Stondinau bwyd, stondinau marchnad, arddangosfa newydd sbon; a dim ond y dechrau ydi hyn.

Agorodd Tŷ Pawb yn swyddogol dros y penwythnos, gyda digwyddiad enfawr ddydd Llun y Pasg.

Roedd datblygiad newydd Wrecsam o farchnadoedd, cymunedau a’r celfyddydau’n ganolbwynt dathliad enfawr, Dydd Llun Pawb, a daeth miloedd yno i gael gweld beth oedd yn digwydd.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Gan fod y drysau bellach ar agor, gallwch alw heibio am goffi boreol yn BL_NK C_NV_S, ychydig o dapas Cymreig i ginio a rhywbeth melys yn Just Desserts.

Mae’r stondinau marchnad bellach ar agor ac yn cynnig popeth o fagiau llaw hyd at fferins, dillad retro a finyl hyd at wlân.

Mae dwy oriel hefyd ac mae un ohonynt yn bodloni safonau cenedlaethol i gynnwys arddangosfeydd, ac mae sawl man perfformio a lle i ddysgu a datblygu.

Mae’r hen neuadd farchnad wedi’i thrawsnewid ac mae’n olau ac yn awyrog ac yn teimlo’n fodern.

Gwyliwch y fideo hon o’r agoriad ar Ddydd Llun Pawb:

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU