Some wellbeing tips for an unusual time

Os ydych chi’n byw gyda, neu’n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd meddwl, mae cymorth ar gael gan lyfrgelloedd Wrecsam.

Mae Reading Well ar gyfer Iechyd Meddwl yn gasgliad o lyfrau sy’n canolbwyntio ar wybodaeth i’ch cefnogi os ydych chi’n dioddef o gyflwr iechyd meddwl cyffredin ac eisiau ei reoli, neu os ydych chi’n profi teimladau neu brofiadau anodd.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22


Dewiswyd y llyfrau gan weithwyr iechyd proffesiynol a phobl sy’n byw gyda’r cyflyrau sy’n cael eu trafod.

Weithiau, mae’r llyfrau’n cael eu hargymell gan weithwyr iechyd proffesiynol, neu mae modd i chi fynd i’ch llyfrgell leol i fenthyg llyfr am ddim.

Mae rhagor o wybodaeth am y casgliad hwn a theitlau llyfrau defnyddiol ar wefan Reading Well.

Mae’r casgliad arbennig hwn ar gael o lyfrgelloedd Wrecsam, Brynteg a Rhos.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN