Broken Computer Monitor Website Unavailable Down

Mae BT yn cyflawni newidiadau hanfodol i’n rhwydwaith TG o 8pm, ddydd Mercher, 5 Rhagfyr.

Felly, yn anffodus bydd hyn yn effeithio ar rai o’n gwasanaethau am gyfnod byr…

Golyga hyn na fydd prif wefan y cyngor (wrexham.gov.uk) ar gael am o leiaf dwy awr yn ystod y nos.

Felly, os ydych angen mynediad at ein gwefan, peidiwch â gwneud hynny yn ystod y cyfnod hwn 🙂

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I