Ar y ffordd i wythnos dau…

Rŵan bod ail wythnos gwyliau'r Pasg ar ddod, mae'n siŵr eich bod chi’n meddwl beth i’w wneud i gael y gorau o’r wythnos o'ch blaen - neu...
Happy Smile Customer Service

Yn meddu ar sgiliau swyddfa o’r radd flaenaf ac yn rhoi gwasanaeth gwych i...

Mae gweithio ym maes cymorth i fusnesau yn cynnwys bod yn hynod o drefnus, yn ogystal â rhoi gwasanaeth o ansawdd uchel i'ch adran a thrigolion y...

Mae Tŷ Pawb ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn partneru am 2019!

Mae dwy ganofan diwylliant poblogaidd yng Ngogledd Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn cydweithio yn ystod 2019. Bydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen a Tŷ Pawb yn Wrecsam yn cydweithio...
Recycling School Caretaker

Dim plant yn unig sydd wedi cael eu hysbrydoli gan ailgylchu yn yr ysgol...

Ychydig o amser yn ôl, mi wnaethom ddweud wrthych sut bu i grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria gael eu hysbrydoli i gyflwyno gwasanaeth i...
Community Inclusion Grant Wrexham video

Peidiwch ȃ cholli allan ar arian hanfodol i grwpiau ar draws Wrecsam

Cymrwch olwg ar y ffilm fer hon am fwy o wybodaeth am ein Grant Cynhwysol Cymunedol Ydych chi’n dymuno sefydlu grŵp newydd i oedolion yn eich cymuned leol? Allech...

Galwr Digroeso wedi’i Ddedfrydu

Fis diwethaf, dyfarnwyd galwr digroeso, a geisiodd gyflawni gwaith diangen ar eiddo cwpl oedrannus am bris o £28,000, yn euog o 3 trosedd dan gyfreithiau Diogelu'r Defnyddiwr...

Dewch i Weld y Cynnyrch Lleol Unigryw yn Siop/Shop Tŷ Pawb

Ydych chi’n pendroni beth i’w gael fel yr anrheg berffaith ar gyfer rhywun neu’n chwilio am rywbeth gwahanol ar gyfer eich cartref? Beth am ddod draw i...
Coffee cup

Dewch i ddysgu dros baned o goffi

Os ydych yn hoffi dysgu ac yfed coffi ar yr un pryd, mae gan Tŷ Pawb y peth i chi. Ddydd Gwener 19 Ebrill o 9:30am tan 11:30am,...

Ailddatgan ein hymrwymiad i’r Lluoedd Arfog

Gwyddom fod gan Wrecsam gysylltiadau sefydledig â'r lluoedd arfog. Felly mae’n iawn i ni gydnabod y cyswllt hwnnw a gwneud popeth y gallwn i gefnogi ein cymuned lluoedd...

Ydych chi’n mwynhau moduro oddi ar y ffordd? Darllenwch fwy…

Wrth i’r dyddiau gynhesu a’r nosweithiau ymestyn mae llawer ohonom yn edrych ymlaen at gael bod allan mwy a bod yn brysurach yn gyffredinol. Mae rhai yn mwynhau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
16.4 ° C
18.3 °
14.4 °
63%
1.5kmh
0%
Mer
12 °
Iau
10 °
Gwe
13 °
Sad
9 °
Sul
11 °
- Hysbysebu -