Ydych chi’n chwilio am swydd? Efallai bod gennym ni’r swydd ddelfrydol i chi…

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Atgyweiriadau Tai Cyngor Wrecsam yn recriwtio gweithwyr adeiladu cymwys mewn sawl crefft wahanol, gan gynnwys plastrwyr, plymwyr nwy a llafurwyr. Mae’r Gwasanaeth...

Dyma gyfle gwych i un person brwdfrydig

Mae cyfle cyffrous i un person ar gael yn ein Tîm Rheoli Adeiladu – tîm sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd â pharch mawr tuag ato. Maen nhw...

Sut y gall help llaw arwain at gartref newydd….

Mae perchennog tŷ newydd wedi diolch i Gyngor Wrecsam am ei helpu hi a’i theulu i brynu cartref newydd. Prynodd Leah Thomas dŷ yn Rhostyllen gyda help y...

Ydych yn ofalwr di-ddal? Darllenwch hon am fwy o wybodaeth

Ydych chi’n gofalu am berthynas neu gyfaill sydd ag anabledd, dibyniaeth, salwch neu oedran ac sydd methu ymdopi heboch? Os mai ‘ydw’ yw eich ateb, yna gall...

Ydych chi’n defnyddio Byd Dŵr? Cewch ragor o wybodaeth am newidiadau i’r ganolfan...

Gall defnyddwyr Byd Dŵr ddisgwyl gweld gwelliannau sylweddol i’r cyfleusterau hamdden arferol dros y misoedd nesaf, gyda mwy na £1 miliwn o waith yn parhau i'r amwynderau...

Beth yn union yw ystyr SATC?

Un o’r termau y byddwch chi’n eu clywed yn aml gennym ni yw “sicrhau bod ein stoc o dai yn cyrraedd SATC erbyn 2020.” Byddai hyn yn ardderchog...

Edrychwch ar ein hamseroedd ffonio diwygiedig ar gyfer rhifau cyhoeddus

Wrth i fwy a mwy ohonoch droi at ymgymryd â’ch busnes gyda ni ar-lein, rydym wedi gweld gostyngiad yn y niferoedd sy'n ein ffonio ni ar ôl...

Cael gwybodaeth am ein gweithgareddau chwarae am ddim sydd ar gael dros wyliau’r haf

Gall gadw’r plant yn brysur ac yn egnïol yn ystod gwyliau’r haf fod yn broblem i rieni. A llawer o'r amser gall y gweithgareddau sydd ar gael costio...

Sut i wella darllen eich plentyn mewn un cam rhwydd!

‘Os ydych am gyrraedd unrhyw le mewn bywyd, rhaid i chi ddarllen llawer o lyfrau’ Roald Dahl Ni allem fod wedi dweud hyn yn well ein hunain! Mae gwaith...

Peidiwch â chael eich twyllo gan alwyr diwahoddiad

Mae Safonau Masnach yn gofyn i chi fod hyd yn oed yn fwy gwyliadwrus yr haf hwn ar ôl achosion diweddar o alwadau diwahoddiad. Mewn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -