Ydych chi’n ceisio meddwl am ffyrdd hwyl o gadw’n heini gyda’ch plant eleni?

Yna dewch i sesiynau Arth Jimmy a’i ffrindiau yn Llyfrgell Wrecsam, sy’n ddull perffaith o gadw’n heini ar ôl y Nadolig.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Mae’r sesiynau yn cynnwys gymnasteg a symudiadau syml ar gyfer plant cyn oedran ysgol (0- 4 oed) a’u rhieni. Mae’r symudiadau a’r gymnasteg yn seiliedig ar lyfr darllen penodol.

Cynhelir y sesiynau am 6 wythnos ac maent yn dechrau ddydd Gwener, 11 Ionawr yn Llyfrgell Wrecsam.

1:30 – 2:15.p.m
Dydd Gwener : 11, 18, 25 o Ionawr a 1, 8 , 25 o Chwefror
£1.50 y sesiwn

Ddigwyddiad dwyieithog yw hwn, ac mae croeso i siaradwyr Saesneg a Chymraeg.

Mae archebu lle yn hanfodol gan fod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.
Ar-lein: https://menterfflintwrecsam.cymru/digwyddiadau-miffw/arth-jimmy-wrecsam/
E-bost: anna@menterfflintwrecsam.cymru
Ffôn: 01352 744 040

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR