Mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mae (Freedom Leisure) yn asesu os oes galw am wersi nofio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhowch wybod i ni!

Cwblhewch ein harolwg byr yma.

Efallai bydd gennych hefyd ddiddordeb mewn cwblhau ein hymgynghoriad iaith Gymraeg blynyddol.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae’r Cyngor yn cynnal yr ymgynghoriad hwn er mwyn deall profiadau siaradwyr Cymraeg lleol wrth ddefnyddio gwasanaethau’r cyngor yn y Gymraeg a sut y defnyddir y Gymraeg yn ddyddiol.

Rydym eisiau casglu gwybodaeth a barn dysgwyr a disgyblion Cymraeg yn ein hysgolion Cymraeg i gael darlun ehangach o sut y defnyddir yr iaith yn Wrecsam.  Byddwn yn cynnal yr ymgynghoriad hwn eto yn 2021 a 2022 i gymharu’r canfyddiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Fe hoffwn annog pob siaradwr Cymraeg i gymryd rhan a llenwi’r arolwg hwn. Mae’r rhain yn amseroedd cyffrous iawn i’r Gymraeg ac mae’n hanfodol ein bod yn gwneud y cyfan y gallwn ni i’w datblygu ymhellach.”

Cwblhewch ein harolwg byr yma.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN