energy bills r

Gwirio i weld os ydych yn gymwys i hawlio £200 tuag at eich bil...

Mae ceisiadau ar gyfer £200 tuag at filiau ynni y gaeaf hwn ar agor ar wefan Cyngor Wrecsam. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ogystal â’r Taliad...
‘Warm places’ to offer residents comfort in colder months

“Lleoedd cynnes” i gynnig lleoedd clyd a chyfforddus i breswylwyr yn ystod y misoedd...

Gyda’r argyfwng costau byw yn achosi poen meddwl mawr i lawer o drigolion o ran gwresogi eu cartrefi yn ystod y misoedd oerach, rydym ni wedi dechrau...
financial hep

Ydi eich sefyllfa ariannol wedi newid?

Oes gennych blentyn neu blant yn yr ysgol? Ydi eich sefyllfa ariannol wedi newid? Os felly, darllenwch ymlaen i ganfod sut gallech chi gael mynediad at ragor o...

CHWEDLAU’R CRYSAU: CRYS WRTH GRYS – HANES PÊL-DROED CYMRU

O’r crys cyntaf rydych wedi bod yn berchen arno yn blentyn i’r copi tîm clwb neu genedlaethol diweddaraf, mae cefnogwyr pêl-droed yn caru crysau pêl-droed.   Mae rhai...
Magistrates Court Wrexham Law

Cwmnïau Tai Amlfeddiannaeth wedi derbyn dirwy o £114,000 ar ôl erlyniad llwyddiannus

Mae dau gwmni Tai Amlfeddiannaeth wedi derbyn dirwy sylweddol ar ôl eu cael yn euog o 17 cyhuddiad o fethu â chynnal a chadw a rheoli 3...

Parcio am ddim yn Tŷ Pawb y penwythnos hwn

Mae’n gaddo bod yn benwythnos gwych yma yng nghanol dinas Wrecsam! Ddydd Sadwrn a dydd Sul yma, bydd Gwledd Wrecsam yn gweld Maes Parcio’r Byd Dŵr yn cael...
little boy in sensory room

Canolbwynt Lles newydd Wrecsam i agor yn swyddogol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Wrecsam ac AVOW wedi dod at ei gilydd i greu Canolbwynt Lles newydd yng nghanol tref Wrecsam. Nod y Canolbwynt Lles...
canvass voting

A gawsoch chi eich ffurflen/llythyr cofrestru?

Ydych chi wedi cael eich ffurflen/llythyr cofrestru i bleidleisio drwy’r post? Mae Cyngor Wrecsam yn cysylltu â phob aelwyd yn y Fwrdeistref Sirol i wneud yn siŵr bod...
Learning at Lunchtime

Newyddion Llyfrgell: Casgliad Gofalwyr

Mae gan bob Llyfrgell yn Wrecsam gasgliad o lyfrau i helpu gofalwyr i gael gwybodaeth am eu rôl ofalu. Mae’r Casgliad Gofalwyr wedi’i sefydlu i helpu’r rhai sy’n...
Ofgem

Rhybudd am negeseuon e-bost ffug gan “Ofgem”

Mae Action Fraud wedi cyhoeddi rhybudd am gynnydd mawr yn nifer yr adroddiadau am negeseuon e-bost ffug sy’n ymddangos fel pe baent wedi’u hanfon gan Ofgem, y...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
moderate rain
8.8 ° C
10 °
7 °
93%
5.9kmh
100%
Mer
13 °
Iau
15 °
Gwe
13 °
Sad
14 °
Sul
15 °
- Hysbysebu -