Free Swimming

Mae nofio am ddim yn 么l yn Wrecsam ddydd Llun 3 Mai 馃檪 ac mae hynny鈥檔 newyddion da i鈥檔 pobl ifanc a鈥檜 gofalwyr a rhieni.

  • Canolfan Byd D诺r: Nofio am ddim i deuluoedd a phlant o dan 16 oed rhwng 2.30pm a 4pm. Ffoniwch y ganolfan i archebu eich lle, 01978 297300
  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun: Nofio i deuluoedd rhwng 10.30am a 11.30am a rhwng 2.00pm a 3pm.聽 Nofio am ddim i blant o dan 16 oed rhwng 12pm – 1pm. Archebwch eich lle drwy ffonio 01691 778666.

Bydd modd i chi archebu lle mewn sesiynau nofio o ddydd Gwener 30 Ebrill 鈥 dydd Sul 2 Mai drwy ffonio鈥檙 canolfannau rhwng 8.00am a 1.00pm

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Gwersi nofio

Yn dychwelyd ar 4 Mai 馃檪

Oes hawl i wylwyr fod yn bresennol?

Oes, mae gan wylwyr ganiat芒d i fod yn bresennol ac mae seddi gyda phellter cymdeithasol wedi鈥檜 darparu ac mae鈥檔 rhaid gwisgo masgiau wyneb drwy鈥檙 amser yn y ganolfan.

Fe fydd y cyfleusterau鈥檔 cydymffurfio鈥檔 llawn 芒 mesurau Covid er mwyn sicrhau diogelwch pob ymwelydd/defnyddiwr.

Bydd gwersi nofio yn dychwelyd ar 4 Mai.

Fe fydd gennym ni ragor o fanylion i鈥檞 rhannu 芒 chi鈥檔 fuan am gyfleusterau eraill Hamdden Freedom a fydd yn agor, a sut i archebu eich lle.

馃樂 Mae鈥檙 cyfyngiadau yng Nghymru鈥檔 llacio鈥檔 raddol. Gwnewch yn si诺r eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.馃憟

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF