadd – Cyfarwyddwr Gweithredol Darpariaeth Glinigol Integredig Rydym yn awr wedi rhoi mwy na 1.5 miliwn o frechiadau i bobl sydd yn byw neu’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Cyrhaeddwyd...

DIWEDDARAF: Gallwn rŵan rhannu lle fydd ein bws Dinas Diwylliant blaenllaw

Gan fod rheolau covid Llywodraeth Cymru am newid ar Ddydd Sadwrn y 15fed yn gadael hyd at 500 o bobl mewn digwyddiad y tu allan, fedrwn rŵan...
Booster

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Erthyl Gwadd - Cyfarwyddwr Gweithredol Darpariaeth Glinigol Integredig Hyd yma, rydym wedi rhoi pigiad atgyfnerthu i 78 y cant o oedolion cymwys, sy'n golygu ein bod ychydig ar y...
Delwyn Derrick (Left) and Steve Williams (Right)

Llwyddiannau chwaraeon yn ennill cydnabyddiaeth ddinesig

Rhoddwyd dwy wobr cydnabyddiaeth ddinesig Cyngor Wrecsam i unigolion sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar y gymuned drwy eu cariad at chwaraeon. Cymeradwywyd Delwyn Derrick a Steve Williams...
Deputy Mayor, Councillor Brian Cameron meets the staff at the Golden Lion, Coedpoeth

Nadolig euraidd yn y Golden Lion

Agorodd tafarn gymunedol leol ei drysau i bawb oedd yn chwilio am fwy o hwyl yr ŵyl. Cynhaliodd tafarn y Golden Lion, Coedpoeth, sydd â’i brofiad unigryw o...
Recycling team says thanks for Victorian Christmas Market success

Y tîm ailgylchu yn diolch am lwyddiant Marchnad Nadolig Fictoraidd

Dymuna Catherine Golightly, ein Swyddog Strategaeth Gwastraff ac Emma Watson, Arweinydd Caru Cymru ddiolch i bawb a fu i ymweld â’u stondin yn y Farchnad Nadolig Fictoraidd...
winter fiel

£100 at filiau tanwydd cartref- ydych chi’n gymwys?

Os ydych chi o fewn oedran gweithio ac yn byw yn Wrecsam, mae’n bosib bod gennych hawl i daliad untro o £100 i helpu gyda’ch biliau tanwydd...
Consultation

Dyletswydd gyfreithiol i asesu anghenion llety teithwyr a sipsiwn yn Wrecsam

Mae arolwg yn mynd rhagddo i helpu asesu anghenion sipsiwn a theithwyr sy’n byw yn Wrecsam neu’n ymweld â’r fwrdeistref sirol. Fel pob awdurdod tai arall yng Nghymru,...

Allech chi gynnal digwyddiad i’n helpu ni i hyrwyddo ein cais Dinas Diwylliant?

Cyllid ar gyfer y digwyddiad ar gael Heddiw, rydym yn cyhoeddi arian o hyd at £1,000 ar gyfer grwpiau cymunedol neu unigolion i gynnal digwyddiad sy’n arddangos cymunedau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
5.9 ° C
7.1 °
5.2 °
91%
1.9kmh
100%
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
8 °
Wed
9 °
Thu
8 °
- Hysbysebu -