Covid 19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 29.5.20

Mae’r nodyn hwn yn darparu diweddariad ar yr wybodaeth a bostiwyd yn y blog hwn yr wythnos ddiwethaf (22.5.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • O ddydd Llun (1...
Mind of my Own

Ap Mind of My Own yn cael ei lansio ar gyfer Plant sy’n Derbyn...

Mae staff Cyngor Wrecsam sydd â chyswllt rheolaidd gyda Phlant sy’n Derbyn Gofal nawr yn gallu defnyddio ap newydd – “Mind of My Own” – i’w helpu...
ceiriog valley

Dyffryn Ceiriog am Ginio Dan Glo

Tynnodd gwirfoddolwyr yn Nyffryn Ceiriog (wedi tynnu) at ei gilydd i baratoi, coginio a danfon 100 cinio rhost cig eidion i’r rhai sy’n hunan ynysu ddydd Gwener...

Fire at Hafod Quarry Updated 29.05.20

UPDATED 29.05.20 North Wales Fire and Rescue Service are still on scene to douse remaining hotspots. Public Health Wales now advise that residents can leave their properties and...
Early Years

Canolfan Blynyddoedd Cynnar yn rhan o brosiect “Bywyd Lleol yn ystod y Cyfyngiadau ar...

Mae staff addysgu yng Nghanolfan Blynyddoedd Cynnar Wrecsam wedi cymryd rhan ym mhrosiect “Bywyd Lleol yn ystod y Cyfyngiad ar Symud” ar ôl i Amgueddfa sylwi ar...
Clwb Cylch

Newyddion gwych! Bydd y Clwb Cylch ar-lein o 1 Mehefin i ddod â’r Gymraeg...

Os ydych chi’n ystyried addysg Gymraeg ar gyfer eich plentyn yna fe allai hyn fod o ddiddordeb i chi. Mae’r Clwb Cylch yn cynnal sesiynau ar-lein gydag...
Council Tenants Thanks

Diolch i Denantiaid a Staff y Cyngor

Mae staff yn ymwneud â thai ar draws Cyngor Wrecsam yn parhau i ddarparu eu gwasanaeth i denantiaid y cyngor. Gyda'n swyddfeydd stad ar gau rydym wedi...
Active Travel

Gwerth £3 miliwn o waith gwella Teithio Llesol wedi’i ddynodi yn Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi llunio rhestr o waith gwerth cyfanswm o £3 miliwn y gellir ei wneud i wella Teithio Llesol ar draws y Fwrdeistref Sirol os...
Children's Services

Cyfarfod cyntaf Y Bwrdd Gweithredol i gael ei gynnal ers i’r pandemig gael ei...

Bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal cyfarfod cyntaf y Bwrdd Gweithredol ers i bandemig Covid-19 ddechrau ym mis Mawrth, gan amharu ar holl gyfarfodydd pwyllgor y Cyngor oedd...
Solihull

Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i rieni a darpar rieni yn Wrecsam

Mae Tîm Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi buddsoddi mewn trwydded aml-ddefnyddiwr ar gyfer 4 cwrs ar-lein sydd wedi ennill gwobrau, sydd â nod...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
14.8 ° C
16.1 °
13.3 °
73%
2.2kmh
100%
Wed
11 °
Thu
14 °
Fri
13 °
Sat
8 °
Sun
13 °
- Hysbysebu -