Your vote is your voice welsh

Ydych chi’n byw yn Smithfield? Mae’n amser pleidleisio!

Os ydych chi’n byw yn ward Smithfield, bydd cyfle gennych chi i ethol eich cynghorydd newydd yn yr is-etholiad ar 23 Chwefror 2023. Mae pawb sy’n dymuno cynnig...
Aqueduct

Cynllunio ar gyfer y dyfodol – Cynllun y Cyngor 2023-2028

Mae darganfod sut fyddai dyfodol da yn edrych a chynllunio sut i gyflawni hynny yn gamau pwysig i wneud newidiadau cadarnhaol. Dyna’n union rydym ni’n ei wneud yma...
Focus Wales

Cyhoeddi 80 artist newydd ar gyfer FOCUS Wales 2023!

Bydd gŵyl FOCUS Wales yn croesawu 20,000 o bobl, a bydd dros 250+ o artistiaid o Gymru a ledled y byd, yn dod i Wrecsam rhwng 4...
Wythnos Croeso i Dy Bleidlais

Croeso i dy bleidlais! 30 Ionawr – 5 Chwefror 2023

Mae Wythnos Croeso i dy Bleidlais 2023 yn ceisio dechrau sgwrs am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth, yn benodol gyda’r bobl ifanc o dy gwmpas, er mwyn i bawb...

Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

Mae tipio anghyfreithlon yng Nghymru wedi bod ar gynnydd dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae wedi cael effaith ddinistriol ar yr amgylchedd a’n cymunedau lleol. Nid yw...
Changemaker 100

Ysgogwyr Newid yn Wrecsam

Mae’r 100 uchaf o bobl neu brosiectau sydd wedi gwneud gwahaniaeth yng Nghymru wedi’u henwi – ac mae Hwb Lles Wrecsam yn un ohonynt! Mae’r rhestr o 100...

Siarcod arian anghyfreithlon yn cymryd mantais ar bwysau costau byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Erthygl Gwadd Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn un o uchafbwyntiau y flwyddyn yn Wrecsam ac ni fydd 2023 yn eithriad.  Unwaith eto eleni mae Menter...
Loading boxes

Beth yw llwytho a dadlwytho?

Llwytho (neu ddadlwytho) yw pan rydych yn symud nwyddau yn barhaus rhwng cerbyd ac eiddo. Hefyd fe ddylai’r nwyddau fod un ai yn drwm neu’n swmpus i...
Tree of Trees

Cyflwyno ‘Coeden y Coed’ Wrecsam i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Mae coeden arbennig iawn wedi ei phlannu ar Lwyn Isaf i ddathlu rôl gwirfoddolwyr ledled Wrecsam. Yr haf diwethaf gosodwyd cerflun enfawr wedi ei wneud o fwy na...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
10.2 ° C
10.8 °
8.9 °
82%
2.6kmh
75%
Sat
9 °
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
4 °
Wed
4 °
- Hysbysebu -