A5

Cynhaliwyd gwaith ail-orchuddio hanfodol ar y Ffordd Ruthun (Gorllewin) A525 yn ymyl Coedpoeth (rhwng Ffordd Linc Brymbo a Ffordd Rhos Bers)

Ddylai modurwyr sy’n arfer defnyddio’r ffordd i adael ddigon o amser, oherwydd disgwylir oediad.

Bydd oleuadau traffig yn rheoli’r ffordd.

Bydd y gwaith yn ddechrau ar ddydd Llun, Hydref 1, a bydd yn cymryd 6 wythnos i’w gwblhau.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION