Tŷ Pawb i arddangos gwaith celf graddedigion

Unwaith eto’r haf yma bydd Tŷ Pawb yn arddangos y gorau o’r dalent artistig sy’n deillio o ysgolion celf y rhanbarth. Estynnwyd gwahoddiad i artistiaid o ysgolion celf...

Llwyddiant Lefel A ac AS i Ysgolion Wrecsam

Mae disgyblion Wrecsam yn dathlu heddiw wrth gael eu canlyniadau Lefel A. Hoffai Cyngor Wrecsam longyfarch pob myfyriwr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Lefel A ac...

Sut mae’r cynnig gofal plant 30 awr di-dâl yn gweithio a sut ydw i’n...

Oes gennych chi blant tair neu bedair oed? Ydych chi’n gwybod os ydych yn gymwys i’r cynnig gofal plant di-dâl 30 awr? Ydych chi’n gwybod sut i ymgeisio? Wel, peidiwch...

Magi Ann yn ymweld â Llyfrgelloedd Gwersyllt a Rhiwabon

Bydd yr enwog Magi Ann yn ymweld â llyfrgelloedd Gwersyllt a Rhiwabon yn ystod y sesiynau stori a chrefft ddydd Mercher, 21 Awst, ac mae gwahoddiad i...

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Ngwersyllt – beth ddigwyddodd ar ôl y cyhoeddusrwydd?

Efallai eich bod wedi darllen adroddiadau diweddar ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ac o amgylch Canolfan Adnoddau Gwersyllt. Nid oeddent yn braf i’w darllen ac roedd cyfiawnhad...

Wyddoch chi am un o lwybrau cerdded gorau Wrecsam?

Mae Sugar Films UK, sydd wrthi’n gwneud cyfres newydd ar gyfer S4C, wedi cysylltu â ni yn chwilio am siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i gymryd rhan mewn...
Recycling Tub Plastic

A wnaethoch chi fethu un o’r rhain? Dyma 7 o’r ffeithiau ailgylchu gorau #3

Rydym newydd anfon ein rownd olaf o ffeithiau ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly rhag ofn i chi fethu un o’r rhain, dyma ein saith...

Hanes Teulu i Ddechreuwyr

Hoffech chi wybod mwy am eich hanes teuluol ond yn ansicr lle i ddechrau? Mae help ar gael yn llyfrgelloedd Brynteg a Choedpoeth, lle cynhelir sesiynau yn ymwneud...

Sgiliau Cynhwysol – Credyd Cynhwysol a Pharu â Swyddi

Mae gan Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam adnodd newydd sydd yn eich tywys trwy’r broses o wneud cais am gredyd cynhwysol a thrwy’r porth paru â swyddi. Ac os...

Diwrnod Hwyl Cymunedol Lleoedd Diogel

Bydd Diwrnod Hwyl Cymunedol Lleoedd Diogel ar gyfer y teulu cyfan yn cael ei gynnal ddydd Iau, 29 Awst rhwng 10am a 4pm ar Sgwâr y Frenhines. Gemau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -