Beth am oleuo Wrecsam y Nadolig hwn

Wrth i ni nesáu at dymor y Nadolig, rydym yn gwahodd pawb i addurno eu cartrefi a chymryd rhan mewn digwyddiad Goleuo Wrecsam ledled y sir i...
library

Newyddion Llyfrgelloedd – Rydyn ni ar agor ar gyfer Archebu a Chasglu!

Oeddech chi'n gwybod bod pob un o'n hadeiladau llyfrgell ar agor ar gyfer gwasanaeth Archebu a Chasglu eto? Gallwch anfon e-bost atom gyda manylion llyfrau yr hoffech...
video

Tlodi, Bwyd a Newyn – sut i dderbyn cymorth neu sut i gynorthwyo

I nifer o bobl ar draws y wlad, ac yma yn Wrecsam, mae’n ymdrech ddyddiol i roi prydau iach, rheolaidd ar y bwrdd. Mae tlodi, diffyg bwyd...
Light up Wrexham

Ydych chi’n bwriadu gwneud ychydig o siopa Nadolig ar-lein eleni? Os felly, darllenwch hwn…

Wrth i ni nesáu at y ras olaf o siopa Nadolig cyn y diwrnod mawr, mae’n debyg mai eich bwriad fydd gwneud llawer o’ch siopa ar-lein. Mae tîm...
Football

Cyngor Wrecsam yn paratoi i ailagor caeau pêl-droed

Yn unol â’r cynlluniau i ailgynnau pêl-droed ar lawr gwlad, bydd caeau pêl-droed Cyngor Wrecsam yn ailagor yn raddol ddydd Gwener 21 Tachwedd. Cafodd yr holl gyfleusterau eu...

Cefnogaeth wych ar gyfer ein gofalwyr maeth yn Wrecsam

 “O’r cyswllt cyntaf rydw i wedi cael cefnogaeth lawn gan y tîm maethu yn Wrecsam.” Alison, Gofalwr Maeth gyda Chyngor Wrecsam   Ydych chi erioed wedi ystyried bod yn...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Nodyn Briffio’r Cyhoedd Covid-19 – A gaf i? A ddylwn i?

Gan fod y cyfnod clo byr bellach wedi dod i ben, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni ystyried beth ddylem ni ei wneud... nid beth y...
Roman Villa

Cyffro yn Yr Orsedd wrth i Fila Rhufeinig gael ei ddarganfod

Mae archeolegwyr o Amgueddfa Wrecsam, Prifysgol Caer ac Archaeological Survey West wedi darganfod fila Rhufeinig ger Yr Orsedd, Wrecsam. Y fila hwn yw’r cyntaf o’i fath i...
green bin

Nodyn atgoffa: Casgliadau gwastraff gardd misol yn ystod y gaeaf

Rydym eisiau atgoffa preswylwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd y bydd casgliadau yn cael eu cynnal yn fisol eto yn ystod mis...
glyndwr

Cydweithio i Gefnogi ein Cymunedau.

Nawr, yn fwy nag erioed mae’n hanfodol ein bod yn cydweithio i gyflawni'r gwaith, a chadw ein cymunedau yn ddiogel. Mae’r timau o fewn y Gwasanaethau Tai...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
11 ° C
11.7 °
10 °
81%
6.7kmh
75%
Tue
11 °
Wed
6 °
Thu
7 °
Fri
6 °
Sat
4 °
- Hysbysebu -