Beth sy’n eich gwneud chi’n falch o Wrecsam? Rhannwch eich barn am statws dinas...

Yn yr un modd â threfi eraill ar draws y DU, mae gan Wrecsam gyfle i ymgeisio am statws dinas fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y...
Guildhall flags at half mast

Wrecsam yn talu teyrnged i Syr David Amess AS

Mae Cyngor Wrecsam wedi estyn eu cydymdeimladau dwysaf i deulu ac etholwyr Syr David Amess a gafodd ei lofruddio. Cafodd Syr David ei drywanu wrth gwrdd â thrigolion...

Rydyn ni wedi gorfod eu dysgu sut i dderbyn cariad

Erthygl gwadd MAE ymgyrch newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu'r plant hynny sy'n aros hiraf. Ar hyn o...
Trefnwch eich Pàs Covid os ydych yn mynd allan

Nodyn briffio Covid-19 – trefnwch eich Pàs Covid os ydych yn mynd allan

I fynd i glwb nos neu ddigwyddiad mawr yn Wrecsam a phob cwr o Gymru mae’n rhaid ichi bellach fedru dangos eich statws brechu neu ganlyniad negyddol...
Community recovery

Adfer Cymunedau gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Lluniodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam ei Gynllun Llesiant yn 2018, ond ers hynny mae’n deg dweud nad yw popeth wedi mynd yn ôl y cynllun! Oherwydd Covid-19 bu’n...
A package

Mae pecyn wedi cyrraedd – ac mae’n golygu pethau mawr ym myd addysg

Yn gynharach eleni derbyniodd Cyngor Wrecsam becyn – nid pecyn bach mohono chwaith, ac yntau’n cynnwys 2,230 o liniaduron Chromebook! Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, wrth i...
City of Culture

Wrecsam drwodd i rownd nesaf cystadleuaeth Dinas Diwylliant

Mae Wrecsam yn mynd drwodd i rownd nesaf y gystadleuaeth i fod yn Ddinas Diwylliant y DU. Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Rydw i wrth fy...
Op Blue Instinct

Ymgyrch yr Heddlu i atal byrgleriaethau a gwneud Wrecsam yn ddiogel

Mae Ymgyrch Greddf Las Tîm Plismona Tref Wrecsam yn parhau gyda’r nod o atal preswylwyr rhag dioddef byrgleriaeth. Mae meddwl y gallech ddioddef byrgleriaeth yn codi ofn ond...
Flu Jab

“Ni fu erioed mor bwysig” – nyrsys yn annog pobl i gael eu brechlyn...

Erthyl Gwadd - Bwrdd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae gweithwyr gofal iechyd ar y rheng wedi galw ar bobl ledled Gogledd Cymru i amddiffyn eu hunain a'r rhai sy'n...
Cymrwch y frechiad

Nodyn briffio Covid-19 – sut i leihau eich siawns o fynd i’r ysbyty gyda...

Mae’n syml. Ewch i gael eich brechu, da chi. Brechiadau atgyfnerthol Covid a brechiadau ffliw Mae’r rhai sy’n gymwys yn cael eu hannog i gael brechiadau atgyfnerthol Covid a...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
12.4 ° C
13.6 °
11.7 °
94%
1.3kmh
100%
Thu
9 °
Fri
12 °
Sat
12 °
Sun
10 °
Mon
14 °
- Hysbysebu -