video

Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel

Yn ystod yr amser heriol hwn, mae'n bwysig iawn ein bod yn gofalu am ein hunain ac eraill. A dyna'r achos dim ots ble rydych chi'n byw. ...
Gwaed

Gwasanaeth Gwaed Cymru – daliwch ati i roi gwaed

Mae’r Gwasanaeth Gwaed Cymru yma yn Wrecsam wedi gofyn i ni ofyn i’r rheini ohonoch sydd yn heini ac iach i ddal i ati i roi gwaed. Maent...
Dementia

Cymorth i bobl sy’n gofalu am rywun gyda dementia

Gall gofalu am rywun gyda dementia fod yn anodd ar unrhyw adeg, ond yn ystod y cyfnod hwn o orfod cadw pellter a hunan-ynysu gall y sefyllfa...
Some wellbeing tips for an unusual time

Rhywfaint o gyngor lles ar gyfer cyfnod anarferol

Yn sicr mae hi’n gyfnod anarferol i ni gyd, gyda chyngor y Iechyd Cyhoeddus Cymru i aros gartref ac ond i adael y tŷ am nifer cyfyngedig...
museum

Amgueddfa Wrecsam o gartref!

Mae Amgueddfa Wrecsam ar gau dros dro, fodd bynnag, maent wedi bod yn brysur iawn yn gweithio tu ôl i'r llenni i ddod a’r canlynol i chi........
Scams

Wedi cael cynnig da? Cyn i chi wneud unrhyw beth, gofynnwch i chi’ch hun...

Wrth i ni i gyd ddod i’r arfer efo ffyrdd newydd o fyw a gweithio, a llai o gyswllt agos gyda’n teulu, cymdogion a’n ffrindiau, rydym ni’n...
COVID

Cyfreithiau newydd a sut fyddant yn cael effaith arnoch chi a’ch busnes yn ystod...

Mae ein Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn atgoffa trigolion a busnesau am effaith y cyfreithiau newydd a gaiff eu cyflwyno gan y Llywodraeth er mwyn helpu i...

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn lansio ymateb Cymunedol i Goronafeirws yn Wrecsam

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd cynllunio yn Wrecsam i ddelio â’r epidemig Coronafeirws a’r pwysau ar draws y gwasanaethau Iechyd, mae Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol...
video

GWYLIWCH: Coronafeirws – Diogelu eich hun ac eraill

Golchwch eich dwylo’n amlach. Defnyddiwch ddŵr a sebon am 20 eiliad. Neu defnyddiwch hylif diheintio. Mwy o wybodaeth ar gael yma
llan y pwll link road litter works

Gwaith cynnal a chadw Ffordd Gyswllt Llan y Pwll yn dadorchuddio 25 tunnell o...

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed ar Ffordd Gyswllt Llan y Pwll yn ddiweddar. Fel rhan o’r cynllun, rydym wedi trwsio arwyddion traffig a ddifrodwyd, trwsio darnau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
6.9 ° C
9 °
5 °
75%
3.6kmh
0%
Mon
12 °
Tue
13 °
Wed
13 °
Thu
14 °
Fri
17 °
- Hysbysebu -