Diwrnod Lles Wrecsam – 7 Tachwedd

Fe’ch gwahoddir i fynychu ein “Diwrnod Lles” nesaf a gynhelir yn Tŷ Pawb ddydd Iau, 7 Tachwedd rhwng 11am a 2pm. Mae lles yn fwy na dim ond...
video

FIDEO: Ein cofrestrydd Cymraeg

Mae ein cofrestrwyr yn gwneud gwaith pwysig tu hwnt, ac yn helpu pobl yn ystod cyfnodau prysur o’u bywydau – gan gynnwys gwaith sensitif ar faterion megis...

Canmoliaeth i’r Bws Awtistiaeth

Roedd y bws awtistiaeth yn Wrecsam yn ddiweddar a chafodd y Maer y cyfle i weld sut beth yw byw gydag awtistiaeth. OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD...
Recycling envelopes windows questions

Ydw i’n gallu ailgylchu…? Dyna ofynnoch chi, dyma ein hateb ni!

Yn wir, mae yna lawer i’w gofio mewn perthynas ag ailgylchu. Os ydych chi o bryd i’w gilydd yn edrych ar eitemau ac yn ystyried a ellir...

Gwaith ar y gylchfan yn dechrau ddydd Sul

Hoffwn eich atgoffa bod gwaith i ail-wynebu cylchfan Siopa Border - a elwir yn gylchfan Tesco - yn dechrau ddydd Sul (13 Hydref). Bydd y gylchfan yn cau...

Lansio Ymgyrch REPEAT! Hyfforddiant newydd i helpu gweithwyr gofal i ganfod troseddau yn erbyn...

Yn gynharach heddiw cafodd hyfforddiant diogelu newydd ei lansio sy’n anelu at helpu gweithwyr gofal i ddiogelu pobl ddiamddiffyn rhag troseddau ar stepen y drws a chynlluniau...

Manwerthwyr yn llwyddiannus mewn prawf

Yn ddiweddar bu ein staff Safonau Masnach ynghyd â Heddlu Gogledd Cymru allan gyda thri phlentyn 15 oed ar ymarfer yn Wrecsam i geisio prynu cyllyll. Mae...

Marchnad Arswydus yr Hanner Tymor hwn!

Bydd digwyddiadau brawychus yn digwydd yr hanner tymor hwn yn Marchnad y Cigydd a’r Farchnad Cyffredinol. Ddydd Sadwrn, 26 Hydref, bydd Helfa Bwmpenni ym Marchnad y Cigydd rhwng...

Diwrnod o godi arian wrth i hwyaid fentro i lawr y sleid yn y...

Cymerodd staff ac ymwelwyr y Byd Dŵr, a weithredir gan Freedom Leisure ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ran mewn diwrnod o ddigwyddiadau codi arian ar gyfer...

Mae’r Farchnad Gyfandirol yn dychwelyd i Wrecsam

Bydd y Farchnad Gyfandirol boblogaidd yn dychwelyd i ganol y dref yfory, gallwch ymweld â hi tan ddiwedd y dydd, ddydd Sadwrn. Gallwch ddisgwyl dod o hyd i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12 ° C
13.9 °
10 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
8 °
Mon
8 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -