Os ydych wedi pleidleisio yn y gorffennol, byddwch yn gwybod ble mae eich gorsaf bleidleisio a sut brofiad gawsoch chi yno.

Mae lleoliadau a gorsafoedd pleidleisio yn cael eu hadolygu ar draws y Fwrdeistref Sirol ar hyn o bryd i sicrhau eu bod yn addas ac yn hygyrch, a gan mai chi sy’n eu defnyddio, rydym yn awyddus i glywed eich barn.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Felly, os oes gennych unrhyw farn ynghylch eich lleoliadau a’ch gorsafoedd pleidleisio neu unrhyw awgrymiadau am welliannau neu leoliadau gwahanol, rhowch wybod os gwelwch yn dda.  Ymwelwch â’n gwefan ‘Eich Llais’ i weld rhestr o’r lleoliadau a’r gorsafoedd pleidleisio cyfredol ac am ragor o wybodaeth.

Gallwch roi gwybod i ni drwy ysgrifennu at yr Adran Graffu, Yr Adran Lywodraethu a Chwsmeriaid, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY neu drwy anfon e-bost at polling@wrexham.gov.uk erbyn dydd Gwener, 11 Hydref, 2019 fan bellaf.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN