Dewch i weld a allai symud i dŷ gwarchod fod yn ateb delfrydol i...

Ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod wedi cyrraedd oed ymddeol? Ydych chi o oed ymddeol? Ydych chi’n hoffi eich annibyniaeth, ond er hynny yn teimlo y...

Cofiwch! Dyw’r gaeaf ddim yn dod i ben tan ddiwedd Mawrth

Fis Hydref fe ddywedom wrthych sut roeddem yn paratoi ar gyfer misoedd y gaeaf. Gan ein bod nawr wedi mynd heibio canol y gaeaf rydym am roi’r...

Ailwampio Canol y Dref – Ar Ei Ffordd

Mae cynlluniau ar gyfer gwelliannai i ganol y dref wedi cael eu dadorchuddio a’u croesawu gan bobl fusnes arweiniol canol y dref. Bydd £420,000 yn cael ei wario...

Nifer yr ymwelwyr i ganol y dref yn cynyddu ac yn “rheswm dros fod...

Yn ôl ffigyrau Cyngor Wrecsam mae nifer yr ymwelwyr i ganol y dref wedi cynyddu dros 50% ddechrau mis Chwefror. O’u cymharu â ffigyrau'r un cyfnod yn 2017,...

Hoffi ysgrifennu? Yn 11-25 oed?

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am Wrecsam Ifanc Hoffet ti gyfrannu at wefan Wrecsam Ifanc? Mae Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam yn chwilio am ysgrifenwyr...

Y Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror)

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror) a bydd yr aelodau yn ystyried gwaith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor yn ogystal â chanlyniadau arolwg...

Newyddion da i waith treftadaeth ym Mrymbo

Mae prosiect treftadaeth pwysig, sy’n edrych ar wella asedau diwydiannol a chynhanesyddol gorau Wrecsam, wedi derbyn newyddion da iawn sy’n golygu y gallan nhw ailwampio un o...

Hwyl Dydd Gŵyl Dewi

Gyda chymorth Menter Iaith Fflint a Wrecsam bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ddydd Iau, 1 Mawrth. Yn ogystal â’r orymdaith flynyddol, ddydd Sadwrn 3...

BETH SY’N GWAHANOL am YR ADNEWYDDAU NEWYDD yma..

Mae cynllun tai newydd wedi’i anelu at gyn-aelodau’r lluoedd arfog sydd ag angen o ran tai yn agos i gael ei gwblhau. Mae Tŷ Ryan ar Ffordd Croesnewydd...

Pêl-droedwyr ifanc yn brwydro mewn gêm ryngwladol

Cynhaliwyd Twrnameintiau Pêl-droed Ysgolion Cynradd gan Dîm Pobl Ifanc Egnïol, Wrecsam Egnïol, ar dir The Rock, cartref Derwyddon Cefn, cyn gêm Bechgyn Ysgol Dan 18 oed Cymru...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
4.7 ° C
5 °
4 °
60%
6.2kmh
20%
Sat
2 °
Sun
1 °
Mon
1 °
Tue
1 °
Wed
-2 °
- Hysbysebu -