Mae perchnogion siop goffi arbenigol lleol Andy a Phil Gallanders wedi bod yn gefnogwyr mawr prosiect Tŷ Pawb ac wedi dilyn ei gynnydd o’r dechrau.

Mae’r ddau entrepreneuraidd nawr wedi cyhoeddi y byddant yn symud eu Siop Goffi Stryt Banc i Dŷ Pawb ac yn ei ailenwi yn BL_NK C_NV_S. Bydd y siop newydd yn agor ddydd Llun 2 Mawrth i ddathlu Dydd Llun Pawb gyda gweddill Wrecsam.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Bydd BL_NK C_NV_S yn gweini bwydlen debyg i Bank Street Coffee i ddechrau sy’n adnabyddus am ei ddiodydd poeth ac oer o ansawdd a chacennau wedi eu pobi’n lleol. Roeddent yn dweud: “Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu ystod ehangach o fwyd yn ystod y misoedd nesaf wrth i ni weithio gyda busnesau eraill sy’n agor yn y cwrt bwyd i sicrhau bod yr holl fwyd a gynigir yn Nhŷ Pawb yn amrywiol ac o ansawdd gwirioneddol. Rydym yn falch o ddweud y byddwn yn ymestyn eu hystod o gacennau Simply Bakes anhygoel gan gynnwys mwy o gacennau fegan sy’n profi’n fwy poblogaidd nag erioed. Maent hefyd yn edrych ymlaen at y nifer o ddigwyddiadau cyffrous a drefnwyd eisoes ar gyfer y gofod perfformio ac rydym yn gobeithio trefnu rhai digwyddiadau ein hunain fel ein digwyddiad gyda’r artist Sabrina Benaim a gynhelir yn Un-Deg-Un ddydd Sadwrn 24 Mawrth.”

Gallwch wrando ar eu clip fideo diweddaraf am eu menter yma:

Mae eu cyhoeddiad yn dilyn y newyddion bod dau ŵr busnes adnabyddus arall yng nghanol y dref sef Alex Jones a Sam Regan hefyd yn cefnogi Tŷ pawb drwy agor eu menter eu hunain PlâtBach – fydd yn darparu dewis unigryw o sieciau a ysbrydolwyd gan tapas gyda chynnyrch Cymreig gyda chyfuniad clasurol.

Gallwch ddarllen mwy yma https://newyddion.wrecsam.gov.uk/perchnogion-bwytai-yn-dod-a-bwyd-blasus-i-dy-pawb/

Meddai’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mwy o newyddion ardderchog ac arwydd da ynglŷn â barn busnesau lleol am Tŷ Pawb. Rydym wedi bod yn falch iawn gyda faint o ddiddordeb a ddangoswyd gan fasnachwyr yn y cyfleuster ac rydym yn hyderus y bydd yna ddigon i’w gynnig i ymwelwyr pan fydd y cyfleuster yn agor ar 2 Ebrill gyda’r digwyddiad dathlu “Dydd Llun Pawb” fydd yn ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan fwynhau.”

Gallwch ddarllen mwy am Dydd Llun Pawb yn yma

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.