A package

Mae pecyn wedi cyrraedd – ac mae’n golygu pethau mawr ym myd addysg

Yn gynharach eleni derbyniodd Cyngor Wrecsam becyn – nid pecyn bach mohono chwaith, ac yntau’n cynnwys 2,230 o liniaduron Chromebook! Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, wrth i...
Waste

Calendrau casgliadau biniau ac ailgylchu ar gael ar ein gwefan

Mae’r calendrau casgliadau biniau ac ailgylchu newydd ar gyfer 2021-22 ar gael ar ein gwefan bellach. Os ydych am weld eich calendr biniau ar gyfer y deuddeg mis...
Hate Crime

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb ac rydym ni’n gwybod y bydd llawer ohonoch chi’n awyddus i rannu’r neges felly dyma sut allwch chi helpu: ...
Mobile App

Newyddion Llyfrgelloedd – Ap Pori

PORI yw'r ap newydd o Lyfrgelloedd Cymru a fydd yn caniatáu ichi gyrchu catalogau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru o'ch dyfais symudol. Byddwch yn gallu adnewyddu a chadw llyfrau ar-lein,...
We Care Wales

Wythnos Gofalwn Cymru 11 – 17 Hydref – symudwch i faes gofal cymdeithasol

Cynhelir Wythnos Gofalwn Cymru rhwng 11 a 17 Hydref. Bydd yr wythnos yn rhoi darlun o sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a...
gadewch ond olion pawennau

Gadewch Ond Olion Pawennau – ymgyrch newydd i fynd i’r afael â baw cŵn

Rydym yn cefnogi ymgyrch genedlaethol newydd Caru Cymru i fynd i’r afael â baw cŵn trwy annog perchnogion cŵn i adael dim ond olion pawennau a glanhau...
green bin

A oes arnoch chi angen clirio dail yr hydref? Nid yw’n rhy hwyr i...

Dechreuodd gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2021/22 ar 30 Awst, ond os nad ydych wedi cael cyfle eto i gofrestru a'ch bod bellach yn difaru, nid yw’n rhy...
We Care Wales

Yn chwilio am swydd newydd neu newid mewn cyfeiriad?

Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd, neu newid mewn cyfeiriad, yna hoffai Gofalwn Cymru eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu digwyddiad ar-lein sy'n arddangos...
Junior Gym

Campfa am ddim i bobl ifanc 11-16 oed

Gall pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd fanteisio ar sesiynau campfa am ddim bellach. Mae'r sesiynau ar gael yn y lleoliadau canlynol: • Byd Dŵr Wrecsam - 01978 297300 • Canolfan Hamdden a...
Magnetau

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n deall perygl magnetau

Rydym ni’n cefnogi Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch Llywodraeth y DU i rybuddio plant a phobl ifanc am beryglon magnetau ac, yn bwysicach fyth, i’w diogelu. Mae magnetau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
12.4 ° C
13.6 °
11.7 °
94%
1.3kmh
100%
Thu
9 °
Fri
12 °
Sat
12 °
Sun
10 °
Mon
14 °
- Hysbysebu -