Rŵan bod ail wythnos gwyliau’r Pasg ar ddod, mae’n siŵr eich bod chi’n meddwl beth i’w wneud i gael y gorau o’r wythnos o’ch blaen – neu sut i ddiddanu’ch rhai bach ar ôl bwyta’r holl wyau Pasg!

Dyma restr o rai o’r digwyddiadau y gallwch chi eu mwynhau ar draws y Fwrdeistref Sirol yn yr wythnos nesaf.

Dydd Llun, 22 Ebrill
Dathliadau Dydd Llun 2
Tŷ Pawb
Dathlu pen-blwydd cyntaf Tŷ Pawb gyda cherddoriaeth fyw, gweithgareddau crefft a thamaid o gacen.
AM DDIM!

Dydd Mawrth, 23 Ebrill, 2-2.30pm
Amser Plant Bach
Llyfrgell Wrecsam
Dewch i ymuno â’n sesiwn Amser Plant Bach cyn ysgol.
AM DDIM!

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Dydd Mercher, 24 Ebrill, 1-3pm
Sesiwn Chwaraeon a Gemau
Bellevue Park
Cyfarfod wrth Safle’r Seindorf ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. 8-14 oed.
AM DDIM!

Dydd Iau, 25 Ebrill, ???
Gwneud Bag o Bethau Da – pen-blwydd cyntaf Tŷ Pawb
Tŷ Pawb
Gwneud eich pypedau bys eich hun ac anrhegion bychain i lenwi eich bag bach personol i fynd adref gyda chi. Mae’n cynnwys fferins a phethau da! Rhaid archebu lle felly anfonwch e-bost at heather.wilson@wrexham.gov.uk
£2 y plentyn.

Dydd Gwener, 26 Ebrill, 4-4.30pm
Gludo a Glynu
Llyfrgell Y Waun
Sesiwn grefft i blant o dan 8 oed.
AM DDIM!

Dydd Sadwrn, 27 Ebrill, 10-11.30am
Amser Lego!
Llyfrgell Wrecsam
Archebwch eich lle a gweld beth y gallwch chi ei adeiladu. Ffoniwch 01978 292090.
£1.50 y plentyn

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB