Yr wythnos hon, cawsom sgwrs gyda ‘Chwarae’ y Corrach – a ddaeth heibio i adrodd ei hanes am ei waith diweddar ar galendr adfent.

Mae’n gobeithio ein hysbrydoli a’n cynnwys ni mewn gwaith creu a chrefftau y Nadolig hwn.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Cwestiwn: Helo Chwarae, croeso i Neuadd y Dref. Dyna enw diddorol sydd gen ti ynte?

Ateb: Ia, mae llawer yn dweud hynny. Wade neu Mac oedd yr enwau eraill y bu fy rhieni bron â rhoi i mi.

C: A beth am ddweud wrthyn ni am y calendr adfent rwyt ti wedi bod yn gweithio arno?

A: Iawn.

C:  ..?

A: …Wel, fel y gallwch chi weld, rwy’n gorrach ac rydym ni wrth ein bodd gyda’r Nadolig. Rwyf wedi bod mewn amrywiol lefydd o gwmpas Wrecsam gyda fy nghriw, ac maen nhw wedi bod yn tynnu llawer o luniau ohona i’n cymryd rhan mewn gemau a gweithgareddau Nadoligaidd.   Mae’r gemau a’r gweithgareddau i gyd naill ai am ddim neu’n rhad. Eisiau rhannu ychydig o fy syniadau oeddwn i wir.

C: Felly lle wyt ti wedi bod a beth wyt ti wedi bod yn ei wneud?

A: Wel dydw i ddim eisiau dweud gormod ond bydd llawer o syniadau ar gyfer gweithgareddau y gall bobl eu copïo neu eu haddasu. Byddwn yn uwchlwytho un llun y dydd ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Wrecsam, yr holl ffordd at Noswyl Nadolig. Math o galendr adfent.

C: Mae hynny’n wych, rwy’n edrych ymlaen. Rwy’n gwybod bod dy amser yn brin, felly beth am ychydig o gwestiynau bach cyflym?

A: I ffwrdd â ti

C: Hoff fwyd Nadolig?

A: Ysgewyll. Dim rhai ffansi. Mewn powlen gyda dŵr berw. A dyna ni

C: Hoff ffilmiau Nadoligaidd?

A: The Grinch, Elf a Die Hard.

C: Ydi Die Hard braidd yn henaidd i ti?

A: Rwy’n 827 oed!

C: A reit. Beth ydy dy gyfrinach?

A: Gwely cynnar ar Noswyl Nadolig, fel corrach da.

C: Ac yn olaf, beth wyt ti’n ei feddwl o feddiant y clwb pêl-droed?

A: Gwych iawn ar gyfer y clwb a’r dref. Fel cefnogwr Wrecsam, dydw i heb stopio gwenu. Mae’r gofodwr o Ganada, Chris Hadfield, yn gefnogwr rŵan hyd yn oed.  Mae’n debyg ei fod wedi gweld ein llifoleuadau enfawr o’r gofod!🚀

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Gallwch ddilyn ‘Chwarae’ y Corrach bob dydd ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

Twitter Cymraeg: @cbswrecsam

Twitter Saesneg: @wrexhamcbc

Facebook Cymraeg: https://www.facebook.com/cyngorwrecsam

Facebook Saesneg: https://www.facebook.com/wrexhamcouncil

Lawrlwythwch yr ap GIG