Nid hwyl mohono – cost tywydd y gaeaf

Wrth i ni ddechrau mwynhau arwyddion cyntaf yr haf, mae'n hawdd anghofio'r oerfel, yr eira a'r rhew sydd newydd fod, a hyd yn oed yn haws anghofio...

Oriel Annibynnol Wrecsam yn chwilio am gefnogaeth

Mewn cornel fechan ym Marchnad y Cigyddion yng nghanol y dref fe ddowch o hyd i Oriel Annibynnol Wrecsam (tWIG). Mae’r oriel yn cael ei rhedeg yn gyfan...

Noson cosplay yn Nhŷ Pawb

Disgwylir i filoedd o ddilynwyr cosplay, comics a ffantasi a ffuglen wyddonol gyrraedd yn llu yn Comic Con Cymru y penwythnos hwn. I ategu’r holl ddigwyddiadau ym Mhrifysgol...

Goroeswr trawiad ar y galon yn un o farsialiaid y ras

Dychwelodd dyn a ddioddefodd drawiad ar y galon wrth gymryd rhan mewn triathlon yn i helpu fel marsial yn y gystadleuaeth. Dioddefodd George Jones, 73 oed o Lyn...

“Gall y Gymraeg agor drysau yn y gweithle”

Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn y gweithlu yng Nghymru, gyda chyflogwyr yn rhoi mwy a mwy o bwyslais ar sgiliau iaith Gymraeg wrth...

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i ymweld â Llyfrgell Wrecsam

Ddydd Mercher 2 Mai rhwng 1 - 2pm bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ymweld â Llyfrgell Wrecsam ac yn rhoi sgwrs am ddim. Dyma’r cyfle perffaith i...

Cais ariannol yn sicrhau bron i £750,000

Rydym yn rhannu newyddion da gyda chi heddiw wrth i ni gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i sicrhau bron i £750,000 o arian gan Lywodraeth Cymru ar...

Dweud eich dweud am ddyfodol tai yn Wrecsam…

Mae mynediad at dai fforddiadwy a diogel o safon yn un o’r pethau pwysicaf a mwyaf hanfodol y gallwn ni fel Cyngor helpu i'w darparu. I’n helpu i...
Wrexham FC

Hanes Gogledd Ddwyrain Cymru mewn 100 Gwrthrych

Mae arddangosfa newydd sy’n agor yn Amgueddfa Wrecsam yn seiliedig ar y sialens o ddweud hanes Gogledd Ddwyrain Cymru mewn 100 gwrthrych. Yr arddangosfa hon yw penllanw prosiect...

5 ffordd i cadw ar y cyriad

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn ceisio dilyn tueddiadau ar-lein diweddaraf, fel ei bod hi’n haws i chi gadw mewn cysylltiad â ni. Dyma ambell ddull i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
11 ° C
12 °
10 °
66%
7.2kmh
40%
Iau
10 °
Gwe
8 °
Sad
6 °
Sul
9 °
Llu
10 °
- Hysbysebu -