home c

Fedrwch chi ddarparu cartref cariadus i blentyn lleol?

Mae gofalwyr maeth yn creu cartrefi saff a chefnogol i blant a phobl ifanc ond, yn Wrecsam, mae arnom ni angen mwy o bobl i ddangos diddordeb. Ydych...
Cold Call Scam Phone

Y wybodaeth ddiweddaraf: Twyll Amazon Prime

Ers i ni gynnwys ein blog diweddar ‘Rhybudd ynghylch twyll newydd Amazon Prime’, yn anffodus rydym wedi darganfod bod gwraig hŷn wedi dioddef twyll a throsglwyddo £10,000...
Chirk

DATGANIAD AML ASIANTAETH – Digwyddiad yn Y Waun – Y Wybodaeth Ddiweddaraf 17.01.2020

Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi cyhoeddi bod y digwyddiad yn Kronospan bellach wedi symud ymlaen i’r cam adfer sy’n golygu eu bod wedi gallu gadael y...
P

Dyma beth o’r plastig y daethom o hyd iddo yn eich gwastraff cyffredinol

Mae llawer ohonom yn Wrecsam yn ailgylchu ein poteli, potiau, tybiau a chynwysyddion plastig eraill yn ein blychau ailgylchu bob wythnos. Ond mae nifer fawr o eitemau y...
Chirk

Y diweddaraf: Digwyddiad yn Y Waun 16.01.20

Mae’r gwasanaeth tân ac achub yn parhau ar y safle yn Y Waun gan ymdrin â'r mannau gwaethaf a'r gobaith yw y bydd y gwaith o fynd...

Ydych chi awydd defnyddio deunyddiau ecogyfeillgar a deunyddiau wedi’u hailgylchu i greu gwaith celf?

Ymunwch â ni bob dydd Gwener i beintio gyda deunyddiau ecogyfeillgar a deunyddiau wedi’u hailgylchu. Dewch i ddatblygu eich gwybodaeth am ailddefnyddio eitemau a lleihau eich gwastraff...
family friendly arts and crafts

Clwb celf a chrefft newydd sy’n gyfeillgar i deuluoedd!

Oes gennych chi blant sydd wrth eu boddau gyda chelf? Ydych chi am ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich dychymyg gyda’ch plant? Wel, dyma’r dosbarth i chi! DERBYNIWCH...
Scam Amazon Prime Fraud

Rhybudd ynghylch twyll newydd Amazon Prime

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus o dwyll Amazon Prime ar ôl cael adroddiadau ar ddiwedd yr wythnos diwethaf. Mae’r adroddiadau yn dangos...
LDP

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Beth yw’r sefyllfa ar hyn o bryd?

Mae’r Arolygwyr a sy'n gynnal yr Archwiliad Cyhoeddus o’n Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) y llynedd bellach wedi rhannu eu barn yn dilyn y gwrandawiad, ac wedi mynegi...
Kronospan

Tân coed yn Kronospan

Mewn ymateb i'r tân yn Kronospan, rydym yn hysbysu trigolion lleol o’r canlynol: Fe aeth nifer o foncyffion a deunydd sglodion coed, oedd wedi eu lleoli ar ran...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
7.1 ° C
8.9 °
4 °
75%
1.5kmh
14%
Tue
7 °
Wed
9 °
Thu
8 °
Fri
8 °
Sat
7 °
- Hysbysebu -