the law photo

Darganfyddwch sut ydym ni’n gwneud Wrecsam yn lle mwy diogel i fynd am noson...

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #yfedllaimwynhaumwy Mae’r Nadolig ar ei ffordd ac mae’n siŵr eich bod chi wrthi’n trefnu eich...

Baner Cyn-Filwyr yn cael ei roi i’r Amgueddfa

(Llun: Anthony Owens, Cludwr Faner Cymdeithas Cyn-Filwyr Normandi; Mel Salisbury, Swyddog Cymorth Partneriaethau; Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog) Bydd baner sy’n cynrychioli cyn-filwyr glaniad D-Day ar...

Sicrhewch eich bod yn cael eich Calendr Casglu Sbwriel ac Ailgylchu newydd ar-lein

Mae casglu sbwriel ac ailgylchu yn ein heffeithio ni i gyd – ac mae colli casgliad bin neu ailgylchu yn taflu pawb. Mae mân newidiadau i’r dyddiadau eleni...

‘Da chi wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad eto? Mae’ na ychydig o ddyddiau...

NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) Mae dros 2,800 ohonoch chi wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad ‘Penderfyniadau Anodd’ ar Gyllideb 2018-2020 yn barod a...

Cyhoeddiad Hotpack yn “arwydd da o hyder yn Wrecsam”

Hoffem estyn croeso cynnes iawn i Hotpack Packaging Industries yn dilyn eu cyhoeddiad eu bod am sefydlu eu Pencadlys Ewropeaidd a ffatri newydd 360,000 troedfedd sgwâr yn...
Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Gwobr Dwristiaeth i ‘O Dan y Bwâu’

Mae ein Tîm Digwyddiadau wedi ennill gwobr ranbarthol bwysig am eu digwyddiad ‘O Dan y Bwâu’ a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Enillodd y digwyddiad y wobr am Ddigwyddiad...

Beth? Dim gwaith ffordd?

Byddwch i gyd yn falch o gael gwybod y byddwn yn gwahardd gwaith ffordd yn ac o amgylch canol y dref rhwng 4 Rhagfyr a 8 Ionawr...
Wrexham Council News

Fyddech chi’n talu 20c a £1 i helpu i ariannu’r gwasanaethau hyn? Darllenwch fwy…

NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) A ddylem ni godi tâl o 20c y tro ar bobl i ddefnyddio'r toiledau cyhoeddus yn Nhrefor, Y Waun...

Darnau Arian Hanesyddol I Fynd Ar Daith

Bydd darnau arian o Gasgliad Bronington, casgliad o’r bymthegfed ganrif a gafodd ei ddarganfod yn ddiweddar, yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed...

Rhybudd i Ddeilwyr Bathodyn Glas

Mae yna wefan yn cynnig cymorth gyda cheisiadau Bathodyn Glas am ffi o £57 ar beiriannau chwilio Bing a Yahoo. Dylech fod yn ymwybodol nad yw hwn wedi’i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
10.7 ° C
12.8 °
8.3 °
66%
5.1kmh
20%
Gwe
7 °
Sad
5 °
Sul
11 °
Llu
13 °
Maw
12 °
- Hysbysebu -