Ffair Swyddi yn y Neuadd Goffa

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rôl ofalu? Yna efallai mai ymweld â’r Ffair Swyddi ddydd Mawrth (29 Mai) yw’r man cychwyn i chi. Byddwn yn cynnal y digwyddiad...

Pam ein bod ni’n gofyn i’r wasg a’r cyhoedd adael cyfarfodydd?

Efallai eich bod chi wedi darllen yn ddiweddar ein bod ni’n gofyn i’r wasg a’r cyhoedd adael yr ystafell yn ystod cyfarfodydd fel nad ydynt yn clywed...

Hoff eliffant pawb!

Yr hanner tymor hwn, mae Llyfrgell Wrecsam yn dathlu hoff eliffant pawb, Elfed! Drwy gydol hanner tymor, Mai 26 – Mehefin 2, bydd pob math o weithgareddau crefftau...

Fyddech chi’n colli eich pasbort er mwyn i’ch ffrind gael peint

Mae tuedd sydd ar gynnydd ymysg yfwyr dan oed i ddefnyddio pasbortau a thrwyddedau gyrru eu ffrindiau neu deulu i gael mynd mewn i dafarndai a chlybiau...

Gwaith glanhau ar y Ffordd Gyswllt yn cychwyn ddydd Mawrth

Bydd gwaith i lanhau ffordd gyswllt Llan y Pwll yn dechrau dydd Mawrth (29 Mai) ac mae disgwyl i'r gwaith bara pythefnos. Byddwn yn ysgubo’r ardal, codi sbwriel,...

14 peth am ddim, 1 tric da!

Ydych chi wedi bod yn benthyca e-lyfrau ac e-lyfrau llafar am ddim o’r llyfrgell? Mae’r ffordd rydych chi’n eu benthyca wedi newid, felly gwnewch yn siŵr eich bod...

Ydych chi’n gwerthfawrogi’r effaith y mae gwahanu a galar yn ei gael ar blant?...

Oes gennych chi sgiliau gwrando a chyfathrebu da a gwerthfawrogiad o’r effaith y mae gwahanu a galar yn ei gael ar blant? Os felly, byddem yn falch o...

Ydych chi’n cofio Dydd Llun Pawb? Bydd arddangosfa newydd yn ail nodi’r diwrnod

Mae’n bosibl bod lliw a hwyl Dydd Llun Pawb, a welodd miloedd o bobl yn dod i ganol tref Wrecsam i ddathlu agoriad Tŷ Pawb ar ddydd...
Wrexham Council News

Os yw rhywun yr ydych yn ei garu â dementia, efallai yr hoffech ddarllen...

Rydym yn gwybod fod ymarfer corff yn un o'r pethau gorau y gallwn ei wneud i’n meddyliau a'n cyrff. Ond i rai pobl, nid yw’n hawdd canfod y...

Rhiant sy’n poeni?

Yn pendroni ynghylch sut i addysgu eich plant am gyffuriau ac alcohol? Dyma dîm Cyngor Wrecsam a addysgodd dros 3000 o bobl ifanc llynedd! Mae tîm Pobl Ifanc In2Change...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
25.5 ° C
28.3 °
22.2 °
60%
3.1kmh
0%
Llu
23 °
Maw
16 °
Mer
14 °
Iau
15 °
Gwe
16 °
- Hysbysebu -