Gwaith ar gyfleusterau newydd “gwych” y Byd Dŵr wedi ei orffen

Mae’r gwelliannau hirddisgwyliedig i gyfleuster hamdden a gweithgareddau canol y dref bellach wedi eu cwblhau - ac fe wahoddir y cyhoedd i ddefnyddio’r cyfleusterau newydd y penwythnos...

Ffyrdd hawdd i osgoi gofid ar eich gwyliau

Mae’n ofyniad cyfreithiol, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau i weithredwyr teithio fod â mesurau wedi’u sefydlu i ddiogelu lles eu cwsmeriaid. Yn benodol, rhaid diogelu arian cwsmeriaid...

Cymunedau’n Gyntaf – beth sy’n digwydd nesaf? Dysgwch fwy yma

Mae’n debyg eich bod wedi clywed llawer am Cymunedau’n Gyntaf yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda straeon yn y wasg – yn lleol ac yn genedlaethol – wrth...

“Ar beth mae fy Nhreth Cyngor i’n cael ei wario?” – fe gewch...

Mae'n gwestiwn digon cyffredin. Fe allai rhywun fod yn anfodlon â’r gwasanaeth y maen nhw’n ei gael, neu’n flin oherwydd rhai o’r ffyrdd mae ein gwasanaethau’n gweithio. A’r peth...

Cadwch olwg am y posibilrwydd o rwygiad wrth ail-wynebu’r ffordd

Bydd posibilrwydd o rwygiad ar Ystâd Ddiwydiannol Rhosrobin/Rhosddu o Ddydd Llun, wrth i waith ddechrau ar ail-wynebu prif ffordd rhwng Olivet Gardens a Thŷ Gwyn Lane. Tra bydd...

Bydd system newydd i Dalu dros Ffôn Symudol yn ei gwneud yn “haws fyth”...

Ydych chi’n defnyddio meysydd parcio Cyngor Wrecsam yn aml iawn? Os felly, bydd gennych ddiddordeb gwybod y bydd dull talu newydd yn dod ar-lein yr wythnos nesaf. Gosodwyd peiriannau...

Pam dylai fy nghi fod ar dennyn?

Wyddoch chi fod mesurau ar gyfer perchnogion cŵn mewn grym ar draws y fwrdeistref sirol a dylech fod yn gyfarwydd â nhw er mwyn gwneud yn siŵr...

Sut mae Wrecsam yn cymharu ag awdurdodau lleol eraill?

Cyhoeddwyd adroddiad yn ddiweddar o’r enw "Perfformiad Cymharol Cymru Gyfan ar gyfer 2016 – 17” sy’n rhoi gwybodaeth am ba mor dda mae cynghorau yng Nghymru wedi...

Wyneb ffordd newydd ar gyfer Ffordd Ddyfrllyd / Cylchfan Y Werddon

Bydd gweithwyr yn rhoi wyneb newydd ar gylchfan arall yng nghanol tref Wrecsam yn ystod mis Medi. Cwblheir y gwaith yn ystod cyfnodau llai prysur i sicrhau na...

Sut y daeth tenant y cyngor yn “hyrwyddwr digidol”

Mae tenantiaid sydd yn byw mewn cynlluniau tai gwarchod y cyngor wedi cael cymorth ychwanegol i helpu i wella eu sgiliau TG gan rywun sydd yn agos...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
moderate rain
15.2 ° C
16 °
15 °
87%
5.1kmh
75%
Gwe
14 °
Sad
17 °
Sul
17 °
Llu
18 °
Maw
21 °
- Hysbysebu -