Dyddiad i’w nodi yn eich dyddiadur – Diwrnod Chwarae 2019!!!

Mae’r trefnwyr yn paratoi eu hunain ar gyfer y Diwrnod Chwarae eleni sy’n cael ei gynnal ddydd Mercher, 7 Awst yng nghanol y dref rhwng hanner dydd...

Nofio am ddim yr hanner tymor hwn

Boed hi’n ddiwrnod gwlyb neu’n ddiwrnod braf, mae digon o ffyrdd i gadw eich plant yn brysur dros hanner tymor mis Mai eleni. Edrychwch ar y rhestr isod...

MAE O DAN Y BWÂU YN ÔL, YN FWY AC YN WELL NAG ERIOED…

Mae'r haf yn prysur agosáu - sy’n golygu ychydig o bethau. Tywydd braf, hufen iâ, barbeciw .. mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Ond yn bwysicach, mae'n nodi...

Paratowch ar gyfer hanner tymor

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau i’w gwneud dros hanner tymor yr wythnos nesaf, gymerwch olwg ar y rhestr isod: Mae’r digwyddiadau hyn i gyd am ddim, ond...

Elfed yn y llyfrgell!

Ein hoff eliffant clytwaith, Elfed, fydd seren yr wythnos yn Llyfrgell Wrecsam dros hanner tymor mis Mai wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 30 oed. Yn ystod gwyliau...
Battery recycling

Mae’r batris yn fy nheclyn rheoli o bell wedi darfod…beth allaf wneud nesaf?

Y peth cyntaf i’w wneud yw eu newid nhw gyda rhai newydd, ond beth ddylech wneud gyda’r hen fatris? Os oes gennych boteli plastig gwag, jariau gwydr neu...

Llwyddiant Ffair Recordiau yn Nhŷ Pawb

Daeth 1500 o gefnogwyr a chasglwyr cerddoriaeth draw i’r ffair gerddoriaeth yn Nhŷ Pawb dros y penwythnos diwethaf. Trefnwyd y digwyddiad gyda VOD Music, ac roedd dros...

Eich dyletswydd gofal chi

Gallwch dderbyn dirwy o £300 – darllenwch ymlaen i wneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd i chi! Os oes gennych chi unrhyw sbwriel domestig neu unrhyw...

Cynllun y Cyngor – sut rydym yn blaenoriaethu’n hadnoddau

Ydych chi erioed wedi ystyried sut rydym yn gosod ein cyllidebau ac yn penderfynu lle bydd yr arian yn mynd? Cynllun y Cyngor yw’r ateb, sy'n nodi beth...

Cynllun newydd i helpu pobl gyfathrebu ar gludiant cyhoeddus – Y Waled Oren

Bwriad cynllun y Waled Oren, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ydi helpu pobl, yn enwedig pobl sydd ag awtistiaeth, i ymdopi â chludiant cyhoeddus. Mae’r waled...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
10.7 ° C
12.2 °
8.9 °
76%
4.1kmh
0%
Iau
16 °
Gwe
15 °
Sad
17 °
Sul
17 °
Llu
12 °
- Hysbysebu -