Waste

Gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn diolch i chi am eich cefnogaeth

Hoffai’r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu, ddiolch i chi am eich cefnogaeth tra eu bod parhau i weithio'n galed i ddarparu eich gwasanaeth wythnosol gyda chyn lleied o...
Ailgylchu Gwastraff

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref – archebwch le ymlaen llaw ar gyfer y penwythnos a...

Mae ailagor Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Brymbo wedi mynd yn dda a diolch yn fawr i bawb sy’n defnyddio’r cyfleuster ac yn cadw at y cynllun 10...
Diolch i Athrawon

Mae’n Ddiwrnod Diolch i Athrawon

Heddiw ydi Diwrnod Diolch i Athro ac rydym ni'n gofyn i chi ymuno â ni i ddiolch i'ch athrawon, cymorthyddion dysgu, gofalwyr a’ch rhieni am eu gwaith...
Ailgylchu Gwastraff

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Brymbo i ail agor gyda system archebu

Gan fod Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Brymbo wedi gorfod cau ddydd Gwener diwethaf oherwydd problemau traffig, rydym wedi edrych eto ar y sefyllfa gyda gweithredwr y...
Life Under Lockdown

Amgueddfa am gofnodi “Bywyd Lleol yn ystod y Cyfyngiad ar Symud” 2020 ar gyfer...

Mae prosiect newydd yn cael ei lansio gan Amgueddfa Wrecsam a Gwasanaeth Archif. Bwriad "Bywyd Lleol yn ystod y Cyfyngiadau ar Symud” yw cofnodi ar gyfer y...
Covid 19

Covid-19 (Novel Coronavirus) – nodyn briffio’r cyhoedd 15.5.20

Mae’r nodyn hwn yn darparu diweddariad ar yr wybodaeth a bostiwyd yn y blog hwn ddydd Llun (11.5.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • Agorodd ein canolfannau ailgylchu ...
grants isolated idea

A oes gennych chi syniad i helpu’r rheiny sydd ar eu pen eu hunain...

Mae cynllun cyllid grant poblogaidd yn galw ar bobl i wneud cais am gyllid i helpu pobl sy’n ddiamddiffyn neu sydd ar eu pen eu hunain yn...
Social Services Wrexham

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019-2020 (Drafft ar gyfer ymgynghoriad)

Mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi adroddiad am ei Wasanaethau Cymdeithasol ar ddiwedd bob blwyddyn ariannol. Y nod yw gwerthuso pa mor dda y darparwyd ein...
free childcare

Nodyn atgoffa – gofal plant di-dâl i weithwyr hanfodol

1. Ydych chi’n dal i fynd i’r gwaith? 2. Ydych chi’n cael eich ystyried gan eich cyflogwr fel gweithiwr hanfodol? 3. Oes gennych chi blant oed cyn-ysgol? Os ydych yn...
Ailgylchu Gwastraff

Bydd ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn ailagor ddydd Gwener

Diweddarwyd 20.05.20 Ffoniwch 01978 660796 i drefnu apwyntiad os hoffech chi ddefnyddio safle Brymbo. Ni chaniateir trelars ar safle Brymbo. Bydd canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref Wrecsam yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.2 ° C
13.3 °
13 °
82%
5.7kmh
59%
Fri
19 °
Sat
18 °
Sun
19 °
Mon
19 °
Tue
14 °
- Hysbysebu -