Gyda dim ond 10 diwrnod nes y bydd pleidleiswyr yn Wrecsam a De Clwyd yn bwrw eu pleidlais ar 6 Mai, rydym yn annog pleidleiswyr i fod yn barod i bleidleisio.

Ar draws Cymru cynhelir etholiadau’r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Mae staff etholiadau wedi gweithio’n galed i sicrhau y bydd gorsafoedd pleidleisio yn lleoedd diogel i bleidleisio ar 6 Mai.  Anogir pobl sy’n pleidleisio yn y gorsafoedd i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.

Paratowch i bleidleisio drwy:

  • Wisgo gorchudd wyneb
  • Dod â phin ysgrifennu neu bensel gyda chi
  • Golchi eich dwylo wrth gyrraedd a gadael yr orsaf bleidleisio.
  • Cadw pellter diogel

Dywedodd Ian Bancroft, Swyddog Canlyniadau Wrecsam a De Clwyd:  “Bydd eich cerdyn pleidleisio yn nodi lleoliad eich gorsaf bleidleisio.  Sicrhewch eich bod yn gwirio’r wybodaeth ar y cerdyn pleidleisio, efallai y bydd eich gorsaf bleidleisio wedi newid ers yr etholiadau diwethaf.  Nid oes angen y cerdyn pleidleisio i bleidleisio, ond rydym yn eich annog i ddod ag ef gyda chi er mwyn gwneud y broses yn gynt ac yn fwy effeithlon.

“Bydd Gorsafoedd Pleidleisio ar agor o 7am tan 10pm ddydd Iau 6 Mai.  Mae’n rhaid i bleidleiswyr sydd wedi dewis pleidlais bost ddychwelyd eu pecyn post erbyn 10pm, gallant ei gyflwyno yn yr orsaf bleidleisio os nad oes ganddynt amser i’w ddychwelyd drwy’r post”.

Dywedodd Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru: “Os ydych chi’n pleidleisio’n bersonol, sicrhewch eich bod yn dod â gorchudd wyneb a phin ysgrifennu neu bensel gyda chi.

Yn yr orsaf bleidleisio, cadwch eich hunain ac eraill yn ddiogel drwy ddilyn y mesurau diogelwch, gan gynnwys defnyddio hylif diheintio ar eich dwylo a chadw pellter diogel oddi wrth eraill.

“Os ydych chi’n hunan-ynysu neu’n mynd yn sâl o ganlyniad i Covid-19, nid oes angen i chi golli eich pleidlais.  Bydd modd i chi wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy er mwyn i rywun yr ydych yn ymddiried ynddynt bleidleisio ar eich rhan.”

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy, dylai pleidleiswyr gysylltu â’r tîm cofrestru etholiadol ar 01978 292020.

I gael rhagor o wybodaeth am etholiadau yn eu hardal, gall y pleidleiswyr fynd i https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr  Bydd y dudalen hon yn parhau i gael ei diweddaru cyn y bleidlais.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF