ty pawb

Mae Tŷ Pawb bellach yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau teuluol am ddim â’n...

Fel rhan o’n hailagor yn raddol, mae Tŷ Pawb bellach yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau teuluol am ddim â’n horiel! Mae’r slotiau hyn ar gael ar gyfer...

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam

Hoffech chi ddatblygu eich hyder neu ydych chi angen cymorth i oresgyn y rhwystrau sy'n eich hatal rhag dysgu? Ydych chi’n 16 neu’n hŷn ac angen cymorth i...
Homeless

Digartrefedd a phobl ifanc – mae cymorth ar gael

I gefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelu, rydym eisiau codi ymwybyddiaeth o rai o’r heriau a wynebir gan bobl ifanc heddiw. Bob blwyddyn bydd dros 7,000 o bobl dan 25...

hwyl yr hydref

Yn ystod mis Hydref bu i ni annog busnesau lleol i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Ffenestr Orau’r Hydref. Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam...
Ryan Reynolds

Croeso i Wrecsam Ryan Reynolds a Rob McElhenney

Ar ran Cyngor Wrecsam mae'r Arweinydd a'r Prif Weithredwr yn croesawu Ryan Reynolds a Rob McElhenney i fod yn rhan o ddyfodol Clwb Pêl-droed Wrecsam a Wrecsam. Dywedodd...
Football

Cyngor Wrecsam yn paratoi i ailagor caeau pêl-droed

Yn unol â’r cynlluniau i ailgynnau pêl-droed ar lawr gwlad, bydd caeau pêl-droed Cyngor Wrecsam yn ailagor yn raddol ddydd Gwener 21 Tachwedd. Cafodd yr holl gyfleusterau eu...

Cefnogaeth wych ar gyfer ein gofalwyr maeth yn Wrecsam

 “O’r cyswllt cyntaf rydw i wedi cael cefnogaeth lawn gan y tîm maethu yn Wrecsam.” Alison, Gofalwr Maeth gyda Chyngor Wrecsam   Ydych chi erioed wedi ystyried bod yn...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Nodyn Briffio’r Cyhoedd Covid-19 – A gaf i? A ddylwn i?

Gan fod y cyfnod clo byr bellach wedi dod i ben, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni ystyried beth ddylem ni ei wneud... nid beth y...
glyndwr

Cydweithio i Gefnogi ein Cymunedau.

Nawr, yn fwy nag erioed mae’n hanfodol ein bod yn cydweithio i gyflawni'r gwaith, a chadw ein cymunedau yn ddiogel. Mae’r timau o fewn y Gwasanaethau Tai...
video

GWYLIWCH: Ystyriwch beth ddylech chi ei wneud…nid beth gewch chi ei wneud

Mae pobl wedi gorfod aberthu llawer iawn er mwyn byw o fewn y rheolau, cyn ac yn ystod y cyfnod atal byr. Nawr, mae angen inni wneud...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
11 ° C
11.7 °
10 °
81%
6.7kmh
75%
Tue
11 °
Wed
6 °
Thu
7 °
Fri
6 °
Sat
4 °
- Hysbysebu -