International Women's Day

Byddwch yn rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched yn Tŷ Pawb ar 8 Mawrth

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar hyd a lled Wrecsam i anrhydeddu ac amlygu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ac rydym yn chwilio am fwy o grwpiau, busnesau...
Winter Fuel

Gwnewch gais am £200 o Gymorth Tanwydd y Gaeaf cyn diwedd mis Chwefror.

Gall aelwydydd cymwys hawlio un taliad o £200 i rhoi cymorth tuag at dalu eu biliau tanwydd ar y grid dros y gaeaf. Bydd y taliad ar gael...
Free Swimming

Sesiynau nofio am ddim yn ystod wythnos hanner tymor – 20-26 Chwefror

Unwaith eto mae sesiynau nofio am ddim mewn Canolfannau Hamdden a Gweithgareddau yn Wrecsam. Maen nhw ar gael i blant o dan 16 oed ar yr amseroedd canlynol: Canolfan...
video

Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty?

Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty? Erioed wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg? Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy. Ceisiadau’n cau ar 17eg Chwefror.
Aqueduct

Cynllunio ar gyfer y dyfodol – Cynllun y Cyngor 2023-2028

Mae darganfod sut fyddai dyfodol da yn edrych a chynllunio sut i gyflawni hynny yn gamau pwysig i wneud newidiadau cadarnhaol. Dyna’n union rydym ni’n ei wneud yma...
Ty Pawb

Gardd Gorwelion – Mae ein harddangosfa newydd nawr ar agor! 🥳

Diolch yn fawr iawn i’r holl artistiaid, gerddi cymunedol, prosiectau celf defnyddiol/cymdeithasol a’r holl gyfranwyr eraill sydd wedi gwneud yr arddangosfa hon yn bosibl. Diolch hefyd i fasnachwyr...
Changemaker 100

Ysgogwyr Newid yn Wrecsam

Mae’r 100 uchaf o bobl neu brosiectau sydd wedi gwneud gwahaniaeth yng Nghymru wedi’u henwi – ac mae Hwb Lles Wrecsam yn un ohonynt! Mae’r rhestr o 100...
Communities for Work

Gwobr i’r tîm Cymunedau am Waith a Mwy sy’n cefnogi dynion yng Ngharchar ei...

Mae’r tîm Cymunedau am Waith a Mwy wedi cael eu llongyfarch am wneud gwahaniaeth positif i ddynion yn CEF Berwyn. Mae’r tîm wedi bod yn siarad â dynion...

Siarcod arian anghyfreithlon yn cymryd mantais ar bwysau costau byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Erthygl Gwadd Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn un o uchafbwyntiau y flwyddyn yn Wrecsam ac ni fydd 2023 yn eithriad.  Unwaith eto eleni mae Menter...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
10.2 ° C
10.8 °
8.9 °
82%
2.6kmh
75%
Sat
9 °
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
4 °
Wed
4 °
- Hysbysebu -