Mae cyfleuster cymunedol arall wedi’i adnewyddu diolch i’n prosiect gwella tai….

Mae canolfan gymunedol leol wedi cael ei hailwampio gan gontractwr sydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Wrecsam. Cafodd Canolfan Gymunedol Johnstown ei hailwampio fel rhodd gan Novus...

Trawsnewid Tŵr Gogleddol Tŷ Pawb

Cyhoeddwyd y newyddion y bydd y gwaith i Dŵr Gogleddol hen Farchnad y Bobl, sydd wedi'i hailenwi’n ‘Tŷ Pawb’ yn ddiweddar, yn dechrau'r wythnos nesaf. Bydd y tŵr...

Hwyl yr Ŵyl yn Arcêd y De

Mae masnachwyr yn Arcêd y De wedi mynd i hwyl yr ŵyl gyda chymorth Wynne Construction sydd yn garedig iawn wedi gosod coeden Nadolig ynghyd â goleuadau...
the law photo

Darganfyddwch sut ydym ni’n gwneud Wrecsam yn lle mwy diogel i fynd am noson...

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #yfedllaimwynhaumwy Mae’r Nadolig ar ei ffordd ac mae’n siŵr eich bod chi wrthi’n trefnu eich...

Baner Cyn-Filwyr yn cael ei roi i’r Amgueddfa

(Llun: Anthony Owens, Cludwr Faner Cymdeithas Cyn-Filwyr Normandi; Mel Salisbury, Swyddog Cymorth Partneriaethau; Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog) Bydd baner sy’n cynrychioli cyn-filwyr glaniad D-Day ar...

Sicrhewch eich bod yn cael eich Calendr Casglu Sbwriel ac Ailgylchu newydd ar-lein

Mae casglu sbwriel ac ailgylchu yn ein heffeithio ni i gyd – ac mae colli casgliad bin neu ailgylchu yn taflu pawb. Mae mân newidiadau i’r dyddiadau eleni...

‘Da chi wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad eto? Mae’ na ychydig o ddyddiau...

Mae dros 2,800 ohonoch chi wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad ‘Penderfyniadau Anodd’ ar Gyllideb 2018-2020 yn barod a hoffem ddiolch yn fawr iawn i chi am...

Cyhoeddiad Hotpack yn “arwydd da o hyder yn Wrecsam”

Hoffem estyn croeso cynnes iawn i Hotpack Packaging Industries yn dilyn eu cyhoeddiad eu bod am sefydlu eu Pencadlys Ewropeaidd a ffatri newydd 360,000 troedfedd sgwâr yn...
Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Gwobr Dwristiaeth i ‘O Dan y Bwâu’

Mae ein Tîm Digwyddiadau wedi ennill gwobr ranbarthol bwysig am eu digwyddiad ‘O Dan y Bwâu’ a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Enillodd y digwyddiad y wobr am Ddigwyddiad...

Beth? Dim gwaith ffordd?

Byddwch i gyd yn falch o gael gwybod y byddwn yn gwahardd gwaith ffordd yn ac o amgylch canol y dref rhwng 4 Rhagfyr a 8 Ionawr...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity shower rain
5.2 ° C
6 °
4 °
70%
2.6kmh
20%
Sat
5 °
Sun
7 °
Mon
7 °
Tue
7 °
Wed
7 °
- Hysbysebu -