Darganfod 2022

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Darganfod yn dychwelyd i Wrecsam yr Haf hwn!

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant digwyddiad hynod boblogaidd 2021, Bydd y Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! a Tŷ Pawb yn dod at ei gilydd unwaith eto i ddod â strafagansa wyddonol o weithgareddau gwyllt a hyfryd i deuluoedd, arddangosiadau a pherfformiadau rhyngweithiol i chi.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Bydd y rhaglen 2 ddiwrnod llawn dop yn cynnwys robotiaid, swigod, llysnafedd, gwneud paent, ynghyd â dychweliad Sioe Cwstard Ffrwydro!

Digwyddiad haf allweddol ar gyfer canol tref Wrecsam

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol y Celfyddydau a Tŷ Pawb, “Roedd y digwyddiad llynedd yn llwyddiannus iawn ac yn brofiad gwych gyda nifer o deuluoedd yn ymweld ac yn mwynhau’r ddau leoliad. Rydym yn falch iawn o barhau gyda’r bartneriaeth eleni a byddwn yn dod â’r rhaglen o ddigwyddiadau i chi yn fuan.”

Dywedodd Dawn Pavey, Swyddog Prosiect yn Xplore!: “Mae Darganfod yn rhywbeth rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen ato drwy’r flwyddyn.

“Mae mor bwysig i Wrecsam gael y digwyddiadau allweddol hyn sy’n amlygu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, celf a mathemateg. Mae cael eich lleoli ar draws y ffordd o Tŷ Pawb yn gwneud partneriaethau fel hyn yn bwysig iawn. Mae gan yr ŵyl eleni ddewis gwych o weithgareddau sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau ac ni allwn aros i bobl ddarganfod mwy!”

Bydd Darganfod 2022 yn cael ei gynnal yn Tŷ Pawb a Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! ar ddydd Sadwrn 6ed a dydd Sul 7fed Awst.

Byddwn yn cyhoeddi’r rhestr lawn o weithgareddau yn fuan iawn.

Tocynnau ar werth nawr! Archebwch nawr i warantu eich lle.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH