Air Quality Monitoring

Safle Monitro Ansawdd Aer yn Ysbyty’r Waun

Gall trigolion ardal y Waun fynd i wirio ansawdd yr aer eu hunain bellach ar ôl i safle monitro ansawdd aer gael ei greu yn yr ysbyty...
Defibrillator at recycling centre

Canolfannau ailgylchu yn cael diffibrilwyr

Y mae gan y tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam eu diffibriliwr eu hunain y gall aelodau o’r cyhoedd eu defnyddio yn ystod oriau agor y safleoedd. Mae FCC...
Blue Badge

Camddefnyddio Bathodyn Glas yn arwain at gostau i ddyn lleol

Mae defnyddio Bathodyn Glas yn dwyllodrus wedi bod yn gostus i ddyn lleol. Yn ddiweddar cafwyd Andrew Burrows yn euog o gyhuddiadau gan Ynadon Wrecsam a rhoddwyd dirwy...
Consultation

Darllena ‘mlaen, cymera ran – ymgyrch Gaeaf Llawn Lles

Mae Cymru eisiau helpu plant a phobl ifanc i deimlo’n well ar ôl blwyddyn anodd ac wrth i ni symud mewn i 2022. Ym mis Ionawr, bydd Llyfrgelloedd...
coun

Cyngor Wrecsam – Datganiad ynghylch cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol

Mae’r Maer ac Arweinwyr Grwpiau yn cydnabod yr angen i gael trafodaeth gyhoeddus o safon uchel yng nghyfarfodydd y Cyngor sydd yn parchu gwahanol safbwyntiau ac unigolion,...
Mobile testing

Bydd uned brofi dan do ym Mhlas Madog yn darparu profion PCR o ddydd...

Bydd uned brofi dan do ym Mhlas Madog yn darparu profion PCR o ddydd Llun (Ionawr 17) Ar gael i unrhyw breswylwyr lleol sydd â symptomau Bydd uned brofi...
Get vaccinated

Nodyn briffio Covid-19 – ewch am eich brechiad atgyfnerthu, creu gwrthgyrff, cadw’n ddiogel

Os nad ydych chi wedi cael eich brechiad atgyfnerthu eto, ewch cyn gynted ag sy’n bosibl. Nid yw dau ddos yn unig o frechlyn Covid-19 yn cynnig amddiffyniad...

Digwyddiad Glanhau Blynyddol Stryt Las

Bob blwyddyn, mae ein Ceidwaid yn draenio’r pwll dŵr mawr ym Mharc Stryt Las yn Johnstown. Maen nhw’n gwneud hyn er mwyn glanhau gwely’r llyn yn iawn a...
Armed Forces Day

Cadwch y dyddiad! Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Wrecsam ym mis Mehefin 2022

Ym mis Mehefin bydd canol tref Wrecsam yn cynnal Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 2022 yn swyddogol ar 18 Mehefin. Ar ôl cael ei ohirio’r llynedd oherwydd...

Busnesau Wrecsam yn cael eu hannog i gefnogi Ymgyrch Ardaloedd Di-sbwriel

Rydym yn annog busnesau, mawr a bach, ar hyd a lled Wrecsam i gefnogi ymgyrch Ardaloedd Di-sbwriel Caru Cymru. Mae’r ymgyrch wedi ei chynllunio i annog busnesau i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
5.7 ° C
6.6 °
4.9 °
90%
1.5kmh
12%
Mon
6 °
Tue
8 °
Wed
9 °
Thu
8 °
Fri
7 °
- Hysbysebu -