Freedom Leisure

“Mor braf bod yn ôl” – Freedom Leisure yn brysur ar ôl y cyfnod...

Mae Freedom Leisure, sy’n gweithredu ein canolfannau hamdden a gweithgareddau, wedi nodi fod busnes yn ôl i’r arfer bron ar ôl y cyfnod clo llym a’u gorfododd...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – peidiwch â bod yn orbryderus nac yn ddi-hid, ond rhywle...

Mae nodyn briffio heddiw eto yn eithaf byr – sy’n adlewyrchu sut mae pethau wedi gwella. Ond rydyn ni’n gwybod nad yw’r pandemig ar ben, a’r amrywiolyn Delta...
Flood Damagevideo

Gwaith trwsio ffordd gyswllt bwysig drwy Newbridge yn dal yn uchel ar yr agenda

Mae trwsio’r difrod a achoswyd gan Storm Christoph yn gynharach eleni yn dal yn flaenoriaeth i ni ac mewn ymweliad diweddar â’r safle i weld y difrod...
Flood

£285,000 wedi’i ddyfarnu ar gyfer atgyweiriadau llifogydd mawr yn Wrecsam

Rydym wedi derbyn £285,000 ar gyfer pedwar cynllun atgyweirio llifogydd yn dilyn difrod a achoswyd gan y stormydd y gaeaf diwethaf. Mae’r cyllid gan Lywodraeth Cymru yn dilyn...
Wrexham

Cyflwynwch nawr ar gyfer Print Rhyngwladol 2021!

Yn galw artistiaid gwneud printiau traddodiadol a chyfoes! Mae cyflwyniadau Print Rhyngwladol 2021 bellach ar agor. Fe’ch gwahoddir i gyflwyno hyd at dri phrint i’w hystyried ar gyfer...
Homelessness

Canlyniadau cadarnhaol yn deillio o waith i helpu’r digartref yn ystod y pandemig

Heb  amheuaeth mae bod yn ddigartref a gorfod cysgu allan yn sefyllfa hynod o drist a dinistriol i unrhyw un ac yn ystod y pandemig mae pobl...
Children's Services

Cynigion i Adolygu Perfformiad Cynllunio i fynd i’r Bwrdd Gweithredol

Yn ei gyfarfod Bwrdd Gweithredol nesaf, gofynnir i aelodau gymeradwyo’r sgôp a chylch gorchwyl ar gyfer adolygu Perfformiad Cynllunio. Os bydd yn cael ei gymeradwyo bydd yr adolygiad...
green bin

Bydd adnewyddu casgliadau gwastraff gardd yn agor ar ddiwedd y mis

Hoffwn atgoffa preswylwyr sy’n bwriadu tanysgrifio i’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2021/22 nad oes angen iddynt wneud unrhyw beth eto. Bydd y cynllun 2021/22 yn rhedeg o ddydd...
dat

Gwiriadau data am ddim i fusnesau bach

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn darparu gwiriadau data ymgynghorol am ddim i fasnachwyr unigol a pherchnogion sefydliadau bach (megis busnesau bach, elusennau, grwpiau neu glybiau bach) sydd...
HSE

Y Cyngor yn cydweithio â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch mewn Ymgyrch Gwirio Covid

Wrth i fwy o fusnesau ail-agor yn Wrecsam, rydym yn anelu at wneud yn siŵr fod mesurau yn cael eu cymryd gan gyflogwyr i gadw eu gweithwyr...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
17.7 ° C
23.9 °
12.7 °
85%
6.2kmh
40%
Thu
17 °
Fri
16 °
Sat
19 °
Sun
13 °
Mon
18 °
- Hysbysebu -