Gwyn Evans

Erthyl gwadd – Freedom Leisure

Ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf, bydd Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans yn agor ei drysau ar gyfer diwrnod agored am ddim sy’n addo bod yn hwyl i’r teulu i gyd. Bydd dosbarthiadau ffitrwydd am ddim drwy gydol y dydd gan gynnwys Zumbathon am ddwy awr i oedolion a phlant gymryd rhan ynddo.

Bydd sesiwn nofio am ddim i’r teulu rhwng 2pm a 3pm ac yn dilyn hynny sesiwn hwyl ag offer gwynt yn y pwll rhwng 3pm a 4pm i blant 8-12 oed, wnewch chi rasio at y linell derfyn!? Os nad yw hynny’n apelio atoch yna bydd pe-droed gwynt a dartiau gwynt yn y neuadd chwaraeon.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

 

Yn ogystal â hyn, bydd Gwyn Evans yn lansio aelodaeth gymunedol a fydd yn galluogi preswylwyr lleol i ddefnyddio’r cyfleusterau am bris gostyngedig iawn.

Dywedodd Richard Milne, Rheolwr Ardal Freedom Leisure yn Wrecsam: “Wrth lansio aelodaeth gymunedol Gwyn Evans, rydym am ddenu rhagor o bobl leol i ddyfod yn actif. Mae Canolfan Gwyn Evans yn un ffantastig yng nghalon y gymuned. Canolfan i’r bobl ydyw, gyda llawer i’w gynnig i bob oed. Rydym yn falch o fod yn lansio ein haelodaeth gymunedol ar gyfer canolfan hamdden gymunedol.”

Mae Freedom Leisure yn Wrecsam yn gweithredu Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac ni all aros i weld y gymuned yn cael hwyl a mwynhau’r ganolfan hamdden ffantastig yn Gwersyllt.

Am ragor o wybodaeth ac amserlen lawn am y diwrnod agored ffoniwch 01978 269540 neu ymweld â https://www.facebook.com/GwynEvansLAC

Gwyn Evans