Mae Tŷ Pawb yn dod a maes chwarae antur i’w oriel ar gyfer ei arddangosfa nesaf;

Bydd GWAITH-CHWARAE yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng oedolion a phlant, ac ar greu cofnod i ddathlu gwaith chwarae radical ers yr 1970au ym meysydd chwarae antur byd-enwog Wrecsam.

Craidd yr arddangosfa fydd tirlun chwarae, a gafodd ei ddylunio a’i godi mewn proses ar y cyd rhwng yr artistiaid, Ludicology, staff Tŷ Pawb, ein Tîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid a meysydd chwarae antur Wrecsam.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

O fewn y tirlun chwarae bydd gwaith comisiwn newydd gan Morag Colquhoun, sydd wedi creu tecstilau yn arbennig ar gyfer ‘darnau chwarae’ rhyngweithiol.

Bydd gweithiau celf ceirt gwthio ymarferol a gynlluniwyd gan Gareth Griffith wedi eu cynnwys hefyd. Mae’r ceirt wedi eu creu gan blant a staff o brosiectau gwaith chwarae Wrecsam.

Yn ogystal, bydd The Voice of Children, ffilm gan gydweithredfa Assemble sydd wedi ennill Gwobr Turner yn cael ei arddangos yn yr oriel. Anogir Ymwelwyr i chwarae a rhyngweithio gyda’r arddangosfa, lle bydd Gweithwyr Chwarae wrth law i oruchwylio.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Gall bob un ohonom ddeall yr angen i chwarae. Bydd y gwaith gwych sy’n mynd yn ei flaen yn Wrecsam i gynnig darpariaeth chwarae i’n plant yn dod â balchder aruthrol i’r rhanbarth.”

Mae busnesau bellach yn cael eu gwahodd i fynegi diddordeb mewn noddi’r arddangosfa er mwyn helpu i hwyluso sesiynau ymgysylltu o fewn yr arddangosfa ei hun a chynhadledd tua diwedd yr arddangosfa.

Bydd logo(au)’r cwmni neu’r cwmnïau llwyddiannus yn cael eu cynnwys ar ddeunyddiau hyrwyddo gan gynnwys testunau ar waliau’r oriel a thaflenni wedi’u hargraffu. Bydd y cwmni/cwmnïau yn cael eu cydnabod ar bob post ar y cyfryngau cymdeithasol mewn perthynas â’r arddangosfa, gan gynnwys datganiad penodol i’r wasg i gyhoeddi’r nawdd unwaith y bydd wedi’i gadarnhau. Bydd gwahoddiadau VIP i agoriad a chynhadledd yr arddangosfa, gyda chynrychiolwyr yn cael eu cynnwys mewn unrhyw luniau’r wasg hefyd yn ffurfio rhan o’r pecyn nawdd.

Os ydych am gofrestru eich diddordeb yn y pecyn nawdd neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 01978 292140 neu e-bostiwch jo.marsh@wrexham.gov.uk erbyn dydd Gwener, Gorffennaf 19.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN!DOES DIM OTS GEN