Bydd digon o weithgareddau ar gyfer pob oed yn digwydd yn Tŷ Pawb yr hanner tymor hwn!

Bydd hyn yn cynnwys weithgareddau plant a cherddoriaeth fyw. Bydd hefyd siawns i chi  ymweld a’r marchnadoedd ac orielau a bwyta yn y llys bwyd.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Dyma restr o’r hyn arall sy’n digwydd yn ystod yr wythnos:

Dydd Mawrth

1pm-3pm Gweithgareddau i blant
Rhan o ŵyl ‘Love Your Markets’

Dydd Mercher

1pm-3pm Gweithgareddau i blant
Rhan o ŵyl ‘Love Your Markets’

Dydd Iau (Mae’n brysur!)

(nodwch – bydd sesiynau dawnsio plant yn dychwelyd yr wythnos nesaf)

Drwy’r dydd – Helfa Drysor
Rhan o ŵyl Cariad Eich Marchnadoedd

1pm-2pm – Cyngerdd amser cinio am ddim
Bydd 4Square, pedwarawd llinynnol dalentog yn perfformio yn Sgwâr y Bobl.

1pm-2pm – Ymwybyddiaeth Ofalgar – Tynnu Lluniau
Gweithgaredd i annog tawelwch, hapusrwydd a chreadigrwydd.

1pm-2pm – Men’s Sheds
Cymerwch ran mewn gweithgareddau crefft a dylunio, chwarae gêm bwrdd neu sgwrs dros goffi.

1pm-2pm – Te, Coffi, Sgwrsio a Gweithgaredd Lluniadu
Dewch draw i Oriel 2 i ymuno.

6.30pm-8.30pm – Sesiwn Dylunio Bywyd
Sesiwn yn gweithio o fodel. Cost yw £11 y sesiwn. Mae cyfradd gonsesiwn o £8 ar gael hefyd.

7.00pm-9.30pm – Meic Agored
Ein hail ddigwyddiad Agored Mic yn Sgwâr y Bobl! Yn agored i feirdd, cerddorion a chwmwdwyr. Trowch i fyny am 7pm os hoffech chi roi eich enw i berfformio.

Dydd Sadwrn

10.00am-12.00pm – Clwb Celf
Byddwch yn greadigol gydag ystod o wahanol weithgareddau bob dydd Sadwrn. Ar gyfer plant 7-11 oed. £ 6 y sesiwn (brodyr a chwiorydd £ 4).

Drwy’r wythnos

Helfa Drysor
Trwy’r hanner tymor, gall plant gymryd rhan yn ein Huntfa Scavanger o gwmpas Tŷ Pawb, wedi’i hysbrydoli gan ein harddangosfa bresennol, ‘Is This Planet Earth?’.

Sut i archebu lle

Os hoffech ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau a restrir uchod, archebwch eich lle trwy ffonio Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu e-bostiwch: typawb@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion rheolaidd a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL