North Wales economy

Cefnogi’r Cynnig

Mae galw ar bobl a busnesau Wrecsam a Gogledd Cymru heddiw i gefnogi cynnig i ddod â buddsoddiad enfawr i economi’r rhanbarth. Yn gynharach eleni cyflwynodd chwe Chyngor...

Beth sy’n gwneud Ysgol Heulfan yn ardderchog?

Yn ôl ym mis Chwefror, dangosodd Ysgol Heulfan, Gwersyllt i arolygwyr ysgolion, Estyn sut maent yn addusgu ac yn gofalu am eu disgyblion – ac roedd Estyn...

Rhieni! Darganfyddwch ffyrdd i ddiddanu’ch plant am ddim

Ydych chi’n methu â gwybod beth i’w wneud gyda’ch babanod a phlant bach yn ystod tymhorau’r ysgol neu efallai yr hoffech i’ch plentyn dreulio llai o amser...

Eisiau llwybrau cerdded a beicio gwell yn Wrecsam? Darllenwch ymlaen …

IOs hoffech chi weld llwybrau cerdded a beicio gwell yn Wrecsam, yna cymerwch ran yn yr ymgynghoriad rydym ni’n ei gynnal ar hyn o bryd. Mae cerdded...

Mwy o gerddoriaeth ‘yn fyw’ yn Tŷ Pawb ddydd Iau yma…

Os ydych chi'n edrych am noson o gerddoriaeth hardd, ewch draw i Tŷ Pawb ddydd Iau yma! Bydd y ddeuawd Jas/Blŵs, Blue Ivory, yn perfformio set o ganeuon...

Cynnig gofal plant allai fod ar gael i chi?

Os ydych chi’n rhiant sy’n gweithio ac mae gennych chi blentyn neu blant rhwng 3 a 4 oed, fe allwch chi fod yn gymwys i gael gofal...

Nid hwyl mohono – cost tywydd y gaeaf

Wrth i ni ddechrau mwynhau arwyddion cyntaf yr haf, mae'n hawdd anghofio'r oerfel, yr eira a'r rhew sydd newydd fod, a hyd yn oed yn haws anghofio...

Fydda i ddim yn gwneud hynna!

“Fydda i ddim yn gwneud hynna!” yw’r ateb fyddech chi’n ei gael mwyaf tebyg pe baech chi’n gofyn i rywun a wnaethon nhw ollwng sbwriel yn fwriadol! Does...

Blue Planet II yn Effeithio ar Blant yn Wrecsam

Mae’r lluniau trawiadol o blastigau yn difrodi moroedd y byd a ddarlledwyd gan dîm Blue Planet II ar eu pennod olaf wedi gwneud i’r rhan fwyaf ohonom...

Goroeswr trawiad ar y galon yn un o farsialiaid y ras

Dychwelodd dyn a ddioddefodd drawiad ar y galon wrth gymryd rhan mewn triathlon yn i helpu fel marsial yn y gystadleuaeth. Dioddefodd George Jones, 73 oed o Lyn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
5 ° C
6 °
4 °
93%
2.6kmh
0%
Sat
10 °
Sun
10 °
Mon
11 °
Tue
10 °
Wed
12 °
- Hysbysebu -