Fyddwch chi’n teithio ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr? Sicrhewch eich bod...

Mae Prif Weinidog Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford wedi nodi cynlluniau ar gyfer Cymru i symud i Lefel Rhybudd 0 ym mis Awst trwy lacio rhai – ond...

Rhestr o Gwaith Chwarae Gwyliau yn eich ardal

Ariennir yr holl brosiectau gwaith chwarae gan gynghorau cymuned lleol. Am fwy o fanylion am brosiectau sy’n cael eu cynnal yn ystod gwyliau ysgol, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i...
Maethu Cymru

Lansiwyd Maethu Cymru i gynyddu’r nifer o rieni maeth yng Nghymru

Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru', wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion ac arbenigedd...
School Uniform

Help ar gael gyda chostau gwisg ysgol a mwy yn 2021

Mae’r Grant Datblygu Disgyblion yn awr ar agor am geisiadau sy’n golygu y gallech gael help gyda chostau gwisg ysgol a mwy. Bydd unrhyw un sy’n gymwys am,...
HMO

Ymgynghoriad Cyhoeddus Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth 2021

Mae ein staff safonau tai yn ymgynghori â budd-ddeiliaid ynglŷn â Chynllun Trwyddedu Ychwanegol newydd ar gyfer Tai Amfeddiannaeth gan fod y cynllun cyfredol yn dod i...
Bus Services

Bydd teithio ar fysiau yng Ngogledd Cymru’n llawer haws diolch i docynnau 1bws

O ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf), bydd 1bws yn lansio, sy’n golygu y bydd un tocyn yn eich caniatáu i deithio ar bob bws ar draws Gogledd Cymru. Unwaith...
Stay Safe

Cadwch yn Ddiogel yr Haf hwn

Bydd nifer ohonom yn prynu eitemau newydd i'w defnyddio yn ystod gwyliau’r haf fel teclynnau gwefru ffonau, sbectols haul a hyd yn oed twymwyr tanddwr i gynhesu...
A483 Rossett to Gresford

Gwaith i’w gwblhau ar Ffyrdd Deuol

Rydym yn bwriadu dechrau ar waith atgyweirio ac amgylcheddol cyffredinol ar rannau o’n rhwydwaith ffyrdd deuol ac mae trigolion a defnyddwyr ffordd Wrecsam yn cael eu rhybuddio...
Children's Services

Bwrdd Gweithredol i gyfarfod yfory (13.07.21) – darganfyddwch beth sydd ar y rhaglen

Bydd ein Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod bore yfory am 10am ac mae ganddynt rhaglen lawn i weithio drwyddi. Bydd y sylw ar wella Gwasanaethau Plant wrth ofyn i...
Activities

Gall plant aros yn egnïol yr haf hwn gyda’r Rhaglen Gweithgareddau’r Haf

Mae ein Tîm Wrecsam Egnïol wedi rhoi dewis gwych o weithgareddau at ei gilydd ar gyfer plant a phobl ifanc o bob oed yn ystod gwyliau’r haf...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
20.4 ° C
22.8 °
17.7 °
64%
3.6kmh
40%
Sul
22 °
Llu
24 °
Maw
16 °
Mer
17 °
Iau
17 °
- Hysbysebu -