Trysorau, crefftau a ffilmiau

Efallai ein bod ni dros hanner ffordd drwy wyliau’r haf, ond dydi hi ddim yn amser arafu eto! Yr wythnos hon, mae yna weithgareddau dan do ac yn...

Tŷ Pawb i arddangos gwaith celf graddedigion

Unwaith eto’r haf yma bydd Tŷ Pawb yn arddangos y gorau o’r dalent artistig sy’n deillio o ysgolion celf y rhanbarth. Estynnwyd gwahoddiad i artistiaid o ysgolion celf...

Sut mae’r cynnig gofal plant 30 awr di-dâl yn gweithio a sut ydw i’n...

Oes gennych chi blant tair neu bedair oed? Ydych chi’n gwybod os ydych yn gymwys i’r cynnig gofal plant di-dâl 30 awr? Ydych chi’n gwybod sut i ymgeisio? Wel, peidiwch...

GWYLIO Cymru V Lloegr yn Tŷ Pawb

Mae’r gemau cyfeillgar cyn cystadleuaeth cwpan y byd ar ei anterth bellach a'r gêm nesaf fydd Cymru v Lloegr yn Stadiwm y Principality ar ddydd Sadwrn! Mae’r cynnwrf...

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Ngwersyllt – beth ddigwyddodd ar ôl y cyhoeddusrwydd?

Efallai eich bod wedi darllen adroddiadau diweddar ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ac o amgylch Canolfan Adnoddau Gwersyllt. Nid oeddent yn braf i’w darllen ac roedd cyfiawnhad...

Mapiau Canol Tref Newydd yn cael eu Gosod i Wella Profiad Ymwelwyr

Yr wythnos hon, efallai y bydd ymwelwyr â’r dref wedi sylwi fod ein byrddau map presennol wrthi’n cael eu hadnewyddu a’n bod yn gosod byrddau newydd. Diolch i...

Pwyllwch! Sut i basio ceffylau’n ddiogel ar y ffyrdd

Erthygl Gwestai gan IAM RoadSmart Efallai y gwelwch chi rhagor o geffylau ar y ffyrdd yn ystod misoedd yr haf, a byddant yn fwy tebygol ar hyd lonydd...

Amser chwarae! Cannoedd yn mynychu lansiad arddangosfa newydd Tŷ Pawb …

Mae oriel Tŷ Pawb wedi cael ei drawsnewid yn faes chwarae antur enfawr fel rhan o'r arddangosfa newydd sbon, GWAITH-CHWARAE! Ymwelodd 600 o bobl â'r oriel (yn llawn...

Sinema 73 yn Lansio’n Swyddogol yn Tŷ Pawb

Bydd rhaglen sinema newydd sbon gan 73 Degree Films yn dechrau fis Medi. Mae Sinema 73 yn rhaglen sinema a arweinir gan y gymuned. Bob yn ail dydd...

Digonedd yn digwydd yr haf hwn yn ein parciau gwledig

Gwyddwn fod ein parciau gwledig a mannau gwyrdd yn bwysig i’n trigolion. Yn ddiweddar, cawsom newyddion da iawn bod ein parciau wedi cadw eu gwobrau Baner Werdd o...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
13.3 ° C
14 °
13 °
87%
6.2kmh
81%
Llu
14 °
Maw
15 °
Mer
17 °
Iau
17 °
Gwe
20 °
- Hysbysebu -