video

Dy bleidlais di a neb arall

Mewn unrhyw etholiad, ti sydd biau dy bleidlais P’un a wyt yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, drwy’r post neu drwy ddirprwy, dy benderfyniad di yw hwn. Mae’n...

Covid a recriwtio i’r gwasanaeth maethu

Rydym ni oll wedi wynebu heriau a newidiadau amrywiol drwy gydol 2020 a 2021. Fodd bynnag, nid yw’r galw am amgylcheddau diogel i alluogi plant diamddiffyn yn...

Ydych chi’n gweithio ym maes adeiladau ac eisiau meithrin eich sgiliau adeiladu traddodiadol?

Efallai eich bod yn gontractwr sydd am wella sgiliau eich gweithlu o ran delio ag adeiladau traddodiadol (cyn 1919). Efallai mai chi yw unig fasnachwr sydd am ehangu...
video

‘Cadwch yn Bwyllog, Cadwch yn Agos, Cadwch yn Lân’ er mwy ein hamgylchedd

Mae Senedd yr Ifanc Wrecsam wedi cynhyrchu ffilm fer bwerus yn cynnwys ei haelodau yn siarad am y ffyrdd gwahanol y gall pobl ofalu am yr amgylchedd...

Ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir sy’n byw yng Nghymru? Peidiwch...

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir, a’ch bod yn byw yn y DU ar neu cyn 31 Rhagfyr 2020, mae'n rhaid i chi...

Pwy ydyn nhw go iawn? Ffoniwch i wneud yn siŵr!

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol bellach yn cynnal Cyfrifiad 2021 ar draws Cymru a Lloegr. Dydd Sul, 21 Mawrth oedd Diwrnod y Cyfrifiad. Dros yr wythnosau nesaf, bydd...

Awr Ddaear 2021 – sut gallwch gymryd rhan yn y digwyddiad byd-eang hwn

Yr Awr Ddaear yw’r foment pan fo miliynau yn dod ynghyd ar gyfer natur, pobl a’r blaned, a gofynnwn i breswylwyr yma yn Wrecsam i ymuno i...
Trams

Tramiau hanesyddol: beth ddylem ni ei wneud 🤔

Mae gan Amgueddfa Wrecsam ddau dram hanesyddol, ac mae’r amser wedi cyrraedd i benderfynu beth yw’r dyfodol ar eu cyfer. Nos Iau, 31 Mawrth rhwng 7pm a 8.30pm,...
lights camera action

Camerâu’n barod! Gweithwyr dan hyfforddiant yn mynd i’r afael â morter calch yn fyw...

Efallai y byddwch chi wedi gweld rhai o’r sesiynau hyfforddiant rydym ni wedi’u cynnig yn rhan o'n rhaglen sgiliau adeiladu traddodiadol. Gan nad oes posib’ cynnal y cyrsiau...

Bydd Prosiect Porth Wrecsam yn elwa o £25 miliwn o gyllid i ailddatblygu’r orsaf...

Mae Prosiect Porth Wrecsam yn gynllun sydd werth miliynau, sy’n bwriadu trawsnewid un o brif lwybrau i ganol tref Wrecsam yn derbyn hwb ariannol. Bydd ochr dwyrain...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
14.4 ° C
15.6 °
12.8 °
33%
3.1kmh
0%
Tue
11 °
Wed
11 °
Thu
13 °
Fri
14 °
Sat
12 °
- Hysbysebu -