Rydym yn gofyn i fentrau masnachol a chymdeithasol roi gwybod i ni os byddai ganddynt ddiddordeb mewn rhedeg y caffi yn ym mharc gwledig Dyfroedd Alyn.

Mae’r caffi yn eiddo i’n Hadran Amgylcheddol ac mae Gofal Cymdeithasol Oedolion wedi bod yn ei redeg ers nifer o flynyddoedd drwy roi cyfleoedd gwaith i’w cleientiaid.

Mae’r gwasanaeth hwn ar hyn o bryd yn cael ei adolygu ac mae ymgynghori ar y gweill gyda defnyddwyr gwasanaethau a’u gofalwyr. Os cytunir na fydd y gwasanaeth yn parhau yna bydd angen cwmni neu fenter gymdeithasol newydd i redeg y caffi.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Mae’r caffi wedi’i leol ar ochr Gwersyllt o barc gwledig Dyfroedd Alyn ac maen rhan o’r Ganolfan Ymwelwyr a ddenodd 109,381 o ymwelwyr y llynedd.

Yn y Ganolfan Ymwelwyr hefyd mae ystafell gyfarfod fawr lle gellir cynnal sesiynau hyfforddi a chynadleddau.

Mae’r caffi ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac yn darparu byrbrydau a chinio.

To register your interest please visit the Sell2Wales website at yma

Spotted a pothole? Report it easily and quickly online.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL