Dyma reswm gwych arall i fwyta yn ardal fwyd Tŷ Pawb!

Mae Divine Thai wedi agor yn ddiweddar ac maent eisoes wedi cael adolygiadau dda am eu dewis gwych o prydau cyri, reis a nwdls.

Divine Thai, sy’n perthyn i Nat a Henry Tsang, yw’r pumed masnachwr i agor yn ardal fwyd Tŷ Pawb.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Ffres a blasus!

Dywedodd Henry: “Rydym yn hapus iawn i ymuno â theulu ardal fwyd Tŷ Pawb. Mae yna eisoes ddewis gwych o fwyd o ansawdd da ar gael yma gan ein cyd-fasnachwyr ac rydym yn hyderus y gallwn gyfrannu at wneud Tŷ Pawb yn un o’r llefydd gorau yn y dref i ddod i fwyta.

“Rydym yn cymryd gofal a balchder mawr yn y prydau rydym yn eu paratoi. Mae’r bwyd i gyd yn cael ei wneud yn ffres, sydd ddim bob amser yn wir gyda llawer o siopau bwyd eraill ac rwy’n credu bod ein cwsmeriaid rheolaidd yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.

“Rydym yn edrych ymlaen at weld rhai wynebau newydd yn yr amrywiaeth o ddigwyddiadau byw sy’n digwydd yn Tŷ Pawb ac rydym hefyd yn awyddus i gael cwsmeriaid rheolaidd yn ystod yr wythnos. Gobeithiwn y bydd pawb yn dod i roi cynnig arni!”

“Bwyd hyfryd a pherchnogion chyfeillgar”

Edrychwch ar rywfaint o’r adolygiad gwych a gawsant ar gyfryngau cymdeithasol ers agor:

“Bwyd flasus am bris teg. Ges i gyri Thai gyda tofu a chorgimychiaid tempura. Roeddwn i wir wedi mwynhau fy mhryd. Byddaf yn ôl yr wythnos nesaf.”

“Bwyd hyfryd a pherchnogion chyfeillgar. Ein tro cyntaf yn trio bwyd Thai. Pob lwc i’r dyfodol.”

“Wedi cael Pad Thai anhygoel heddiw, wedi gwneud yn vegan drwy gyfnewid y cyw iâr ar gyfer tofu. Byddaf yn ôl eto yn fuan iawn! Maint da a gwasanaeth cyfeillgar. Argymhellir ”

Rhywbeth i bawb!

Yn ogystal â Thai, gallwch hefyd fwynhau’r stondinau eraill yn ardal fwyd Tŷ Pawb —Plât Bach, Curry-on-the-go, Maxim Polish CuisineJust Desserts & Milkshakes, yn ogystal â Caffi-in-the-corner yn Arcêd de Tŷ Pawb.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae’n galonogol iawn gweld busnes lleol newydd arall yn agor ei ddrysau yn Tŷ Pawb a dymunaf bob lwc i’r perchnogion gyda’u menter newydd.

“Erbyn hyn mae gan Tŷ Pawb ddewis gwych o siopau bwyd o ansawdd uchel ac nid yw’n syndod ei fod wedi dod yn lle mor boblogaidd i ddod a bwyta i amrywiaeth eang o bobl, o fyfyrwyr a theuluoedd i siopwyr ac ymwelwyr o’r tu allan i’r dref.

“Byddwn yn annog pawb i fynd i gefnogi’r busnesau hyn a gwneud y gorau o’r cynnig bwyd lleol gwych sydd gennym yn Tŷ Pawb a Wrecsam.”

Prif lun, o’r chwith i’r dde: Luke Williams (mab y Maer), Henry Tsang, Nat Tsang (perchnogion, Divine Thai), Maer Wrecsam (Cyng Andy Williams)

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb