Hwyl hanner tymor i’r teulu yn Tŷ Pawb

Mae hanner tymor yn prysur agosáu a bydd Tŷ Pawb yn rhoi wythnos o ddanteithion i bob oed! Yn ogystal â'n disgo Calan Gaeaf, mae yna hefyd Ŵyl...

Grŵp y Lluoedd Arfog yn cyfarfod i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Fel yr ydych efallai’n ymwybodol, mae gennym lawer o ddigwyddiadau ar y gweill yn Wrecsam i nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn gynharach yn ystod yr wythnos...

Digwyddiadau chwaraeon anabledd yn dod i Ogledd Cymru

A oes gennych chi ddiddordeb mewn chwaraeon anabledd? Efallai eich bod chi’n ofalwr, yn ffrind neu’n berthynas i rywun anabl sydd eisiau rhoi cynnig ar chwaraeon o'r...

Ydy’ch plant yn caru drama a’r theatr? Bydd y dosbarth newydd hon o ddiddordeb...

Mae grŵp theatr ifanc newydd wedi ei ddechrau yn Nhŷ Pawb Yn dilyn perfformiadau llwyddiannus tu hwnt o 'Alice in Wonderland', bydd The Learning Collective yn dychwelyd i Tŷ Pawb...
video

GWYLIWCH: Mae Cyngherddau Amser Cinio AM DDIM Tŷ Pawb yn ôl!

Mae ein Sioeau Cerddoriaeth Fyw poblogaidd yn ôl ar gyfer tymor yr hydref Mae’r gyfres newydd o sioeau yn symud i fformat wythnosol ac mae rhaglen yr hydref...
Wrexham News

Bywyd yn y ffosydd – dyma gyfle i weld sut beth oedd bywyd yn...

Wrth i’r canmlwyddiant ers diwedd y rhyfel byd cyntaf nesáu, mae gennym lawer o ddigwyddiadau wedi’u trefnu i gofio'r achlysur hanesyddol hwn, ac i roi cipolwg o...
pint

Meddyliwch cyn llyncu peint ar eich talcen…

Dros y gaeaf y llynedd, lansiom brosiect hirdymor i annog pobl i yfed yn gyfrifol yng nghanol y dref. Rydym wedi gweithio â Sefydliad Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol...

Gall casgliadau bin gwyrdd leihau yn y gaeaf

Ydych chi'n defnyddio bin gwyrdd yn rheolaidd? Os ydych chi, darllenwch hwn... Pan wnaethom gynnal ein hymarfer Penderfyniadau Anodd yn y gaeaf 2017, un o’r cynigion a gyflwynwyd i’r...

Celf i bawb – Canoedd yn mynychu noson gyntaf Arddangosfa Agored Wrexham

Fe'i gelwir fel y noson agoriadol fwyaf lwyddiannus erioed ar gyfer Wrecsam Agored! Fe wnaeth cannoedd o gefnogwyr awyddus fynd ymlaen i Undegun a Tŷ Pawb ddydd Gwener...
video

GWYLIWCH: “Mae rhaid iddyn ni wneud toriadau ffyrnig” – Arweinydd

Yr wythnos diwethaf, datganodd Llywodraeth Cymru ei setliad dros dro, sy’n cynnwys trawsgronni i’r Llywodraeth Leol. O dan y setliad newydd, bydd Wrecsam yn weld gostyngiad o 0.6...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
10.3 ° C
11 °
10 °
66%
6.2kmh
40%
Mon
11 °
Tue
14 °
Wed
14 °
Thu
12 °
Fri
8 °
- Hysbysebu -