Covid-19

Nodyn Briffio Covid-19 – mae achosion yn parhau i fod yn uchel yn Wrecsam

Mae Wrecsam yn parhau i fod â’r lefelau uchaf o’r coronafeirws yng Nghymru (199 achos i bob 100,000 o’r boblogaeth (ar sail treigl saith diwrnod). Er bod y...

Bwletin Twristiaeth Newydd i arddangos busnesau lletygarwch

Er bod y rhan fwyaf o fusnesau lleol a lletygarwch wedi cau ar hyn o bryd, mae ein tîm Twristiaeth yn barod i’w cefnogi pan maent yn...
green bin

Nodyn atgoffa: mis nesaf bydd casgliadau gwastraff gardd yn dychwelyd yn ôl i gasgliadau...

Hoffwn atgoffa preswylwyr sydd wedi tanysgrifio i’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd y byddwn yn casglu eich bin(iau) gwyrdd bob pythefnos eto o fis nesaf (Mawrth). Meddai’r Cynghorydd David...
Evening Economy

Ffi Trwydded Balmant wedi’i hepgor i helpu busnesau lleol

Mae busnesau lletygarwch ar gau ar hyn o bryd yn sgil cyfyngiadau Covid-19, ond wrth i ni edrych tuag at y misoedd nesaf, byddwn yn gwneud popeth...
Bom Dia Cymru

“Bom Dia Wrecsam!” Rydym yn anfon mwy o Becynnau Celf i’n cymuned leol ….

Erthygl gwestai gan - Tŷ Pawb Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i chwilio am ffyrdd y gallwn estyn allan i’n cymunedau lleol a helpu pobl...
Climate Change

Newid Hinsawdd – Estynnir gwahoddiad i chi i’n gweithdy ar-lein am ein cynlluniau i...

Cyn y Nadolig, fe ofynnon ni am eich barn ar ein cynlluniau i fod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030, ac roedd yn galonogol bod dros 500...
Ty Pawb

Galwad Agored: Sut y gallwch fod yn rhan o raglen cerddoriaeth fyw Tŷ Pawb...

Mae Tŷ Pawb yn gwahodd cerddorion creadigol i gyflwyno eu ceisiadau i’w cynnwys yn eu rhaglen cerddoriaeth fyw 2021-22, yn ddigidol ac mewn person. Ers i gyfyngiadau gael...
School pencils

Mae gwaith cynllunio yn mynd rhagddo ar gyfer dychwelyd disgyblion cyfnod sylfaen yn ofalus...

Mae gwaith cynllunio yn mynd rhagddo, wrth i Wrecsam ystyried trefniadau ar gyfer ailagor ysgolion i ddysgwyr y cyfnod sylfaen (plant 3-7 oed). Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar...

Cadw Wrecsam yn Ddi-sbwriel

Yn dilyn cyfarfod y Bwrdd Gweithredol fore heddiw, cyflwynwyd neges glir y dylid Cadw Wrecsam yn Wrecsam Ddi-sbwriel er mwyn ymdrin â’r nifer cynyddol o bryderon gan...
Children's Services

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn cwrdd yfory (09.02.2021)

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn cwrdd yfory, ac estynnir gwahoddiad i chi wylio’r trafodion ar-lein. Ar y rhaglen ar gyfer cyfarfodydd y mis hwn: Rhaglen Gyfalaf 2020/21-2024/25 Hen Ysgol...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
5.1 ° C
6 °
3.9 °
87%
1.5kmh
90%
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
6 °
Sun
7 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -