ty arts family club

Er bod Tŷ Pawb ar gau, mae’n dal i gynnal addasiad o’r Clwb Celf i’r Teulu bob bore Sadwrn fel rhan o raglen newydd ‘Celf yn y Cartref’ www.typawb.cymru/celfcartref

Bydd artistiaid y Clwb Celf i’r Teulu yn creu gweithgareddau a fydd ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan a tudalen facebook Tŷ Pawb, bob bore Sadwrn o 10am ymlaen.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Celf yn y Cartref

Fel rhan o brosiect Celf yn y Cartref, bydd Tŷ Pawb yn rhoi agweddau o’i raglen arddangosfeydd ar-lein, ac yn gweithio gydag artistiaid i greu prosiectau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt yn eich cartref. Bydd hyn yn helpu cynulleidfaoedd i deimlo cysylltiad â Tŷ Pawb a gyda’i gilydd, mewn dulliau celfyddydol.

Rydym yn edrych ymlaen at arddangos eich creadigaethau mewn arddangosfa agored yn Nhŷ Pawb yn ddiweddarach eleni.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect Celf yn y Cartref, edrychwch ar y wefan

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19