Cold Callers

Annog tenantiaid y Cyngor i ddweud “NA” wrth alwyr digroeso

Rydym ni wedi derbyn llawer o ymholiadau’n ddiweddar gan ein tenantiaid ynglŷn â dynion yn mynd o dŷ i dŷ yn cynnig “gwasanaethau diffyg atgyweirio tai". Maen nhw’n...
Rhos Aelwyd

Pêl-droed yn Cael Hwb Pellach wrth i’r Pafiliwn Newydd ar gyfer Clwb Pêl-droed Aelwyd...

Cafwyd hwb pellach i bêl-droedwyr ifanc yn Wrecsam yn dilyn agoriad swyddogol pafiliwn newydd ym Mharc y Ponciau, cartref Clwb Pêl-droed Aelwyd Rhos. Mae'r prosiect £200,000 yn golygu...
Covid Pass Scam

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau pas Covid-19

Mae Action Fraud yn gofyn i bawb fod yn wyliadwrus o sgiâm Pas Covid sydd wedi bod yn digwydd trwy alwadau ffôn, negeseuon testun neu negeseuon e-bost. Mae’r...
We Care Wales

Yn chwilio am swydd newydd neu newid mewn cyfeiriad?

Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd, neu newid mewn cyfeiriad, yna hoffai Gofalwn Cymru eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu digwyddiad ar-lein sy'n arddangos...
Exhibition

Arddangosfa yn dathlu 20 mlynedd o frand gemwaith llawn personoliaeth

Rydym yn gyffrous i rannu gyda chi fanylion ein harddangosfa nesaf, Misshapes: The Making of Tatty Devine. Ddydd Gwener 24ain Medi o 6pm, rydym yn croesawu pob aelod...
Food Waste Recycling Caddy

Cymerwch ran yn ein Harolwg Gwastraff Bwyd – helpwch ni i wella’r gwasanaeth

Rydym wedi llunio Arolwg Gwastraff Bwyd newydd sbon i breswylwyr ei gwblhau, ac rydym yn gofyn i chi gymryd rhan er mwyn ein helpu i wella’r gwasanaeth...
Jobs Fair

Ffair Swyddi Ar-lein i amlygu swyddi gofal cymdeithasol ar 1 Hydref

Mae Gofalwn Cymru’n cynnal Ffair Swyddi am ddim ar 1 Hydref er mwyn amlygu’r amrywiaeth helaeth o swyddi gofal sydd ar gael yn Wrecsam a ledled gogledd...
Communities for Work

Cymunedau am Waith a Mwy yn helpu Joe i ddechrau gyrfa newydd👍

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yma yn Wrecsam yn mynd o nerth i nerth ac wedi dal ati i weithredu ar-lein gydol y pandemig. Ers mis...
Find my Past

Newyddion Llyfrgelloedd – Find My Past

Mae Find My Past yn wasanaeth hel achau ar-lein, y cwmni cyntaf yn y byd i roi holl fynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau Cymru a Lloegr ar...
Children's Services

Bwrdd Gweithredol Medi 2021 – cip ar y rhaglen

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod bore yfory am 10am ac mae ganddynt sawl eitem i’w trafod. Yn gyntaf mae Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2020/21 a bydd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
17.2 ° C
17.9 °
16.3 °
95%
2kmh
93%
Sun
20 °
Mon
15 °
Tue
12 °
Wed
13 °
Thu
14 °
- Hysbysebu -