Bydd siopwyr yn gallu tretio eu hunain yn Nhŷ Pawb, diolch i siop newydd sbon sydd wedi agor ei drysau bellach!

Cafodd Gallery 01 ei ddatgelu’n swyddogol i’r cyhoedd gan Faer Wrecsam, y Cyng Andy Williams, mewn agoriad mawreddog ddydd Gwener.

Mae’r siop newydd, sy’n seiliedig yn arcêd y de yn Nhŷ Pawb, yn arbenigo mewn brandiau mawr ar gyfer dillad achlysurol, gemwaith, esgidiau, persawr ac anrhegion, yn ogystal â chynnyrch bath a chorff.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Siop newydd ac unigryw i Wrecsam

Dywedodd Ashley Vaughan-Pearson, Rheolwr Gallery 01: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i ddiogelu un o’r unedau siop yn Nhŷ Pawb. Mae cyflwr presennol y cynnig siopa yn Wrecsam yn gwneud lle ar gyfer siopau fel ni i baratoi’r ffordd ar gyfer rhagor o siopau annibynnol a all gyflwyno rhywbeth newydd ac unigryw i Wrecsam.

“Nid yw pawb am brynu dillad ar-lein heddiw. Maen nhw am allu gweld, teimlo a rhoi cynnig ar yr eitemau a gallu siarad wyneb i wyneb gyda’r staff sy’n gweithio yno.

“Rwyf hefyd wrth fy modd bod fy chwaer, Lea, wedi gallu ymuno â ni ar gyfer yr agoriad. Mae hi’n gweithio fel parafeddyg Ymateb Cyntaf HART (Tîm Ymateb Ardal Beryglus) ym Manceinion ac enillodd wobr Merch y Flwyddyn yn 2017 am fod yn un o’r ymatebwyr cyntaf pan ddigwyddodd bomio Arena Manceinion.

2018 yw blwyddyn y ferch, ac mae hon yn siop sy’n arbenigo mewn dillad ac ategolion merched felly ni allwn feddwl am unrhyw un mwy delfrydol ac ysbrydoledig i’m helpu i agor y siop, na Lea.”

Mwy o fusnesau newydd yn agor yn Tŷ Pawb

Gallery 01 yw un o dri busnes newydd i agor yn Nhŷ Pawb yn yr wythnosau diwethaf. Mae’r ddau arall yn cynnwys Stiwdio Trin Gwallt Kamilla, a Teenage Wildlife, sy’n gwerthu casgliad eclectig o recordiau finyl a dillad retro.

Dywedodd y Maer: “Rwyf wrth fy modd o weld manwerthwr arall o ansawdd uchel yn symud i Dŷ Pawb. Mae’r stoc yma yn edrych yn wych, ac rwy’n siŵr y bydd ymwelwyr newydd wrth eu bodd gyda beth sydd ar gael.

“Gyda’r ddau fusnes arall yma sydd wedi agor yn ddiweddar, a’r farchnad a stondinau neuadd fwyd presennol, mae hyn yn newyddion cadarnhaol iawn i Wrecsam a cham arall i’r cyfeiriad iawn i’n rhoi ar fap cyrchfannau siopa deniadol.”

Dywedodd y Cyng Hugh Jones, Aelod Arweiniol Pobl, Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’n hyfryd gweld y stondinau marchnad yn Nhŷ Pawb yn cynnwys gymaint o amrywiaeth o fusnesau eclectig.

“Mae rhywbeth i bawb yma, ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn helpu i barhau i ddenu ymwelwyr newydd dros yr haf a thyfu enw da Tŷ Pawb fel un o’r prif atyniadau yn y dref. Mae’r cyfuniad o farchnadoedd, celf a digwyddiadau cymunedol yn Nhŷ Pawb yn gyflawniad gwych i’r dref a rhywbeth y dylem fod yn falch iawn ohono.”

Mae Gallery 01 ar agor o 10 am-5:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9:30 am-5:30pm ar ddydd Sadwrn.

Yn y llun (chwith i’r dde): Ashley Vaughan-Pearson (Perchennog, Gallery 01), Y Cyng Andy Williams (Maer Wrecsam), Luke Williams (mab y Maer), Lea Vaughan.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB