Mae’r Llinellfusnes yn wasanaeth gwybodaeth proffesiynol sy’n cael ei ddarparu am ddim yn bennaf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer unrhyw un sy’n dechrau busnes, rhedeg busnes neu’n astudio busnes.

Fel gwasanaeth gwybodaeth arbenigol, mae’r Llinellfusnes yn prynu amrywiaeth o adnoddau fel nad oes yn rhaid i chi wneud hynny. Ynghyd â hynny, mae’r tîm yn gallu darparu gwybodaeth helaeth am faterion busnes, adnoddau gwybodaeth busnes a sgiliau ymchwil ac yn gallu canfod yr wybodaeth sydd arnoch chi ei hangen ar eich rhan, gan arbed amser ac arian i chi.

Felly, peidiwch â gwastraffu amser ar y rhyngrwyd, gadewch i dîm y Llinellfusnes wneud hynny ar eich rhan.

GWYLIWCH: Gareth Hatton, sydd â thros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio i’r Llinellfusnes, yn egluro sut gall y Llinellfusnes eich helpu chi:

Pwy y mae’r Llinellfusnes yn gallu helpu?

  • Busnesau newydd
  • Busnesau sefydledig
  • Myfyrwyr
  • Pobl sy’n chwilio am waith
  • Sefydliadau Cymorth i Fusnesau

 “Dros 6000 o ymholiadau”

Meddai’r Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol yr Economi – Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Dyma wasanaeth ardderchog a ddarperir yn rhad ac am ddim gan amlaf. Os ydych chi’n bwriadu cychwyn eich busnes eich hun neu angen cyngor am faterion busnes, awgrymaf yn gryf eich bod chi’n cysylltu â thîm y Llinellfusnes. Maen nhw’n delio gyda thros 6000 o ymholiadau pob blwyddyn, a darperir pecyn cymorth cyflawn ac wedi ei deilwra i gleientiaid gyda’r nod o gryfhau a helpu busnesau dyfu yn y gymuned leol.”

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Mae’r adnoddau a’r cyngor sydd ar gael drwy’r Llinellfusnes yn gallu helpu unigolion i wneud y canlynol:

  • Dechrau busnes / canfod cefnogaeth berthnasol i ddechrau busnes
  • Ymchwilio i’r farchnad o ran y perfformiad presennol ac i’r dyfodol
  • Derbyn rhestrau marchnata busnes i fusnes wedi eu teilwra
  • Ymchwilio i statws credyd busnesau yn y Deyrnas Unedig
  • Canfod cyfleoedd marchnata / rhwydweithio lleol

O ganlyniad i gefnogaeth y Llinellfusnes, mae cleientiaid wedi llwyddo i gael mwy o werthiannau (o werthiannau gwerth isel i werthiannau dros £1000), ennill contractau mawr (fel cyflenwi bagiau i Gemau Olympaidd 2012) a pharatoi cynlluniau busnes i wneud cais am gyllid. Mae’r Llinellfusnes hyd yn oed wedi helpu cleientiaid baratoi cyflwyniadau i fuddsoddwyr posibl (fel rhaglen deledu Dragons’ Den ar y BBC) yn ogystal â chynorthwyo cleientiaid i sefydlu a datblygu busnes newydd yn llwyddiannus.

Ers ymuno â’r Llinellfusnes, mae Gareth wedi datblygu’r gwasanaeth a lansio nifer o fentrau newydd i gefnogi busnesau. Mae Gareth hefyd wedi cydlynu digwyddiadau, gan ddod â rhai o siaradwyr busnes blaenllaw’r Deyrnas Unedig i Wrecsam.

Yn 2014 enillodd Gareth wobr genedlaethol Pencampwr Llyfrgell y Flwyddyn, gwobr fawreddog a oedd yn cydnabod ac yn amlygu ei lwyddiannau gyda’r Llinellfusnes ac effaith werthfawr cynnig gwybodaeth busnes o leoliad llyfrgell ar ffyniant economaidd.

I gael rhagor o wybodaeth am y Llinellfusnes, neu i gyflwyno ymholiad, cysylltwch â’r tîm: