Amser ychwanegol! Dyddiad cau wedi’i ymestyn ar gyfer ceisiadau rheolwr prosiect yn amgueddfa bêl-droed...

Rydym wedi ymestyn ein dyddiad cau ar gyfer ceisiadau rheolwr prosiect tan 31 Ionawr, gan roi amser ychwanegol i chi gael cyflwyno ceisiadau. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf...
Be Active Wales

Cronfa Cymru Actif

Gwahoddir clybiau chwaraeon yn Wrecsam i wneud cais am gyllid o gronfa “Cymru Actif” sydd wedi’i lansio gan Chwaraeon Cymru. Mae’r cyllid hwn ar gael i ddiogelu chwaraeon...
Stream Powered

Pwer ffrydio – sut rydyn ni’n cefnogi cerddoriaeth fyw trwy COVID

Erthygl gwestai gan - Tŷ Pawb Ers mis Mawrth 2020 mae ein perfformiadau ffrwd fyw wedi arddangos 19 o artistiaid ac wedi derbyn 46,547 o welediadau ledled y DU...

Ymgynghoriad Ynghylch y Gyllideb, Rhan 2

Rydym ni rŵan wedi lansio ail ran ein Hymgynghoriad Cyhoeddus ynghylch Cyllideb 2021-22. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal o 20 Ionawr tan 5 Chwefror 2021. Unwaith...
60+

Sesiynau ymarfer corff ar-lein am ddim i rai 60+ oed trwy Zoom

Mae Tîm Wrecsam Egnïol Cyngor Wrecsam wedi cael grant gan Chwaraeon Cymru fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Pwysau Iach: Cymru Iach. Bydd y sesiynau i rai 60+...
Storm Christoph

Cymerwch ofal…mae storm Christoph ar y ffordd

Byddwch chi wedi gweld y newyddion am Storm Christoph, sy’n debygol o fwrw’r DU yr wythnos hon. Yn Wrecsam, rydym ni’n disgwyl glaw trwm iawn - dros...
Dogs on Lead

Nodyn i’ch atgoffa y dylai cŵn fod ar dennyn bob amser

Oeddech chi’n gwybod bod yn rhaid i’ch ci fod ar dennyn bob amser? Mae’r rheol wedi bod yn weithredol ers cychwyn Covid-19, ac mae’r rheol dal mewn grym ...
Homelessness

Gwaith yn dechrau ar brosiect i helpu pobl ddigartref yn Wrecsam

Mae gwaith wedi dechrau ar brosiect uchelgeisiol a fydd - os caiff ei gymeradwyo - yn helpu pobl ddigartref yn Wrecsam. Ar ddechrau’r pandemig, i helpu lleihau'r lledaeniad...

Sesiynau chwaraeon yn cael eu darlledu’n fyw yn eich cartref.

Bod yn heini yn ystod y cyfnod clo gyda Taekwando, gymnasteg, dawns stryd a llawer o sesiynau chwaraeon eraill sydd yn cael eu darlledu’n fyw yn eich...
Mark Owen

Prif Swyddog Cyllid, Mark Owen, i ymddeol ym mis Mehefin

Ar ôl 38 mlynedd ym maes cyllid Llywodraeth Leol, 25 mlynedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac 17 o’r rheiny yn Brif Swyddog, mae Mark Owen yn cymryd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
0.8 ° C
2 °
0 °
75%
1kmh
0%
Maw
3 °
Mer
7 °
Iau
10 °
Gwe
8 °
Sad
4 °
- Hysbysebu -