energy bills r

Gwirio i weld os ydych yn gymwys i hawlio £200 tuag at eich bil...

Mae ceisiadau ar gyfer £200 tuag at filiau ynni y gaeaf hwn ar agor ar wefan Cyngor Wrecsam. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ogystal â’r Taliad...
‘Warm places’ to offer residents comfort in colder months

“Lleoedd cynnes” i gynnig lleoedd clyd a chyfforddus i breswylwyr yn ystod y misoedd...

Gyda’r argyfwng costau byw yn achosi poen meddwl mawr i lawer o drigolion o ran gwresogi eu cartrefi yn ystod y misoedd oerach, rydym ni wedi dechrau...
financial hep

Ydi eich sefyllfa ariannol wedi newid?

Oes gennych blentyn neu blant yn yr ysgol? Ydi eich sefyllfa ariannol wedi newid? Os felly, darllenwch ymlaen i ganfod sut gallech chi gael mynediad at ragor o...

CHWEDLAU’R CRYSAU: CRYS WRTH GRYS – HANES PÊL-DROED CYMRU

O’r crys cyntaf rydych wedi bod yn berchen arno yn blentyn i’r copi tîm clwb neu genedlaethol diweddaraf, mae cefnogwyr pêl-droed yn caru crysau pêl-droed.   Mae rhai...

Parcio am ddim yn Tŷ Pawb y penwythnos hwn

Mae’n gaddo bod yn benwythnos gwych yma yng nghanol dinas Wrecsam! Ddydd Sadwrn a dydd Sul yma, bydd Gwledd Wrecsam yn gweld Maes Parcio’r Byd Dŵr yn cael...

Colled o 266 o fywydau oherwydd glo- EIN TRYCHINEB WAETHAF- TRYCHINEB PWLL GLO GRESFFORDD

Am 11 o’r gloch fore Dydd Iau, Medi 22 wrth Gofeb Olwyn y Glowyr, Pandy, cynhelir y gwasanaeth blynyddol er cof am drasiedi waethaf Wrecsam, sef trychineb...
little boy in sensory room

Canolbwynt Lles newydd Wrecsam i agor yn swyddogol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Wrecsam ac AVOW wedi dod at ei gilydd i greu Canolbwynt Lles newydd yng nghanol tref Wrecsam. Nod y Canolbwynt Lles...
canvass voting

A gawsoch chi eich ffurflen/llythyr cofrestru?

Ydych chi wedi cael eich ffurflen/llythyr cofrestru i bleidleisio drwy’r post? Mae Cyngor Wrecsam yn cysylltu â phob aelwyd yn y Fwrdeistref Sirol i wneud yn siŵr bod...
Freedom Leisure

Freedom Leisure yn Wrecsam yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Ffitrwydd 2022

Bydd Freedom Leisure yn Wrecsam sy'n rhedeg 9 o ganolfannau hamdden gan gynnwys Byd Dŵr, Gwyn Evans, Y Waun a Queensway yn agor ei ddrysau ddydd Mercher...

Eryrod a Dreigiau! Hanes Pêl-droed Cymru a Phwylaidd I’w Ddathlu yn Nigwyddiad Amgueddfa Wrecsam

Ers dros 75 mlynedd mae Wrecsam wedi bod yn gartref i gymunedau Cymreig a Phwylaidd sy'n rhannu cariad at bêl-droed. I ddathlu’r undod a’r cyfeillgarwch rhwng y cymunedau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
moderate rain
8.8 ° C
10 °
7 °
93%
5.9kmh
100%
Mer
13 °
Iau
15 °
Gwe
13 °
Sad
14 °
Sul
15 °
- Hysbysebu -