Ydych chi’n dymuno cael gafael ar fargen neu werthu eich eitemau diangen eich hun?

Dewch draw i Sêl top fwrdd Tŷ Pawb!

Os nad ydych chi erioed wedi bod i Sêl top fwrdd o’r blaen, meddyliwch amdano fel gwerthu cist car dan do!

Gall unrhyw un sy’n dymuno gwerthu eitemau ar y diwrnod gysylltu â chi i archebu bwrdd (mawr neu fach) lle gallwch chi werthu’ch eitemau.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Diwrnod llawn o weithgareddau

I siopwyr, mae hyn yn golygu y gallai fod pob math o eitemau ar werth,
felly beth am ddod a chael golwg?

Mae gennym hefyd gerddoriaeth fyw wedi’i lunio ar gyfer y prynhawn a bydd lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd.

Bydd y Maes Parcio ar agor yn llawn ar gyfer y digwyddiad.

Meddai Prif Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Mark Pritchard: “Mae’r Sêl top fwrdd yn addo bod yn ddiwrnod prysur arall yn Nhŷ Pawb. I lawer o bobl, mae penwythnosau yn amser delfrydol i fynd allan, felly rwyf wrth fy modd ein bod yn cynnig diwrnod llawn o weithgareddau. Bydd cerddoriaeth fyw yn dilyn y Siopa Tabl a bydd ein Marchnadoedd a’n Llys Bwyd ar agor felly rwy’n gobeithio y bydd yn ddigwyddiad pleserus iawn. ”

Beth sydd angen i chi wybod

  • Cynhelir y Sêl top fwrdd ar ddydd Sul 13 Mai.
  • Dylai’r gwerthwr gyrraedd 8.00am i sefydlu.
  • Bydd y gwerthiant ei hun yn dechrau 9.00am.
  • Os hoffech chi ddod a gwerthu eitemau, gallwch archebu bwrdd mawr am £10, neu fwrdd bach am £5.

I archebu bwrdd neu i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292093.

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI