Bydd y Nadolig yma cyn i ni droi rownd.

Cynhelir siopa hwyr yn Wrecsam rhwng 5 ac 8pm ar nos Iau y trydydd, y degfed a’r ail ar bymtheg o Ragfyr.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Gobeithio y bydd oriau agor hwyrach yn rhoi mwy o amser i chi siopa yn y dref, a chefnogi ein busnesau lleol ffantastig.

Bydd ein goleuadau Nadolig yn disgleirio er mwyn i chi a’ch teulu fwynhau hwyl yr ŵyl.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Gall plant a phlant mawr gasglu map o Tŷ Pawb, a cheisio helpu Siôn Corn i leoli’r 12 corrach drwg sy’n creu helynt ar hyd a lled canol y dref.

Mae’r fideo isod yn adrodd hanes 12 corrach drwg sydd ar goll yn Wrecsam.

Lawrlwythwch yr ap GIG