Toilet

Pa unai ydym ni mewn parc gwledig, yng nghanol y ddinas neu yn un o’n pentrefi, mae’n rhaid i bawb ohonom fynd i’r lle chwech o dro i dro a defnyddio toiled cyhoeddus.

Er mwyn darganfod beth mae pobl yn ei feddwl ohonynt, rydym ni’n adolygu ein strategaeth toiledau cyhoeddus ac mae croeso i chi leisio eich barn am y sefyllfa bresennol ar draws y fwrdeistref sirol.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn eich barn am faterion megis hylendid, cyfleusterau newid, maint y toiledau cyhoeddus, oriau agor, hygyrchedd, safon a faint y byddech chi’n fodlon ei dalu i’w defnyddio nhw.

Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng 21 Tachwedd 2022 a 9 Ionawr 2023.

Mae’r arolwg ar gael ar-lein yma.

Mae arolygon papur hefyd ar gael yn llyfrgelloedd y fwrdeistref yn ogystal ag yn:

  • Galw Wrecsam
  • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam/Shopmobility
  • Neuadd y Dref
  • Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr
  • Yr Hwb Lles

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI