Cam iach ar y blaen!

Mae dau ddigwyddiad yn dod i Lyfrgell Wrecsam a allai eich rhoi chi gam ar y blaen ar eich addunedau byw’n iach yn y Flwyddyn Newydd! Ewch i...

Adolygiad gorsafoedd pleidleisio – Cam nesaf yr ymgynghoriad

Y mis diwethaf fe wnaethom ni gyhoeddi manylion ar ymgynghoriad ar orsafoedd pleidleisio, ac a oes angen eu gwella ai peidio. Mae lleoliadau a gorsafoedd pleidleisio yn cael...

Llyfrau Pwyleg yn Llyfrgell Wrecsam

Wyddech chi fod gan Lyfrgell Wrecsam gasgliad o lyfrau Pwyleg ar gyfer cwsmeriaid y llyfrgell? Rydym ni wedi cael benthyg y casgliad o dros 100 o lyfrau yn...

Hanner Tymor yn ein Parciau Gwledig

Mae ‘na bethau rhyfedd iawn yn digwydd ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr yn ystod hanner tymor! Ewch i nôl eich ysgubell, gwisgwch eich masg a’ch dillad mwyaf...

Diwrnod Lles Wrecsam – 7 Tachwedd

Fe’ch gwahoddir i fynychu ein “Diwrnod Lles” nesaf a gynhelir yn Tŷ Pawb ddydd Iau, 7 Tachwedd rhwng 11am a 2pm. Mae lles yn fwy na dim ond...
video

FIDEO: Ein cofrestrydd Cymraeg

Mae ein cofrestrwyr yn gwneud gwaith pwysig tu hwnt, ac yn helpu pobl yn ystod cyfnodau prysur o’u bywydau – gan gynnwys gwaith sensitif ar faterion megis...

Canmoliaeth i’r Bws Awtistiaeth

Roedd y bws awtistiaeth yn Wrecsam yn ddiweddar a chafodd y Maer y cyfle i weld sut beth yw byw gydag awtistiaeth. OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD...
Recycling envelopes windows questions

Ydw i’n gallu ailgylchu…? Dyna ofynnoch chi, dyma ein hateb ni!

Yn wir, mae yna lawer i’w gofio mewn perthynas ag ailgylchu. Os ydych chi o bryd i’w gilydd yn edrych ar eitemau ac yn ystyried a ellir...

Gwaith ar y gylchfan yn dechrau ddydd Sul

Hoffwn eich atgoffa bod gwaith i ail-wynebu cylchfan Siopa Border - a elwir yn gylchfan Tesco - yn dechrau ddydd Sul (13 Hydref). Bydd y gylchfan yn cau...

Lansio Ymgyrch REPEAT! Hyfforddiant newydd i helpu gweithwyr gofal i ganfod troseddau yn erbyn...

Yn gynharach heddiw cafodd hyfforddiant diogelu newydd ei lansio sy’n anelu at helpu gweithwyr gofal i ddiogelu pobl ddiamddiffyn rhag troseddau ar stepen y drws a chynlluniau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
10.8 ° C
12.8 °
8.9 °
81%
4.1kmh
40%
Fri
12 °
Sat
8 °
Sun
10 °
Mon
10 °
Tue
11 °
- Hysbysebu -