Ydych chi wedi gwneud adduned blwyddyn newydd i gadw’n heini yn 2018?

Os felly, beth am ymweld ag un o’n parciau gwledig a cherdded, rhedeg neu feicio i gadw’n heini.

Mae gan Barc Gwledig Dyfroedd Alun lwybr beicio pwrpasol ac mae Trac BMX ar gael ym Mharc y Ponciau a Thŷ Mawr i bawb ei ddefnyddio.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Nid yn unig i’r parciau hyn gynnig golygfeydd godidog, maent hefyd yn llawn bywyd gwyllt ac mae anifeiliaid fferm i’w cael ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr sydd wrth eu boddau’n cwrdd ag ymwelwyr newydd.

I gael gwybod mwy am y parciau, ewch i www.wrecsam.gov.uk/cefngwlad neu ffoniwch 01978 763140.

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT