Mae’r Lleoliad yn y Parc yn adnodd gwych mewn 400 acer o goetir ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun a chynhelir ffair sborion yno ar ddydd Sadwrn, 15 Chwefror.

Mae’n gyfle i gael gwared â’ch pethau di-angen neu ddod o hyd i fargen!

Mae byrddau yn £5 yr un ac mae ar agor o 11am – 3pm.

href=”https://public.govdelivery.com/accounts/UKWCBC_CY/subscriber/new” target=”new” >COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mynediad am ddim i bawb.

Bydd lluniaeth blasus ar gael yn Caffi Cyfle ac mae hefyd yn gyfle i weld y golygfeydd hardd a chael awyr iach yn ein parc gwledig.

“Mae’r Lleoliad yn y Parc a Caffi Cyfle yn cael eu rheoli gan Groundwork Gogledd Cymru”

Eu nod yw cefnogi bywydau unigolion o bob gallu trwy’r caffi ble rydym yn cynnal rhaglen waith a gwirfoddoli mewnol.

Trwy ymweld â’r Lleoliad yn y Parc byddwch yn cefnogi amcanion elusennol a chymdeithasol y cynllun a ellir eu cynnwys yng nghyfraniad cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol eich cwmni.

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad neu i wneud ymholiadau ynglŷn â llogi’r lleoliad ffoniwch 01978 269564 neu e-bostiwch venueinthepark@groundworknorthwales.org.uk

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Gallwch ganfod mwy am y Lleoliad yn y Parc yma .

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN