Ydych chi’n pendroni beth i’w gael fel yr anrheg berffaith ar gyfer rhywun neu’n chwilio am rywbeth gwahanol ar gyfer eich cartref? Beth am ddod draw i siop Tŷ Pawb?

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Mae Siop/Shop yn siop oriel unigryw sy’n gwerthu dewis amrywiol o gynnyrch cyfoes gan wneuthurwyr ac artistiaid annibynnol. Mae’r cynnyrch unigryw ar gael yn amrywio o emwaith hardd gan Angela Evans o Ogledd Cymru a’r gwneuthurwr gemwaith lleol o Wrecsam, Sam Belsham, i decstilau a dylunio, cynnyrch i’r cartref, ynghyd â dewis eclectig o gardiau cyfarch, cylchgronau a llyfrau.

Mae Siop/Shop hefyd yn meithrin artistiaid newydd drwy ein Cynllun Mentora ac yn hyrwyddo ymarferwyr sefydledig o Gymru a thu hwnt. Mae rhai enwau o’r gorffennol sydd wedi elwa o’r cynllun yn cynnwys Sara Lois, Sondergard, Ark, Jennie Jackson, Tatty Devine, Jenny Murray, Melin Tregwynt ac Angie Lewin.

“Ategu at yr hyn mae Tŷ Pawb yn ei gynnig”

Ers iddo agor, mae’r Siop/Shop wedi comisiynu chwe artist i ddathlu Wrecsam, gan gynnwys lansio Tŷ Pawb dros 12 mis yn ôl. Maent hefyd yn trefnu cyfleoedd i gyfarfod â’r artistiaid eu hunain mewn digwyddiadau “cyfarfod y gwneuthurwyr” sy’n cyd-fynd â’r arddangosfeydd.

Mae Siop//Shop yn “ategu at yr hyn mae Tŷ Pawb yn ei gynnig ac esiampl ardderchog o hyn yw’r golau Hippodrome a gafodd ei symud i Arcêd y De ar ôl cael ei adfer. Cyn hynny, roedd yn rhan ganolog o’r hen Theatr Hippodrome, ac fe gafodd ei achub gan grŵp Hanes Wrecsam.

Gweithiodd y dylunydd Tim Denton drwy’r Prosiect ‘Designer Maker’ – cydweithrediad rhwng Tŷ Pawb a CAIS drwy Cyfle Cymru sy’n mentora ac yn rhoi profiad o weithio ar gyfer pobl gyda phrofiad o gamddefnyddio sylweddau a chyflyrau iechyd meddwl – i wneud fersiwn pwrpasol o’r lamp gan ddefnyddio dyluniad Sgandinafaidd cyfoes a thechnegau plygu â stêm. Mae’r lampau yn hynod o boblogaidd ac mae rhestr aros amdanynt tra bod mwy yn cael eu cynhyrchu!

Mae mwy o wybodaeth am y Lamp Hippodrome yn yr erthygl isod:

Glamour of Hippodrome light comes to Tŷ Pawb

Mae’r staff yn Nhŷ Pawb yn dweud:

“Mae Siop//Shop yn rhoi cyfle i fenter gymdeithasol ddod yn fyw”.

Mae staff yn Siop/Shop hefyd yn dweud bod cwsmeriaid diddorol yn ymweld â’r siop,

Mae staff siop Tŷ Pawb yn croesawu unrhyw un i ddod i weld y siop a’r cynnyrch unigryw sydd ar gael i’r cyhoedd.

Oriau Agor
Dydd Llun – Dydd Sadwrn 09:00-17:30
Dydd Sul/Gwyliau Banc 10:00-16:00

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB