Cyn Faer yn cyflwyno sieciau i elusennau

Rydym yn gwybod fod llawer yn digwydd yn Wrecsam na fyddai’n bosib heb waith diflino pobl sy’n codi arian a gwirfoddolwyr. Mae cyn Faer Wrecsam, fu yn y...

Cymerwch ran!

Ydych chi’n edrych am ffordd hwyliog o gadw’n heini rŵan bod y gaeaf ar y ffordd? Ydych chi erioed wedi ystyried cychwyn chwarae rygbi, ond ddim awydd y...

Dyfodol ein treftadaeth? Amser i chi roi’ch barn

Sut allwn ni ofalu am ein treftadaeth...a chael y gorau ohono? Fe hoffem ni glywed eich barn chi. Ein treftadaeth ni yw ein stori ni. Yr adeiladau, y tirnodau,...

Caffi Dyfroedd Alun – y cam nesaf

Yn ddiweddar fe wnaethom ofyn i bobl oedd yn ymweld â Chaffi Dyfroedd Alun am eu barn ar sut dylid rhedeg y lle yn y dyfodol ar...

Mae myfyrwyr Glyndŵr wedi coginio rhywbeth chwedlonol…

Mae myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi creu rhywbeth chwedlonol fel rhan o'r arddangosfa ddiweddaraf yn Amgueddfa Wrecsam! Mae arddangosfa, 'Cymru a’i Chwedlau', yn gwahodd ymwelwyr i ymosod...

Canmoliaeth Mawr i Hawliau Lles

Mae ein huned Hawliau Lles wedi derbyn gwobr Safon Ansawdd Cyngor (AQS) a wobrwyir i sefydliadau sy’n darparu cyngor annibynnol i aelodau o’r cyhoedd. Mae sefydliadau sydd â’r...
Wrexham

Mislif yn yr Ysgol? Eich cyfle chi i roi gwybod i ni am fynediad...

Rydym yn cynnal arolwg ynghylch mynediad at gynnyrch glanweithiol am ddim yn ein hysgolion uwchradd ac mae llawer o ferched ifanc sy'n ddisgyblion ysgol uwchradd wedi cymryd...

Dewch i werthu a phrynu yn Sêl top fwrdd Tŷ Pawb

Ydych chi'n dymuno cael gafael ar fargen neu werthu eich eitemau diangen eich hun? Dewch draw i Sêl top fwrdd Tŷ Pawb! Os nad ydych chi erioed wedi bod...

Diolch am eich cynigion – cadw nhw’n dod

Mae’r ceisiadau i’n cystadleuaeth Calendr wedi dechrau cyrraedd, ac maen nhw’n edrych yn arbennig o dda. Mae’r beirniaid yn dechrau cyffroi ac yn gobeithio gweld detholiad o luniau...

Ymgynghoriad ar gynlluniau i ymestyn ysgol

Mae gennym newyddion da. Heddiw, fe gymeradwyodd ein Bwrdd Gweithredol gynlluniau i ymgynghori ar gynyddu llefydd yn Ysgol Lôn Barcas. PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
4.9 ° C
6 °
4 °
93%
2.6kmh
0%
Wed
17 °
Thu
18 °
Fri
11 °
Sat
13 °
Sun
12 °
- Hysbysebu -