Landlords Forum

Gwahodd Landlordiaid Preifat i Gyfarfod y Fforwm

Mae landlordiaid preifat wedi’u gwahodd i gyfarfod nesaf y Fforwm Landlordiaid, ddydd Mercher, 1 Mawrth 2023 am 5:30pm ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Casgliad bin a fethwyd? Gadewch...
‘Warm places’ to offer residents comfort in colder months

Cymerwch olwg ar yr holl ganolfannau clyd sydd ar gael yn Wrecsam

Wrth i’r argyfwng costau byw barhau a gyda’r tywydd oer yn gafael, rydyn ni’n falch o allu diweddaru’r rhestr o Ganolfannau Clyd sydd ar gael yn y...
High Street

Mae Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus yn ein helpu i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol...

Rydym yn ystyried cynnal ymgynghoriad ar ein Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus canol dinas. Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod. Mae’r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus...
Loading boxes

Beth yw llwytho a dadlwytho?

Llwytho (neu ddadlwytho) yw pan rydych yn symud nwyddau yn barhaus rhwng cerbyd ac eiddo. Hefyd fe ddylai’r nwyddau fod un ai yn drwm neu’n swmpus i...
Peat Land

Y Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo cynlluniau i adfer mawndir

Yn dilyn penderfyniad y Bwrdd Gweithredol heddiw, gall tir ger Fenns Bank a Bronington gael ei adfer yn fawndir sy’n storio carbon yn naturiol. Mae’r prosiect hwn...
Yellow and Blue

£10,000 wedi’i gymeradwyo ar gyfer Yellow and Blue

Bore ‘ma mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cytuno i ddarparu cymorth ariannol o £10,000 i Yellow and Blue (YaB) er mwyn iddynt wella ac estyn ei...
Foster Carers

Cytuno ar gynnydd sylweddol mewn cymorth ariannol i ofalwyr maeth Maethu Cymru Wrecsam

Fore heddiw fe gymeradwyodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam newidiadau sylweddol i’r pecyn o gymorth ariannol a gynigir i ofalwyr maeth yr awdurdod lleol. Mae Maethu Cymru Wrecsam yn...
Reading

Newyddion Llyfrgell: Porwch Mewn Llyfr

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam yn cydweithio â’r elusen genedlaethol yr Asiantaeth Ddarllen i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen yn rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn. Gyda chefnogaeth...

Gwaeth graenu yn ystod tywydd garw

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw fel y tywydd da ni’n cael wythnos hon rydym yn cael dyletswydd statudol i gadw’r ffyrdd yn saff, fel y gallwn...
g

Rhybudd – Gwaredwch â batris a chaniau nwy mewn modd cyfrifol

Rhybudd - Hoffem gyhoeddi nodyn atgoffa bwysig i breswylwyr eu bod angen bod yn ofalus iawn a dilyn y canllawiau cywir wrth waredu ag unrhyw eitemau hunan...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
10.2 ° C
10.8 °
8.9 °
82%
2.6kmh
75%
Sat
9 °
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
4 °
Wed
4 °
- Hysbysebu -