Football on 3G pitch

Hwyl yn yr ysgol yn ystod yr haf hwn

Yr ysgol wedi cau am y gwyliau… neu ddim? Mae llwyth o weithgareddau llawn hwyl yn digwydd yn ysgolion Wrecsam yn ystod yr haf i gadw plant...
Welsh Ambulance

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – “Pwysau eithafol yn arwain at ddigwyddiad parhad busnes”

Erthyl Gwadd - Gwasanaethau Ambiwlans Cymru GWNAETH pwysau eithafol ar Wasanaeth Ambiwlans Cymru ddoe olygu y bu’n rhaid iddo gyhoeddi ‘digwyddiad parhad busnes’.  Mae’r Ymddiriedolaeth wedi bod yn derbyn...
Covid-19 vaccination in North Wales

Clinigau brechu symudol i agos yn Sir y Fflint a Wrecsam

Erthygl Gwadd gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio clinigau brechu symudol ar draws ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam. Bydd y...
City Status

Adroddiad Bwrdd Gweithredol ar Ddinas Diwylliant a Chystadleuaeth Jiwbilî Blatinwm ar gyfer Statws Dinas

Gyda chyhoeddiadau diweddar am gystadlaethau ar gyfer y Jiwbilî Blatinwm a Dinas Diwylliant 2025, sydd â dyddiad cau ym mis Gorffennaf, bydd ein Bwrdd Gweithredol yn ystyried...
LLIF UNFFORDD

Fferyllfeydd i ddarparu profion llif unffordd

Os nad oes gennych symptomau Covid ond eich bod angen gwirio os ydych yn asymptomatig yna gallwch gasglu dyfais prawf llif unffordd o’ch fferyllfa leol yn ogystal...

Holt Cudd – Hanes Rhufeinig Wedi’i ddatgelu yn arddangosfa newydd Amgueddfa Wrecsam

Ar Orffennaf 17eg 2021 agorir Holt Cudd: Hanes Safle Rhyfeinig, yr arddangosfa newydd gyntaf yn Amgueddfa Wrecsam ers diwedd y broses gloi. Mae'r teitl, Holt Cudd, yn...

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Cynllun Preswylio Dinasyddion yr UE wedi mynd heibio, ond...

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE bellach wedi mynd heibio, ond mae hi dal yn bosibl i gyflwyno cais...

rannu’ch profiad o helpu eraill yn ystod y pandemig

erthygl gwadd Mae amser yn brin i rannu'ch profiad o helpu eraill yn ystod y pandemig! Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein. A wnaethoch chi wirfoddoli? Nol siopa neu bresgripsiwn...
July 5

5 Gorffennaf, 2021 – diwrnod i ddweud diolch

Mae 5 Gorffennaf yn ddyddiad pwysig bob amser, dyma ben-blwydd y GIG. Ond eleni mae’n fwy arbennig fyth – mae hefyd yn nodi’r diwrnod cyntaf i ddathlu...
Tax Credits

440,000 o gwsmeriaid credydau treth dal angen adnewyddu eu hawliadau

Erthyl gwadd - HMRC Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn atgoffa 440,000 o gwsmeriaid credydau treth bod ganddynt fis ar ôl, i adnewyddu eu hawliadau credydau treth...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.7 ° C
15.2 °
12.2 °
96%
5.1kmh
75%
Sat
19 °
Sun
18 °
Mon
15 °
Tue
16 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -