video

FIDEO: Cipolwg ar fynedfa newydd Ysgol Clywedog

Yn ddiweddar, daeth y waith yn Ysgol Clywedog ar Ffordd Rhuthun, Wrecsam i ben. Mae mynedfa’r ysgol wedi’i hailwampio’n llwyr, mae waliau gwydr smart wedi’u gosod ar hen...
video

O’r gegin i ofalu

Gall gweithio gydag oedolion a phobl ifanc mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person iawn, gall fod yn foddhaus iawn. Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol...
Loan Shark

Curwch y Benthycwyr Arian Didrwydded – Tarwch Yn Ôl

Os ydych chi’n cael trafferthion ariannol y Nadolig yma ac yn chwilio am ffyrdd i dalu’r costau ychwanegol hynny, plîs peidiwch â throi at y benthycwyr arian...

Mae cae 3G Clywedog bron yn barod – cymerwch gipolwg!

Yn ôl yn niwedd mis Hydref, cyhoeddom y newyddion bod cae 3G yn dod i Glywedog. Disgwylir i’r cae newydd gael ei gwblhau ar ddechrau mis Rhagfyr, does...

Siôn Corn yn dod i Wrecsam!

Bydd Siôn Corn yn symud i mewn i'w ogof yn Tŷ Pawb gyda hyn, ac fe allwch chi fwynhau hwyl yr ŵyl gyda'ch plant bach :) Mae o’n...

Eisiau rhoi darpariaeth chwarae o safon uchel i blant?

Rydym yn chwilio am weithwyr chwarae i ymuno â'n Tîm Datblygu Chwarae i gydlynu a darparu cynlluniau chwarae cymunedol, mynediad agored i helpu ffurfio amgylchedd chwarae cyfoethog...

Diolch am ddigwyddiad Hawliau Plant

Yn gynharach y mis hwn, cynhaliodd ein Gwasanaeth Ieuenctid ddigwyddiad yn Neuadd Goffa Wrecsam i nodi 30 mlynedd o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn –...
video

GWYLIWCH: Sut yr ydym yn help pobl ifanc yn Wrecsam?

Nod Tîm Atal Digartrefedd Ymysg Pobl Ifanc Wrecsam yw lleihau nifer y bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae’r tîm...

Clybiau chwaraeon – peidiwch â cholli allan ar ein Noson Clwb Cymunedol!

Rydym yn gwybod bod ein ceisiadau cronfa Cist Gymunedol chwarterol yn boblogaidd iawn gyda sefydliadau chwaraeon – ond mae clybiau wedi dweud wrthym y byddant hefyd yn...

Siapio dyfodol eich Llyfrgelloedd – peidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i chi gael dweud eich dweud am ddyfodol ein llyfrgelloedd - mae'r ymgynghoriad yn cau ar 30 Tachwedd. Hyd yma rydym...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
9.7 ° C
11.1 °
8.3 °
76%
4.1kmh
75%
Sul
7 °
Llu
6 °
Maw
9 °
Mer
4 °
Iau
9 °
- Hysbysebu -