Os ydych chi’n gefnogwr o filmiau gwreiddiol ac ysbrydoledig o bob cwr o’r byd yna fyddwch chi ddim eisiau colli hyn!

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod Tŷ Pawb wedi’i ddewis fel un o’r lleoliadau i gynnal ffilm ar gyfer Gwyl Ffilmiau Affricanaidd Cymru 2018.

Mae’r ŵyl yn dathlu’r gorau o sinema Affricanaidd.

Wedi’i lansio yn 2013, mae’n darparu llwyfan ar gyfer ffilmiau, celf a diwylliant Affricanaidd yng Nghymru. Mae’n dod ag ystod eang o ffilmiau sy’n cwmpasu ardaloedd ar draws y cyfandir, yn ogystal â gweithgareddau a digwyddiadau ymgysylltu a rhyngweithiol sy’n gysylltiedig â’r ŵyl.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Felly beth sy’n dod i Wrecsam?

Fel rhan o’r ŵyl bydd Tŷ Pawb yn dangos ‘I Am Not A Witch’ (2017), wedi’i ysgrifennu a’i gyfarwyddo gan Rungano Nyoni.

Yn dilyn digwyddiad yn ei phentref leol, mae merch 8 oed wedi ei gyhuddo o fod yn wrach. Ar ôl treial fer fe’i canfyddir yn euog, mae’r ferch yn cael ei gymryd i ddalfa’r wladwriaeth a’i hepgor i wersyll wrach yng nghanol anialwch.

Yn y gwersyll mae hi’n cymryd rhan mewn seremoni lle mae hi’n dangos y rheolau o amgylch ei bywyd newydd fel gwrach. Fel y trigolion eraill, mae Shula wedi’i chlymu â rhuban sydd ynghlwm wrth coil sy’n torri coeden fawr. Dywedir wrthi, petai hi erioed wedi torri’r rhuban, bydd hi’n cael ei flasio a’i thrawsnewid i geifr.

Bydd sesiwn Cwestiynau ac Achosion yn dilyn y sgrinio, yn cynnwys Fadhili Maghila – a fydd yn sôn am sinema Affrica a Norbert Mputu – pwy fydd yn trafod thema dewiniaeth.

Dathliad o wneud ffilmiau

Meddai Cyfarwyddwr Creadigol Tŷ Pawb, Jo Marsh: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael eich dewis fel un o’r lleoliadau ar gyfer yr ŵyl wych hon, gan ddathlu ffilm, celf a diwylliant Affricanaidd yng Nghymru. Mae’n enghraifft wych o’r math o gynnig diwylliannol amrywiol sydd Mae Tŷ Pawb yn gallu dod â Wrecsam ac rydym yn falch iawn o allu cyflwyno’r ffilm a chynnal yr hyn rwy’n siŵr fydd sgwrs ddiddorol i’w ddilyn.”

Sut i gymryd rhan

  • Mae ‘I Am Not A Witch’ yn cael ei ddangos am 6.30pm ddydd Sadwrn, Medi 1.
  • Mae’r tocynnau yn £3.75.
  • Cliciwch yma i brynu’ch tocynnau ymlaen llaw.
  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk
  • Am ragor o wybodaeth am Gwyl Ffilmiau Affricanaidd Cymru, ewch i’w gwefan.

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION