Community Inclusion Grant Wrexham video

Peidiwch ȃ cholli allan ar arian hanfodol i grwpiau ar draws Wrecsam

Cymrwch olwg ar y ffilm fer hon am fwy o wybodaeth am ein Grant Cynhwysol Cymunedol Ydych chi’n dymuno sefydlu grŵp newydd i oedolion yn eich cymuned leol? Allech...

Galwr Digroeso wedi’i Ddedfrydu

Fis diwethaf, dyfarnwyd galwr digroeso, a geisiodd gyflawni gwaith diangen ar eiddo cwpl oedrannus am bris o £28,000, yn euog o 3 trosedd dan gyfreithiau Diogelu'r Defnyddiwr...

Dewch i Weld y Cynnyrch Lleol Unigryw yn Siop/Shop Tŷ Pawb

Ydych chi’n pendroni beth i’w gael fel yr anrheg berffaith ar gyfer rhywun neu’n chwilio am rywbeth gwahanol ar gyfer eich cartref? Beth am ddod draw i...
Coffee cup

Dewch i ddysgu dros baned o goffi

Os ydych yn hoffi dysgu ac yfed coffi ar yr un pryd, mae gan Tŷ Pawb y peth i chi. Ddydd Gwener 19 Ebrill o 9:30am tan 11:30am,...

Mae’r Helfa Fawr Wy Pasg yn dechrau yng nghanol y dref yfory (Ebrill 18)

Mae’r Helfa Fawr Wy Pasg yn dechrau yng nghanol y dref yfory (Ebrill 18) rhwng 11am a 2pm. Mae mynediad yn rhad ac am ddim! CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED -...

Ailddatgan ein hymrwymiad i’r Lluoedd Arfog

Gwyddom fod gan Wrecsam gysylltiadau sefydledig â'r lluoedd arfog. Felly mae’n iawn i ni gydnabod y cyswllt hwnnw a gwneud popeth y gallwn i gefnogi ein cymuned lluoedd...

Dim Newidiadau i Gasgliadau Bin dros Gyfnod y Pasg

Mae hi’n ‘fusnes fel arfer’ i’n casglwyr biniau dros gyfnod y Pasg, wrth iddynt weithio ar ddydd Gwener a dydd Llun i sicrhau nad yw'r gwyliau banc...

Ydych chi’n mwynhau moduro oddi ar y ffordd? Darllenwch fwy…

Wrth i’r dyddiau gynhesu a’r nosweithiau ymestyn mae llawer ohonom yn edrych ymlaen at gael bod allan mwy a bod yn brysurach yn gyffredinol. Mae rhai yn mwynhau...

Clwb Ffilmiau y Pasg i’r Teulu Cyfan eu mwynhau

Os ydych yn chwilio am rywbeth hwyliog i’r teulu ei wneud yn ystod gwyliau’r Pasg, yna Tŷ Pawb yw’r lle i chi. CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED - COFRESTRWCH I...

Croeso’n ôl i Alan Johnson

Bydd Gŵyl Geiriau Wrecsam yn estyn croeso cynnes yn ôl i’r cyn-weinidog Alan Johnson, a fydd yn dod i Ganolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyll ddydd Sadwrn 4 Mai...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
10.7 ° C
12.8 °
8.3 °
66%
5.1kmh
20%
Gwe
7 °
Sad
5 °
Sul
11 °
Llu
13 °
Maw
12 °
- Hysbysebu -