Mobile Library

Yn ystod nosweithiau hir y gaeaf, y cwbl sydd arnoch chi eisiau ei wneud weithiau yw eistedd o flaen tanllwyth o dân yn darllen llyfr. Ond beth sy’n digwydd pan fydd arnoch chi angen llyfr darllen newydd? Peidiwch â phoeni, mae ein llyfrgell deithiol yn gallu dod â swynion llyfrau atoch chi!

Mae ein llyfrgell deithiol yn darparu gwasanaeth poblogaidd iawn i’r ardaloedd hynny yn y fwrdeistref sirol nad ydynt o fewn cyrraedd hawdd i adeilad llyfrgell. Mae’n ymweld â thros 70 o leoliadau unwaith bob 3 wythnos ac yn cludo amrywiaeth helaeth o lyfrau sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd – o lyfrau ffuglen a ffeithiol (gan gynnwys y llyfrau mwyaf poblogaidd), i lyfrau print bras a llyfrau llafar i oedolion a phlant.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Ymaelodwch yn rhad ac am ddim

I ymaelodi, y cwbl sydd arnoch chi angen ei wneud yw llenwi ffurflen syml a dangos prawf o bwy ydych chi. Os ydych chi eisoes wedi ymaelodi mewn llyfrgell arall yn y sir, does arnoch chi ddim angen gwneud unrhyw beth – dim ond dangos eich cerdyn llyfrgell cyfredol.
Mae’r gwasanaeth archebu am ddim yn rhoi cyfle i chi archebu unrhyw lyfr sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd. Gallwch archebu eitemau drwy staff y llyfrgell deithiol neu drwy fynd i gatalog ar-lein y llyfrgelloedd (bydd arnoch chi angen rhif pin i wneud hyn).

Lleoliad newydd!

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol Wrecsam bellach yn stopio yn Ger y Coed, Parc Esless, Rhostyllen, bob 3ydd dydd Iau o 2pm tan 2.55pm. Bydd yr ymweliad nesaf ar 9 Tachwedd 2017. Mae croeso i bawb ond atgoffir aelodau i ddod â’u cardiau llyfrgell efo nhw. Gallwch ymaelodi yn syth bin ond bydd arnoch chi angen dangos prawf o bwy ydych chi gyda’ch enw a’ch cyfeiriad arno.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth llyfrgell ac i weld yr amserlen a’r llwybrau, cliciwch yma.

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU