Beth yw’r cysylltiad rhwng Kate Winslet, Danny Dyer, Daniel Radcliffe a Paul Merton?

Mae pob un ohonynt wedi darganfod eu hanes teulu ar y rhaglen deledu boblogaidd, Who Do You Think Are?

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Os hoffech chi ddilyn yn olion eu traed a gwybod mwy am hanes eich teulu, beth am ymweld â Llyfrgell Brynteg ar 20 Medi, 2.15-3.30pm, i gael gwers hanes teulu AM DDIM.

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar greu archif deuluol, yr adnoddau sydd ar gael ar-lein gan gynnwys sut i chwilio yn defnyddio Ancestry, a beth sydd ar gael i gynorthwyo â gwaith ymchwil i’ch teulu yn ystafell chwilio’r Archifdy.

Ffoniwch 01978 759523 i archebu eich lle.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN