Bydd darnau arian o Gasgliad Bronington, casgliad o’r bymthegfed ganrif a gafodd ei ddarganfod yn ddiweddar, yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd y darnau arian yn cael eu harddangos mewn lleoliadau amrywiol yn ardal Maelor gan roi’r cyfle i bobl leol weld eu treftadaeth eu hunain.

Cafodd 52 darn arian a modrwy saffir brydferth hynod o brin eu darganfod gan ddarganfyddwyr metel ger Is-coed rhwng 2012-2017. Roedd y casgliad wedi ei osod yn fwriadol yn y ddaear tua 1465 ac mae’n cynnwys darnau arian yn dyddio o deyrnasiad Edward I i Edward IV.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

  • 20 Tachwedd 2017 – Canolfan Enfys Llannerch Banna 10am – 2.30pm
  • 23 Tachwedd 2017 – Canolfan Dreftadaeth yr Eglwys Wen 3pm – 8pm
  • 27 Tachwedd 2017 – Ysgol Bronington 2pm – 4pm

Mae’r daith yn rhan o brosiect ‘Yn gudd yn y Gororau’ Amgueddfa Wrecsam ac mae wedi ei hariannu gan brosiect Hel Trysor: Hel Straeon Cronfa Dreftadaeth y Loteri mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.