St David's Day Wrexham

Gyda chymorth Menter Iaith Fflint a Wrecsam bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ddydd Iau, 1 Mawrth.

Yn ogystal â’r orymdaith flynyddol, ddydd Sadwrn 3 Mawrth, mi fydd yna hefyd garnifal llawn hwyl.

Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd yr orymdaith flynyddol yn cynnwys cannoedd o ddisgyblion cynradd, bandiau pres a sefydliadau amrywiol.

Bydd yr orymdaith yn ymgynnull y tu allan i Neuadd y Dref am 12.45yp ac yn cychwyn yn brydlon am 1pm dan arweiniad Band Cambria.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Bydd pawb yn gorymdeithio drwy’r dref ac yn ôl i Sgwâr y Frenhines, lle bydd disgyblion ysgolion lleol yn perfformio a phawb yn ymuno i gyd-ganu Calon Lân a’r anthem genedlaethol dan gyfeiliant Band Pres Hŷn Sir Wrecsam. Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni ar hyd y ffordd.

“Croeso cynnes i bawb”

Meddai Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam: “Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb cymryd rhan yn yr orymdaith gysylltu â ni, yn unigolion, ysgol, cymdeithas neu glwb ieuenctid lleol.”

Meddai’r Cyng. John Pritchard, Maer Wrecsam: “Mae gorymdaith flynyddol Dydd Gŵyl Dewi yn ddigwyddiad poblogaidd iawn yn Wrecsam ac ni fydd y dathliadau eleni yn eithriad.

“Hoffaf ddiolch i Fenter Iaith a swyddogion Cyngor Wrecsam am drefnu’r digwyddiad hwn, a hoffaf estyn croeso cynnes iawn i bawb sy’n dymuno cymryd rhan.”

Wrth ddynesu at y digwyddiad, mi fydd yna hefyd gystadleuaeth ffenestr orau ac anogir busnesau i addurno eu ffenestri i gyd-fynd â thema Dydd Gŵyl Dewi. Bydd y busnes gyda’r ffenestr orau yn ennill tlws.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr orymdaith neu’r gystadleuaeth ffenestr orau, cysylltwch â Gwen Smith, Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar 01352 744040 neu gwen@menterfflintwrecsam.cymru.

Mwy o hwyl ar 3 Mawrth

Mi fydd yna fwy o hwyl a gemau ar Sgwâr y Frenhines ddydd Sadwrn, 3 Mawrth, o 10am tan 4pm.

Gwahoddir teuluoedd ac ymwelwyr i ddod draw ac ymuno â’r hwyl, sy’n cynnwys adloniant gan y cyfansoddwyr a’r cantorion Danielle Lewis a Meilir Tomos, a Chôr Daw (côr o ddysgwyr Cymraeg).

Mi fydd yna hefyd sioe Pwnsh a Jwdi ddwyieithog, swynwyr dwyieithog, arddangosfeydd coginio gyda’r enwog Dai Chef a gweithgareddau celf a chrefft a pheintio wynebau am ddim.

Ar ben hynny, bydd amrywiaeth o stondinau, gan gynnwys King Street Coffee, Oriel Wrecsam, Bragdy Llangollen, Cowbois a llawer, llawer mwy.

Meddai Stephen Jones, Cydlynydd y Gymraeg, Cyngor Wrecsam: “Mae gorymdaith flynyddol Dydd Gŵyl Dewi wastad yn denu cannoedd o bobl i ddathlu popeth Cymreig, ond eleni mae arnom ni eisiau gwneud i’r dathliadau bara’n hirach a chynnal diwrnod llawn hwyl ar y dydd Sadwrn. Mae’r digwyddiad dydd Sadwrn yn mynd i fod yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan.

“Bydd yn gyfle gwych i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg a chlywed canu Cymraeg a’r Gymraeg yn cael ei siarad yng nghanol Wrecsam.”

Mae’r dathliadau hyn yn rhan o sawl digwyddiad amrywiol sy’n cael ei gynnal ar hyd a lled Cymru i ddathlu ein nawddsant, felly cofiwch ddefnyddio’r hashnod #DewiWrecsam ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu lluniau ac i ddilyn y digwyddiad drwy gydol y dydd.

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT