Techniquest Glyndwr

Newyddion gwych ar gyfer Techniquest Glyndŵr a chanol y dref!

Mae mwy o newyddion da i ganol y dref gan y cyhoeddwyd fod Techniquest Glyndŵr wedi sicrhau cyllid sylweddol gwerth cyfanswm o £2.5 miliwn gan y Gronfa...

Galwad am sgriblwyr bychan!

Ydych chi’n gwybod am blentyn sy’n gallu ysgrifennu stori wirioneddol wych? Os ydych chi, gallan nhw ennill 480 o lyfrau i'w hysgol*, ynghyd â RocketBook a thaleb Amazon...

“Am y tro cyntaf ers oesoedd dw i’n teimlo fy mod ar y trywydd...

Mae’r blog hwn yn un o nifer o straeon y byddwn yn eu postio trwy gydol Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019 Prosiect sy’n gweithio â phobl ifanc yw In2change...

11-25? – Byddwch yn rhan o’r materion pwysig!

Mae'n Wythnos Gwaith Ieuenctid yr wythnos hon, a thrwy gydol yr wythnos byddwn yn cyhoeddi erthyglau am feysydd gwahanol gwaith ieuenctid mae'r cyngor yn eu darparu a'u...

Derbyn Rhybuddion Diogelu’r Cyhoedd yn uniongyrchol yn eich blwch negeseuon e-bost

Fel rhan o fis Ymwybyddiaeth Sgiâm rydym yn gofyn i chi gofrestru ar gyfer rhybuddion e-bost “Diogelu’r Cyhoedd”, fel y gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am bob...
BBQ barbecue food recycling

Ailgylchu Gwastraff Bwyd – awgrymiadau defnyddiol

Ydych chi’n ailgylchu gwastraff bwyd? Yn Wrecsam, gyda chasgliadau wythnosol, cadis a bagiau cadis am ddim, mae’n haws nag erioed i ailgylchu eich gwastraff bwyd. Gyda hyn mewn...
video

GWYLIWCH: Disgyblion yn cael blas ar gyfleoedd a buddion defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae denu mwy a mwy o blant i siarad Cymraeg yn un o’n prif nodau. Yn ogystal â’u hannog i siarad Cymraeg yn y dosbarth, rydym ni hefyd...

Ydych chi’n defnyddio’r tai bach?

Ydych chi’n defnyddio unrhyw rai o’n toiledau cyhoeddus? Fel cyngor, rydym yn gweithredu nifer o gyfleusterau cyhoeddus drwy’r fwrdeistref sirol. Yn ogystal â rhai cyfleusterau cyhoeddus yng nghanol tref...
video

Ffilm newydd Blwyddyn Darganfod – gweld beth sydd ar garreg eich drws

Mae ffilm, lluniau a chyfres o fapiau digidol newydd sbon yn arddangos ardal Gogledd Ddwyrain Cymru wedi eu rhyddhau fel rhan o ymgyrch Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Mae...

Sesiynau nofio am ddim i ferched ym mhwll Plas Madoc.

Efallai eich bod wedi gweld ein darn yn gynharach y mis hwn ar sesiynau cerdded i ferched yn unig yn Queensway. Rŵan, mae’n tîm Wrecsam Egnïol – drwy’r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
18.4 ° C
21.1 °
16.1 °
88%
3.1kmh
90%
Tue
13 °
Wed
18 °
Thu
18 °
Fri
20 °
Sat
18 °
- Hysbysebu -