Rydym ar hyn o bryd yn ceisio recriwtio rheolwr prosiect a swyddog amgueddfa bêl-droed.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Bydd y rheolwr prosiect yn aelod o dîm Amgueddfa Wrecsam ac yn rheoli ailddatblygiad yr amgueddfa, i gynnwys Amgueddfa Bêl-droed Cymru.

Gallwch ofyn am fwy o fanylion am y rôl YMA.

Mae’n rhaid i’r Swyddog Amgueddfa Bêl-droed fod yn weithiwr proffesiynol sydd â phrofiad o amgueddfeydd neu dreftadaeth a dealltwriaeth ragorol o bêl-droed, yng Nghymru os yn bosibl.

Gallwch ofyn am fwy o fanylion am y rôl yma.

Bydd yn rhaid i chi fod yn sydyn gan y bydd y chwiban yn cael ei chwythu ar ddyddiadau cau’r ddwy swydd sef 03.01.2021 ar gyfer swydd y rheolwr prosiect a 20.12.2020 ar gyfer swydd y Swyddog Amgueddfa Bêl-droed.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.
Lawrlwythwch yr ap GIG