Mae Tŷ Pawb yn sefydlu grwp o arddwyr a garddwrwyr brwd i feithrin gardd ben to gymunedol newydd!

Beth am ymuno â’n Clwb Garddio a helpu i hau hadau adnodd lleol newydd sbon? Bydd y clwb garddio yn plannu, cynnal a chymdeithasu yn yr ardal anarferol hon sydd gyda chymaint o botensial.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Plannu hadau ar gyfer prosiect canol tref newydd

Fel rhan o’i Comisiwn Wal Pawb 2019 yn Tŷ Pawb, mae’r arlunydd Kevin Hunt yn datblygu diod newydd ffres i Wrecsam. Wedi’i gynhyrchu yn fewnol a gydag ôl-troed bwyd isel, dim ond o Tŷ Pawb y bydd ar gael, a bydd ei flas yn adlewyrchu’r cynhwysion sy’n cael eu tyfu ar ein to!

Bydd Clwb ‘Garddio/Garden Club’ yn dod at ei gilydd yn rheolaidd i blannu a chynnal, dyfeisio syniadau a chymdeithasu yn un o lefydd mwyaf anarferol Wrecsam, gyda llawer o botensial i’ch syniadau egino.

Darganfyddwch fwy

Bydd cyfarfod cyntaf ‘Clwb Garddio/Garden Club’ yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 8fed Chwefror am 1pm gyda Kevin a thîm Tŷ Pawb ac mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y prosiect fod yn bresennol, cynllunio a gweld ein ardal to anhygoel tra’n samplo prototeip cyntaf diod Kevin!

Cysylltwch â Heather Wilson, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Tŷ Pawb, i gael rhagor o wybodaeth am sut y gallech chi neu eich grŵp fod yn rhan o brosiect garddio cymunedol newydd a chyffrous yng nghanol tref Wrecsam: Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb