Wrexham Council news, local councillors, North Wales

Sut mae’r cyngor yn gweithio: eich cynghorydd lleol

Ansicr pwy yw eich cynghorydd lleol? Mae’n werth darganfod yr ateb... Mae gennym 52 o gynghorwyr yng Nghyngor Wrecsam, ac mae pob un yn cael eu hethol i...

Gallai Wrecsam fod yn gartref i amgueddfa bêl-droed newydd Cymru

Mae’r rhan fwyaf yn gwybod am gysylltiadau Wrecsam â hanes pêl-droed cenedlaethol Cymru. Cafodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, ei sefydlu yn yr Wynnstay Arms ar Stryt Yorke ym 1876. Rŵan,...

Mor agos – ond da iawn!

Yn ddiweddar, fe gyrhaeddodd dau ddigwyddiad mawr a gafodd eu cynnal yn Wrecsam y flwyddyn ddiwethaf restr fer rownd derfynol Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2018. Daeth y...
video

Ymgynghoriad: “Mae’n pum munud o’ch amser yn unig”

Mae’n ymgynghoriad cyllid yn dal i’w barhau, ac mae dal amser i chi ddeud eich deud. Mae’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol am Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd...
Safety Helmet Construction Hard Hat Health and Safety

Gwybodaeth arbenigol am Iechyd a Diogelwch? Dealltwriaeth o gydymffurfiaeth? Tarwch olwg ar y...

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch o ddifri - mae’n hanfodol bwysig ein bod cydymffurfio ym mhopeth yr ydym yn ei wneud... Ac mae ein...

Pennaeth yn diolch i’w staff am eu ‘hymroddiad parhaus’ yn dilyn adroddiad clodwiw

Mae un o’n hysgolion uwchradd wedi croesawu adroddiad cynnydd gwych yn dilyn ymweliad diweddar gan arolygwyr. Mae pennaeth a staff Ysgol y Grango’n dathlu adroddiad diweddar gan Estyn...
Wrexham council news, school meals menu, Wrexham schools

Bwydlenni ysgol yn syth i’ch blwch e-bost

Os yw eich plant yn mwynhau prydau ysgol, dyma awgrym defnyddiol... Os ydych chi wedi cael llond bol ar orfod chwilio am y fwydlen ar-lein, neu os ydych...

Mae Rhaglen y Cyngor bellach wedi’i chyhoeddi – cyfarfod i ddechrau am 2pm

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn ddydd Iau, 22 Tachwedd am 2pm yn Neuadd Y Dref. Y brif eitem ar y Rhaglen yw’r Cynllun Datblygu Lleol a gofynnir...

Cyhoeddi enillwyr ar gyfer Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019

Wel, mae’r beirniaid wedi bod yn trafod ac maent wedi cyhoeddi enillwyr ar gyfer Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019. Maen nhw’n lluniau gwych! Unwaith eto, mae gennym luniau o’r...

Cyhoeddi Barrau, Tafarndai, Clybiau a Bwytai gorau Wrecsam!

Heidiodd deiliaid trwyddedau o bob cornel o’r fwrdeistref sirol i seremoni wobrwyo Braf Bob Nos yn Neuadd Maesgwyn, Wrecsam, nos Fercher. Mae Braf Bob Nos Wrecsam yn rhan...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
fog
-1 ° C
0 °
-2 °
92%
2.1kmh
0%
Fri
5 °
Sat
7 °
Sun
6 °
Mon
7 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -