Siaradwr Cymraeg?

Does dim llawer o bobl mor ffodus â ni'r Cymry sy’n gallu dweud eu bod yn byw mewn gwlad sydd yn meddu ar iaith sydd â chymaint...

Sicrhau safonau ar gyfer tenantiaid preifat yn Wrecsam

Mae landlord preifat sy’n gweithredu yn Wrecsam wedi cael ei erlyn am beidio â chydymffurfio a Hysbysiad Gwella i wneud gwaith trwsio hanfodol a gyflwynwyd iddo gan...

Beth sydd ar y rhaglen y mis hwn?

Mae ein Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ddydd Mawrth ac mae'r rhaglen newydd gael ei chyhoeddi ar-lein felly fe fyddwch yn gwybod beth fydd yn cael ei drafod. Y...

Atgyweirio ac adnewyddu gorsaf fysiau Wrecsam

Bydd gorsaf fysiau Wrecsam yn derbyn gwaith adnewyddu ac atgyweirio hanfodol o bron i £250,000 yn dilyn cymeradwyaeth grant gan Gronfa Rhwydwaith Cludiant Lleol Llywodraeth Cymru. Ymysg...

Uwchraddio Byncws y Waun diolch i Gynllun Mantais Gymunedol

Bydd rhai sy’n ymweld â Byncws y Waun yn cael pleser o'i weld ar ôl gwaith uwchraddio mawr. Mae’r adeilad, a agorodd yn 2000, yn fan gorffwyso poblogaidd...

Datganiad Sefyllfa ynglŷn â Raw Juice

Rydym wedi cymryd y cam anarferol o ddiweddaru’r cyfryngau ar y sefyllfa bresennol o ran y cwmni Raw Juice, sydd ar hyn o bryd yn destun ymchwiliad...

Mae Tŷ Pawb yn gwneud rhywbeth rhyfeddol gydag un o adeiladau mwyaf eiconig Wrecsam

Mae ffatri hanesyddol ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam wedi ysbrydoli arddangosfa newydd yn agor yn Ty Pawb ym mis Chwefror. Efallai y bydd Tŵr Redwither bellach yn rhan o...
Plumber Plumbing Job Vacancy

Ydych chi’n blymwr sy’n chwilio am waith? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Ydych chi’n blymwr cymwys gydag o leiaf blwyddyn o brofiad ar ôl cwblhau eich prentisiaeth? Os felly, efallai yr hoffech daro golwg ar y swydd hon yr ydym...

Rhagor o eira ar ei ffordd

Rydym yn disgwyl rhagor o eira prynhawn yfory, ac mae’n debygol o fod yn “sylweddol” ac yn “peri trafferth”. Bydd yn cyrraedd o ganol y bore, ac mae’n...

Mae Tŷ Pawb eisiau eich bysedd gwyrdd!

Mae Tŷ Pawb yn sefydlu grwp o arddwyr a garddwrwyr brwd i feithrin gardd ben to gymunedol newydd! Beth am ymuno â'n Clwb Garddio a helpu i hau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -