Wrexham

Rydym yn cynnal arolwg ynghylch mynediad at gynnyrch glanweithiol am ddim yn ein hysgolion uwchradd ac mae llawer o ferched ifanc sy’n ddisgyblion ysgol uwchradd wedi cymryd rhan yn barod.

Diolch yn fawr i’r rheiny sydd wedi rhoi o’ch amser i wneud hyn – ond hoffem glywed gan fwy o bobl!

Rydym yn ceisio darganfod beth sydd ar gael a beth nad ydynt ar gael, sut ydych chi’n cael mynediad at gynnyrch glanweithiol, a ydych hyd yn oed yn gwybod a ydy eich ysgol yn eu darparu?

DW I EISIAU CYMRYD RHAN YN HYN

cywilydd i nifer o ddisgyblion, ond mae’n gallu golygu bod rhai plant yn methu’r ysgol am ei fod yn cael gymaint o effaith arnynt. Ydych chi wedi profi hyn?

Treuliwch ychydig amser i roi gwybod i ni – mae’r arolwg yn sydyn i’w gwblhau ac yn ein helpu i ddarganfod faint ohonoch y mae hyn wedi effeithio a faint ohonoch sydd wedi teimlo cywilydd wrth gael eich mislif yn yr ysgol.

Caiff canlyniadau’r arolwg eu hadrodd yn un o’n Pwyllgorau Craffu yn yr hydref a bydd yn adroddiad cyhoeddus.

CYMERWCH RAN NAWR