Croeso mawr i’r clwb cinio..

Mae Tenantiaid Tai Gwarchod o Frymbo a Bryn Cefn wedi cael mynd allan i ginio am ddim mewn digwyddiad a drefnwyd yn arbennig. Cafwyd y cinio yng Nghanolfan...

Goleuadau Traffig B5426 ym Minera o Fawrth 5

Byddem yn atgyweirio waliau gynnal at fannau gwahanol ar hyd y B5426 ym Minera. Ni fydd angen i ni gau’r ffordd, ond fydd goleuadau traffig ar y ffordd...

Gwerthwyr digroeso

Mae swyddogion Safonau Masnach yn pryderu am alwyr digroeso yn cynnig gwerthu nwyddau fel matresi a dodrefn wedi ei glustogi gan ein bod wedi cael cwynion yn...

Lansiad llwyddiannus prosiect ADTRAC newydd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru

Gwnaeth bron dau gant o bobl fynychu lansiad diweddar prosiect ADTRAC newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn Wrecsam a Sir y Fflint. Roedd y ddau ddigwyddiad, a gynhaliwyd...

Magu hyder i ddysgu rhywbeth newydd

Ydych chi’n ystyried mynd yn ôl i weithio? Neu’n chwilio am gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i fagu hyder? Mae’r rhaglen ‘Hyder i Ddysgu’ yn brosiect peilot a...

Clywch!

Yn dilyn problemau gyda system sain Siambr y Cyngor rydym ni o’r diwedd wedi archebu microffonau newydd ac o 13 Chwefror byddwch yn gallu ein clywed ni’n...

Dewisiwch yn doeth ar Noson Sant Ffolant

Mae cynllunio'r noson berffaith yn ddigon o waith heb orfod poeni pa mor lân a hylan yw cegin y bwyty yr ydych chi'n bwriadu ei drefnu. Efallai eich...

Amgylcheddwyr blaengar yn lansio digwyddiad rhwydweithio

Lansiodd yr Athro Chris Baines, un o amgylcheddwyr annibynnol mwyaf blaenllaw'r DU ac Is-Arlywydd yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Rwydwaith Busnes Amgylchedd newydd i Wrecsam ar Ystâd Ddiwydiannol...

mwy o newyddion da ar y ffordd ar gyfer tenantiaid ein cyngor

Mae tenantiaid y Cyngor yn Wrecsam ar fin profi blwyddyn arall o fuddsoddiad enfawr ar gyfer gwella eu tai. Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno ger bron Bwrdd...

Oes gennych chi blant rhwng 11 a 25 oed? Gwnewch yn siŵr eich bod...

Gwefan ryngweithiol ydi Wrecsam Ifanc i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n byw, gweithio neu’n astudio yn ardal Wrecsam. Mae amrywiaeth eang o wybodaeth ar...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle rain
8.4 ° C
11 °
7 °
87%
3.1kmh
75%
Tue
7 °
Wed
6 °
Thu
4 °
Fri
1 °
Sat
2 °
- Hysbysebu -