Common Purpose

Os ydych chi’n hoff o uchder, efallai yr hoffech ddringo 135 o droedfeddi i ben Eglwys San Silyn – un o Saith o Ryfeddodau Cymru.

Os ewch, cewch fwynhau golygfeydd panoramig godidog o Wrecsam a thu hwnt i Fryniau’r Berwyn, Glannau Mersi a Gwastadoedd Swydd Gaer.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Rhaid i chi fod yn ddigon ffit i ddringo a dod i lawr.

Mae ffi o £5 y person yn daladwy i’r tywysydd wrth gyrraedd yr Eglwys.

  • Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022 11 am a hanner dydd
  • Dydd Sadwrn 13 Awst 2022 11 am a hanner dydd
  • Dydd Sadwrn 10 Medi 2022 11 am a hanner dydd

Mae’r ddringfa wedi’i gyfyngu i uchafswm o 20 o bobl ac mae llefydd ar gael ar sail cyntaf i’r felin.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH