Os ydych chi’n edrych am noson o gerddoriaeth hardd, ewch draw i Tŷ Pawb ddydd Iau yma!

Bydd y ddeuawd Jas/Blŵs, Blue Ivory, yn perfformio set o ganeuon clasurol a rhai caneuon cyfoes gyda chwyth Jas!

Fe fydd yna gymysgedd o ganeuon cyfoes boblogaidd erioed wedi eu cyfuno â rhai clasuron, yng nghwmni Richard Spanswick ar allweddellau a Sonya Smith ar lais.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Mwy o gyngherddau i ddod

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau misol ‘Yn Fyw’ i’w cynnal yn Nhŷ Pawb.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae’r digwyddiadau ‘Yn Fyw’ yn gyfle i weld amrywiaeth o berfformwyr talentog yn y lleoliad gwych o ofod perfformio newydd trawiadol Tŷ Pawb.

“Bydd lluniaeth ar gael yn y bar drwyddedig. Mae’n addo bod yn noson hynod annwylod a chyfle berffaith i ddod i weld beth sydd gan Tŷ Pawb i’w gynnig.”

Mae tocynnau yn £8 i oedolion neu £3 i fyfyrwyr a phobl ifanc dan 16 oed.

Mae archebu yn hanfodol! Gallwch brynu tocynnau yn Nhŷ Pawb neu ffoniwch 01978 292093

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI