Cynhaliwyd Seremoni Gysegru arbennig iawn ym Mynwent Plas Acton yn ddiweddar.

Gosodwyd Carreg Goffa yn y rhan o’r fynwent ar gyfer Babanod, i nodi man arbennig i rieni sydd yn galaru am eu babanod.

Siaradodd Jane Marshall, Caplan Ysbyty Maelor yn y Seremoni Gysegru, lle’r oedd rhieni a’r Cynghorydd David Griffiths y cynghorydd lleol yn bresennol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Dyma’r ysgrifen ar y Garreg::

“I’n holl fabanod
A garwyd mor annwyl
Na chawsom eu hadnabod yn hir”

Rhoddwyd y garreg gan Gyfarwyddwyr Angladdau Peter Morris o’r Wyddgrug, ac fe’i gwnaed gan Morris Granite o Ddinbych.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Fe hoffwn ddiolch i Gyfarwyddwyr Angladdau Peter Morris am eu rhodd caredig iawn ac ystyriol. Mae’r rhan hon o’r fynwent wedi’i chadw ar gyfer babanod a phlant bach, ac mae’n bwysig iawn bod gan eu rheini a theulu fan arbennig i ddod i gofio eu rhai bach”.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU