Coffee cup

Os ydych yn hoffi dysgu ac yfed coffi ar yr un pryd, mae gan Tŷ Pawb y peth i chi.

Ddydd Gwener 19 Ebrill o 9:30am tan 11:30am, bydd Tŷ Pawb yn cynnal Coffi a Chrefft – digwyddiad poblogaidd sydd wedi cael ei fwynhau gan lawer yn ddiweddar.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Yn y digwyddiad y mis yma cewch gyfle i ddysgu sut i beintio ar jariau gwydr dal canhwyllau… a mwynhau taith o amgylch yr oriel gelf i weld pa ddeunyddiau sy’n cael eu defnyddio yn yr arddangosfeydd presennol.

Mae’r digwyddiad yn costio £2 y pen yn unig ac yn cynnwys diod poeth i chi ei fwynhau.

Os yw hyn yn swnio’n ddifyr i chi, dewch draw i ddysgu dros baned o goffi.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch Tŷ Pawb.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb.

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB