Wrexham pupils are singing stars at Manchester Arena concerts

Daeth disgyblion o ddwy ysgol yn Wrecsam yn sêr canu wrth gymryd rhan yng nghyngherddau ‘Young Voices’ yn Arena Manceinion mis diwethaf.

Bu disgyblion o Ysgol Deiniol yn canu mewn cyngerdd ar 29 Ionawr ac roedd Ysgol Acrefair yn rhan o’r cyngerdd y diwrnod canlynol ar 30 Ionawr.

Mae cyngherddau ‘Young Voices’ wedi cael eu cynnal am dros 20 mlynedd gydag ysgolion ar draws y DU yn cymryd rhan. Mae’r cyngherddau’n cael eu harwain gan gantorion enwog, felly mae’r plant yn cael canu mewn lleoliad anhygoel, yn ogystal â gwneud hynny gydag enwogion.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Dyma’r cyngherddau côr plant mwyaf yn y byd gyda rhwng 5,000-8,000 o blant yn cymryd rhan ymhob cyngerdd!

Dywedodd Kevin Baugh, Pennaeth Ysgol Deiniol: “Rydym wedi bod yn mynd i ‘Young Voices’ ers pedair blynedd bellach, ac mae’r plant wrth eu boddau’n perfformio o flaen miloedd o bobl mewn lleoliad mawreddog. Mae ein côr ysgol yn enwog yn yr ardal am berfformio o flaen preswylwyr mewn cartrefi nyrsio yn ystod cyfnod y Nadolig, yn ein eglwys leol ac hefyd er mwyn casglu arian ar gyfer Hosbis Tŷ’r Eos.”

Dywedodd Rebecca Turner, Pennaeth Ysgol Acrefair: “Dyma ein tro cyntaf yn ‘Young Voices’. Cafodd y plant a’r staff amser gwych yn canu ynghyd â 7,000 o blant, cerddorion, cantorion a dawnswyr proffesiynol.”

Bu’r plant yn ymarfer canu a symudiadau dawnsio am nifer o wythnosau gyda’u hathrawes Mrs Martin, ac roeddent yn falch iawn o’u perfformiad.

Dywedodd Lili-Beth o Flwyddyn 5 yn Ysgol Acrefair: “Roedd yn anhygoel; doeddwn i methu credu ein bod ni yno!”

Un o’r wynebau enwog cafodd y plant gyfle i ganu ag o, oedd Tony Hadley, prif ganwr y grŵp Spandau Ballet, ac fe drydarodd i ddweud ei fod wedi mwynhau’r cyngherddau.

Ategodd Mr Baugh: “Rwy’n falch iawn o Mrs Manuel a Mrs Guy a chôr ein hysgol, ond hefyd yn hapus dros y plant a gafodd gyfle gwych i berfformio o flaen cymaint o bobl.”

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN