Ydych chi dan 25 oed? Dyma eich cyfle i bleidleisio ar yr hyn sy’n...

Ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd a lleihau plastigau defnydd untro? A yw’n bwysig i chi weithio tuag at ymddygiad llai gwrthgymdeithasol? Neu, ai’r mater pwysicaf i...

Y cyfle olaf i weld yr Arddangosfa Gwaith-Chwarae

Mae oriel Tŷ Pawb wedi ei thrawsnewid yn faes chwarae antur enfawr fel rhan o'r arddangosfa Gwaith-Chwarae ac mae wedi bod yn boblogaidd iawn gyda dros 8623...

Mae dydd Gwener yn Tŷ Pawb newydd wella eto!

Yn ogystal â ffilmiau i'r teulu am ddim o 4pm a’r bargeinion prydau bwyd teulu gwych sydd ar gael yn ein ardal fwyd, gallwch hefyd barcio AM...

Cam nesaf ymgynghoriad PSPO – gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi

Yn ddiweddar cynhaliom rownd o ymgynghori ar ein Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus (PSPO) yng nghanol y dref. Mae'r PSPO yn caniatáu inni gyflawni gorfodaeth ar draws ardal ddiffiniedig...

FOCUS Wales – dangoswch eich cefnogaeth

Mae FOCUS Wales – y digwyddiad cerddoriaeth blynyddol mwyaf yn Wrecsam – eleni wedi’i henwebu am ddwy wobr yn @festival_awards y DU 2019 ac mae’n haeddu eich...

Cam iach ar y blaen!

Mae dau ddigwyddiad yn dod i Lyfrgell Wrecsam a allai eich rhoi chi gam ar y blaen ar eich addunedau byw’n iach yn y Flwyddyn Newydd! Ewch i...

Cofiwch gael eich brechiad ffliw

Mae hi’n adeg o’r flwyddyn lle mae’r “ffliw” yn gyffredin, ac rydym yn annog pawb sy’n gymwys, i fynd i gael eu brechiad ffliw yn eu meddygfa. Mae’r...

Cafwyd Llwyddiant! Ciwiau yng Nghyfnewidfa Ddillad Fisol Gyntaf Cymru a Wrecsam

Dywedodd Trefnydd Cyfnewidfa Ddillad Wrecsam, Sharon Rogers am y digwyddiad. Mae Swop Not Shop wedi bod yn llwyddiant gyda phobl yn dod o mor bell â’r Bala,...

Band o Eryri yn perfformio yng Nghanada fel rhan o Flwyddyn Ieithoedd Brodorol UNESCO

Mae FOCUS Wales wedi bod yn gweithio gyda Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO yn ystod gŵyl BreakOut West yn Yukon, Canada. BreakOut West...

Newidiadau arfaethedig i amserlen Trafnidiaeth Cymru o fis Rhagfyr 2019

Erthygl wadd gan Bartneriaeth Rheilffordd Caer - Amwythig Hysbyswyd y Bartneriaeth Reilffordd y byddai cynlluniau Trafnidiaeth Cymru i ddiwygio’r amserlen ar gyfer Llinell Caer i Amwythig yn arwain...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12 ° C
13.9 °
10 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
8 °
Mon
8 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -