Bwriad cynllun y Waled Oren, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ydi helpu pobl, yn enwedig pobl sydd ag awtistiaeth, i ymdopi â chludiant cyhoeddus.

Mae’r waled yn becyn cyfathrebu ar gyfer pobl sy’n ei chael hi’n anodd cyfathrebu eu hanghenion i staff.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Mae’r Waled Oren yn cynnwys pocedi plastig i ddal geiriau a lluniau a fydd yn helpu pobl gyfathrebu eu hanghenion i staff cludiant cyhoeddus.

Bydd staff gwasanaethau cludiant cyhoeddus ar draws Cymru yn adnabod y waled ac yn gwybod sut i ddarparu’r cymorth priodol.

Os hoffech chi gael waled, neu fwy o wybodaeth, ewch draw i Galw Wrecsam.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU